Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
ความรู้สุขภาพ

โรคติดต่อหรือโรคติดเชื้อ

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 1 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 594,570 คน

โรคติดต่อหรือโรคติดเชื้อ

โรคติดต่อหรือโรคติดเชื้อ (Communicable diseases หรือ Infectious diseases)

โรคติดต่อหรือโรคติดเชื้อ (Communicable diseases หรือ Infectious diseases) เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อโรคหรือพิษของเชื้อโรคชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งอาจถ่ายทอดจากคน สัตว์ หรือแมลง ที่เป็นโรคไปสู่คนปกติ โดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งพาราสิตที่อยู่บนผิวหนัง เช่น หิด เหา เป็นต้น

โรคที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากเชื้อโรคที่ไปเพิ่มจำนวนในร่างกายแล้วทำให้มีอาการเจ็บป่วย บางครั้งเกิดจากพิษที่เชื้อโรคปล่อยออกมา

การติดต่อสามารถติดต่อจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งได้ อาจเรียกว่าโรคติดเชื้อโดยถ่ายทอดทางการหายใจ เช่น โรคหวัด วัณโรค ปอดบวม เป็นต้น

ทางระบบทางเดินอาหาร เช่น อหิวาตกโรค โรคอาหารเป็นพิษ โรคไทฟอยด์ เป็นต้น

โรคไม่ติดต่อหรือโรคไม่ติดเชื้อ (Noncommunicable diseases หรือ Noninfectious diseases)

เป็นโรคเรื้อรังโดยผู้ที่เป็นโรคนี้มักจะไม่รู้ตัวว่ากำลังเป็นโรค เพราะแรกๆ จะไม่มีอาการ เพราะการเกิดอาการต้องใช้เวลานาน

ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคมักเกิดจากสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำ อาหาร


บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HonestDocs พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป