TATTOO UNDERGROUND 08

ข้อมูลคลินิก

ข้อมูลคลินิก

เบอร์โทรศัพท์

เวลาทำการ

วิธีการเดินทาง

ซอย 12 บ้านหลิ่งห้า ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่ เชียงใหม่
เชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย

ดูแผนที่ใน Google Maps

วิดีโอ

แพ็กเกจจากโรงพยาบาลนี้