ข้อมูลคลินิก
เบอร์โทร
02-743-8730
เวลาเปิดทำการ
วิธีการเดินทาง
ชั้น 2 อาคารแอลดีซี 395-395/1 ม. 5 ถนน ศรีนครินทร์ สมุทรปราการ
สมุทรปราการ 10270 ประเทศไทย
วิดีโอ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ