ข้อมูลคลินิก
เบอร์โทร
02-835-3135-6
เวลาเปิดทำการ
วิธีการเดินทาง
ถนน แจ้งวัฒนะ นนทบุรี (เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น 3)
ปากเกร็ด 11120 ประเทศไทย
วิดีโอ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ดูในแอป