ข้อมูลคลินิก
เบอร์โทร
021938197
เวลาเปิดทำการ
วิธีการเดินทาง
เลขที่ 99 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ นนทบุรี (ห้องเลขที่ 306 ชั้น 3 ตรงข้าม AsiaBook ถนนแจ้งวัฒนะ)
ปากเกร็ด 11120 ประเทศไทย
วิดีโอ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ