ข้อมูลคลินิก
เบอร์โทร
02-259-4260
เวลาเปิดทำการ
วิธีการเดินทาง
114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร (ตึกศ.มล ปิ่น มาลากุล ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร)500 ม. จาก MRT เพชรบุรี800 ม. จาก MRT สุขุมวิท+1
กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
วิดีโอ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ