ความรู้สุขภาพ

Cilazapril, Clonidine, Deserdipine, Diazoxide

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
Cilazapril, Clonidine, Deserdipine, Diazoxide

Cilazapril

ชื่อสามัญ           Cilazapril

ชื่อการค้า            Inhibace

ประเภท             ยากลุ่มยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ที่ทําลายแองจิโอเทนซิน (Angiotensin-converting enzyme inhibitors, ACEI)

ข้อบ่งใช้             รักษาภาวะความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุและจากหลอดเลือดไตรักษาภาวะหัวใจวาย

การออกฤทธิ์       ยับยั้งการสร้าง Angiotensin II โดยยับยัง Angiotensin converting enzyme inhibitors

ผลข้างเคียง        ปวดศีรษะ ซึมเศร้า อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย มีเลือดกําเดาออก ตามัว เยื่อบุตาอักเสบ ความดันโลหิตต่ําเมื่อเปลี่ยนท่า ใจสั่น ชีพจรเต้นไม่สม่ำเสมอ บวม หายใจหอบ คลื่นไส้ 3 ท้องอืด ท้องผูก อาจมีอาการผิดปกติทางเพศ มีผื่นแดง

การพยาบาล     

 1. วัดความดันโลหิต จับชีพจรบ่อยๆ ประเมินความดันโลหิตต่ำเมื่อเปลี่ยนท่า เช่น อาการหน้ามืด เป็นลม เป็นต้น ซึ่งต้องบอกให้ผู้ป่วยระมัดระวังตนเองด้วย
 2. บันทึกน้ำดื่มและปัสสาวะ ชั่งน้ำหนักทุกวัน สังเกตอาการบวม น้ำหนักทุกวัน สังเกตอาการบวม เพื่อประเมินความสมดุลของน้ำ
 3. ตรวจหาอิเล็กโตรไลท์ เพื่อดูระดับโซเดียมว่าสูงหรือไม่

Clonidine

ชื่อสามัญ Clonidine HCI

ชื่อการค้า Catapres, Hypodine

ประเภท ยาลดความดันโลหิตสูง

ข้อบ่งใช้ รักษาความดันโลหิตสูงชนิดอ่อนและปานกลาง อาจใช้ร่วมกับยาขับปัสสาวะ

การออกฤทธิ์ กระตุ้น α-adrenergic receptor และมีประสิทธิภาพต่อตัวรับ α2มากกว่า ตัวรับ α1 ยา

ผ่านเข้าระบบประสาทส่วนกลาง มีผลลดการหลั่ง noradrenaline จากเส้นประสาทซิมพาเธติคส่วนปลาย และลดการหลั่งเรนิน ช่วงแรกยาจะกระตุ้น α -adrenergic receptor ส่วนปลาย ทําให้หลอดเลือดหดชั่วคราว และการกระตุ้น α -adrenergic receptor ในสมองส่วนก้านสมองเป็นผลให้ลดคําสั่งซิมพาเทติคจากระบบประสาทส่วนกลางและลดความต้านทาน หลอดเลือดที่ไต ความดันโลหิตจะลดลง การไหลเวียนเลือดที่ไตและการกรองที่ Glomerulus ไม่เปลี่ยนแปลง

ผลข้างเคียง       

 1. พบบ่อย ได้แก่ ท้องผูก ง่วงนอน และปากแห้ง
 2. ผลข้างเคียงที่อันตรายมากที่สุด คือ ความดันโลหิตจะสูงหลังหยุดยาทันที (Rebound hypertension) ทําให้เกิดอาการกระวนกระวาย นอนไม่หลับ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ ใจสั่น น้ำลายมาก พบไม่บ่อย ได้แก่ อาการบวมที่เท้าหรือขาส่วนล่างและน้ำหนักเพิ่ม มีการเปลี่ยนแปลง ทางอารมณ์และจิตใจ นิ้วมือและนิ้วเท้าซีดและเย็น ฝันร้ายและละเมอ สมรรถภาพ ทางเพศลดลง หลับยาก ปวดหู ปวดศีรษะ มึนงง เวียนศีรษะ เป็นลม โดยเฉพาะเมื่อเปลี่ยนจากท่านอนหรือท่านั่ง และมีผื่นคันแดง 

การพยาบาล     

 1. ตรวจสอบค่าความดันโลหิตก่อนและหลังให้ยาทุกครั้ง
 2. ให้รับประทานยาให้ถูกขนาดและเวลา หากลืมให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แล้ว รับประทานยาตามปกติ ห้ามหยุดยาเองโดยกะทันหัน
 3.  แนะนําผู้ป่วยว่ายานี้อาจมีอาการง่วงนอน ต้องระมัดระวังการทํางานกับเครื่องจักร การขับรถยนต์ และให้เปลี่ยนอิริยาบถอย่างช้าๆ

Deserdipine

ชื่อสามัญ           Deserdipine

ชื่อการค้า            Harmonyl

ประเภท             ยาลดความดันโลหิตสูง

ข้อบ่งใช้             ลดความดันโลหิตสูงที่ไม่รุนแรง และใช้ร่วมกับยาตัวอื่น เพื่อรักษาความดันโลหิตสูงที่รุนแรง

การออกฤทธิ์       ลดการเก็บ Catecholamines ในสมอง กล้ามเนื้อหัวใจ หลอดเลือด ต่อมหมวกไต สกัดกั้น

การดูดกลับของ Noradrenaline ทําให้แรงต้านของหลอดเลือดส่วนปลายลดลง ความดันโลหิตลดลง ผลข้างเคียง     ง่วงนอน ฝันร้าย ซึมเศร้า คัดจมูก หายใจลําบาก มีอาการหอบหืดได้ปวดท้องอย่างรุนแรง

คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย เป็นแผลในกระเพาะอาหาร หัวใจเต้นช้าลง หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ เป็นลม มีการคั่งของโซเดียมและน้ำ มีผลทําให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว อ่อนเพลีย

การพยาบาล     

 1. ตรวจสอบค่าความดันโลหิตก่อนและหลังให้ยาทุกครั้ง
 2. ในรายที่มีอาการปวดท้อง ท้องเสีย คลื่นไส้อาเจียน ให้รายงานแพทย์ทราบเพื่อ
 3. พิจารณาให้ยาเคลือบกระเพาะอาหารหรือ Keolin-pectin ร่วมด้วย ในรายที่มีอาการคัดจมูกอาจได้รับยาพ่นจมูกที่มีฤทธิ์ทําให้หลอดเลือดหดตัว
 4. สังเกตอาการซึมเศร้า บุคลิกภาพเปลี่ยน
 5. แนะนําผู้ป่วยให้ลดการรับประทานอาหารที่มีรสเค็มและรสจัด
 6. เตรียมยา Adrenalin 1:1,000 ทันที หากเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้
 7. แนะนําผู้ป่วยไม่ควรเปลี่ยนยาบ่อย เพราะยาจะได้ผลมากที่สุดเมื่อใช้ไปได้ 10 -14 วัน

Diazoxide

ชื่อสามัญ           Diazoxide

ชื่อการค้า           Hyperstat, Proglycem  ประเภทยาลดความดันโลหิตสูง 

ข้อบ่งใช้             สําหรับผู้ป่วยที่ต้องการให้ความดันโลหิตลดลงอย่างรวดเร็ว เช่น Malignant hypertension ไตทํางานไม่ได้ตามปกติ เป็นต้น ให้ทางหลอดเลือดดํา แต่จะใช้ไม่ได้ในผู้ป่วย Pheochromocytoma

การออกฤทธิ์       ทําให้หลอดเลือดส่วนปลายคลายตัวเป็นผลให้ความดันโลหิตลดลง เพิ่มอัตราการเต้นของ

หัวใจและเลือดที่ออกจากหัวใจใน 1 นาที (Cardiac output) ไม่มีฤทธิ์ขับปัสสาวะ และลดความต้านทานของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะส่วนปลายจากการขยายตัวของหลอดเลือด

ผลข้างเคียง        คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน ท้องผูก เบื่ออาหาร ลิ้นไม่รับรส ต่อมน้ำลายบวม ตามัว ต้อ กระจก มีเลือดออกใต้เยื่อบุตา ผื่นคัน ผมร่วง ขนขึ้นตามตัว ปวดศีรษะ ง่วงนอน หงุดหงิด กระสับกระส่าย ใจสั่น หนังตาตก ความดันโลหิตต่ำ ร่วมกับปวดศีรษะ วิงเวียน กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เจ็บหน้าอก ปวดหลัง ปวดกล้ามเนื้อ น้ำตาลในเลือดสูง เกล็ดเลือดต่ำ ฮีโมโกลบินต่ำ

การพยาบาล      

 1. บันทึกน้ำดื่มและปัสสาวะชั่งน้ำหนักทุกวัน สังเกตอาการบวม เพื่อประเมินความสมดุล ของน้ำและสังเกตอาการของภาวะหัวใจวายเลือดคั่ง
 2. ตรวจเลือดหาน้ำตาลในเลือด ตรวจค่าอิเล็กโตรไลท์เพื่อดูระดับโซเดียมว่าสูงหรือไม่ ตรวจดูจํานวนเม็ดเลือด ก่อนและระหว่างรักษา
 3. ขณะให้ยาให้ผู้ป่วยนอนพักบนเตียงประมาณ 30 นาที และพักนาน 8-16 ชั่วโมง วัด ความดันโลหิต จับชีพจรบ่อยๆ ทุก 5 นาที จนกว่าจะคงที่ ใน 15-30 นาทีแรก ต่อมาวัดทุก 1 ชั่วโมง จนกว่าความดันโลหิตจะคงที่ หากผิดปกติให้รายงานแพทย์ทราบ
 4. ประเมินความดันโลหิตต่ำเมื่อเปลี่ยนท่า เช่น อาการหน้ามืด เป็นลม เป็นต้น ซึ่งต้อง บอกให้ผู้ป่วยระมัดระวังตนเองด้วย
 5. ระวังในผู้ป่วยสูงอายุ
 6. หากให้ทางหลอดเลือดดําแล้วพบชีพจรเร็ว ใจสั่น หายใจช้าลง ต้องรีบรายงานแพทย์ทราบ
 7. ระวังยาออกนอกเส้น จะทําให้เส้นเลือดอักเสบ

 หากคุณเห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์และอยากอ่านเกี่ยวกับหัวข้อนี้เพิ่มเติม สามารถสนับสนุนผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ปราณี ทู้ไพเราะ  ได้โดยการซื้อหนังสือ “คู่มือยา (Handbook of Drugs)”

 

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่