เด็กวัยเรียน

การคัดกรองพัฒนาการเด็กเบื้องต้น

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
การคัดกรองพัฒนาการเด็กเบื้องต้น

แบบคัดกรองพัฒนาการเด็ก เป็นแบบคัดกรองที่ถูกพัฒนาโดย คุณชนิสา เวชวิรุฬห์ โรงพยาบาลราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขและคณะ เป็นแบบคัดกรองที่สามารถทำได้โดยผู้ปกครอง ด้วยวิธีการการสังเกตพฤติกรรมเด็กในแต่ละช่วงอายุ ตามลำดับพัฒนาการที่ควรจะเป็น การพบภาวะผิดปกติของพัฒนาการตั้งแต่ช่วงวัยแรกๆ จะทำให้เด็กมีโอกาสได้รับการฝึกกระตุ้นพัฒนาการเพิ่มเติมจนสามารถมีพัฒนาที่เหมาะสมตามวัยได้ 

แบบคัดกรองพัฒนาการชุดนี้จะแบ่งตามช่วงอายุ เริ่มตั้งแต่อายุ 6 เดือน - 6 ปี ดังนี้

แบบคัดกรองพัฒนาการช่วงอายุ 6 เดือน

ทำไม่ได้

0 คะแนน

ทำได้

1 คะแนน

1. พลิกคว่ำและหงายได้เอง

 

 

2. เมื่ออยู่ในท่าคว่ำหรืออุ้มให้นั่ง  สามารถใช้มือหยิบของใกล้ตัวได้

 

 

3. เมื่อเรียกชื่อเด็กด้วยเสียงปกติจากด้านหลังห่างประมาณ 1 ฟุต เด็กสามารถ หันมองตามเสียงเรียก

 

 

4. ส่งเสียงเล่น พ่นน้ำลายเล่น

 

 

5. พยายามที่จะเอื้อมมือเพื่อหยิบของที่อยู่ใกล้มือเอื้อม

 

 

รวมคะแนน   ( ถ้าได้  3 คะแนน ให้สงสัยมีพัฒนาการล่าช้า )

 

 

แบบคัดกรองพัฒนาการช่วงอายุ 9 เดือน

ทำไม่ได้

0 คะแนน

ทำได้

1 คะแนน

1. จับให้นั่ง และเด็กสามารถนั่งได้นานโดยไม่ใช้มือค้ำยัน

 

 

2. จับให้นั่ง แล้วใช้สิ่งของที่เป็นสีสัน(ไม่มีเสียง)เช่น เศษกระดาษ เศษผ้า จากนั้นปล่อยของให้หล่นตกพื้น เด็กสามารถมองตามของที่ตกลงพื้นนั้นได้

 

 

3. เมื่อเรียกและทำท่าอุ้ม เด็กจะโผเข้าหาหรือยื่นแขนให้

 

 

4. พูดซ้ำๆ เช่น บาๆ  หม่ำๆ  จ๋าจ้ะ

 

 

5. เมื่อเห็นคนแปลกหน้าเด็กจะจ้องมองหรือร้องไห้

 

 

รวมคะแนน   ( ถ้าได้  3 คะแนน ให้สงสัยมีพัฒนาการล่าช้า )

 

 

แบบคัดกรองพัฒนาการช่วงอายุ 12 เดือน

ทำไม่ได้

0 คะแนน

ทำได้

1 คะแนน

1. จับให้ยืนแล้วปล่อยมือ เด็กสามารถยืนได้นานอย่างน้อย 2 วินาที

 

 

2. ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้หยิบของชิ้นเล็กขนาดเท่าเม็ดถั่วได้

 

 

3. สามารถหันมองคนในบ้านได้อย่างน้อย 2 คนเมื่อถูกถาม เช่น ไหนแม่..

 

 

4. พูดได้เป็นคำ เช่น พ่อ แม่ ไป มา หรือพูดตามได้ถึงแม้จะออกเสียงได้ไม่ชัด

 

 

5. บอกความต้องการโดยใช้ท่าทางหรือเสียง (ยกเว้นเสียงร้องไห้)

 

 

รวมคะแนน   ( ถ้าได้  3 คะแนน ให้สงสัยมีพัฒนาการล่าช้า )

 

 

แบบคัดกรองพัฒนาการช่วงอายุ 18 เดือน

ทำไม่ได้

0 คะแนน

ทำได้

1 คะแนน

1. เดินได้คล่องโดยไม่ล้ม

 

 

2. ใช้สีเทียนหรือดินสอ ขีดเขียนบนกระดาษอย่างตั้งใจ

 

 

3. ทำตามคำสั่งง่ายๆโดยไม่ต้องทำตัวอย่างให้ดูก่อน เช่น บ๊ายบาย..ยิ้มหวาน..

 

 

4. พูดเป็นคำๆ ได้เองอย่างน้อย 3 คำ เช่น ยาย ปลา  นม  เหมียว ข้าว

 

 

5. ถือถ้วยดื่มน้ำเองได้ อาจทำหกบ้างก็ไม่เป็นไร

 

 

รวมคะแนน   ( ถ้าได้  4 คะแนน ให้สงสัยมีพัฒนาการล่าช้า )

 

 

แบบคัดกรองพัฒนาการช่วงอายุ 2 ปี

ทำไม่ได้

0 คะแนน

ทำได้

1 คะแนน

1. วิ่งได้คล่อง

 

 

2. ใช้นิ้วจับดินสอ ขีดเขียนได้ (ไม่ใช้มือกำ)

 

 

3. ชี้อวัยวะของร่างกายได้ 4 ส่วน

 

 

4. พูดได้ 2 คำติดกัน เช่น ไปเที่ยว กินข้าว อาบน้ำ  ไม่เอา

 

 

5. ใช้ช้อนตักอาหารกินเอง  อาจมีหกได้บ้างเล็กน้อย

 

 

รวมคะแนน   ( ถ้าได้  2 คะแนน ให้สงสัยมีภาวะปัญญาอ่อน )

 

 

แบบคัดกรองพัฒนาการช่วงอายุ 3 ปี

ทำไม่ได้

0 คะแนน

ทำได้

1 คะแนน

1. ยืนขาเดียวได้นานข้างละ 1 วินาที

 

 

2. หมุนเปิดฝาเกลียวขวดขนาดพอเหมาะกับมือเด็กได้

 

 

3. ทำตามคำสั่งได้ โดยไม่ต้องแนะนำหรือทำท่าทางให้ดู

 เช่น หยิบดินสอใส่กล่อง

 

 

4. พูดเป็นประโยคให้ผู้อื่นฟังเข้าใจได้เกือบทั้งหมด

 

 

5. ถอดเสื้อยืดหรือกางเกงเอวยางยืดโดยไม่ต้องช่วย

 

 

รวมคะแนน   ( ถ้าได้  3 คะแนน ให้สงสัยมีภาวะปัญญาอ่อน )

 

 

แบบคัดกรองพัฒนาการช่วงอายุ 4 ปี

ทำไม่ได้

0 คะแนน

ทำได้

1 คะแนน

1. เดินขึ้นลงบันได โดยก้าวเท้าสลับกันโดยไม่จับราวบันได

 

 

2. กำมือ ชูนิ้วโป้งขึ้นลง แล้วบอกให้เด็กทำตาม

 

 

3. วางมือของผู้ทดสอบเทียบกับมือของเด็กและถามว่า “มือไหนใหญ่”  “มือไหนเล็ก”  แล้วให้เด็กชี้ตามมือใหญ่ และเล็ก

 

 

4. สามารถบอกชื่อจริงและเพศของตนเองได้ เช่น หนูชื่อจริงว่าอะไร ,หนูเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง

 

 

5. ไปปัสสาวะได้ถูกที่ด้วยตัวเอง

 

 

รวมคะแนน   ( ถ้าได้  2 คะแนน ให้สงสัยมีภาวะปัญญาอ่อน )

 

 

แบบคัดกรองพัฒนาการช่วงอายุ 5 ปี

ทำไม่ได้

0 คะแนน

ทำได้

1 คะแนน

1. ยืนขาเดียวได้นานข้างละ 4 วินาที

 

 

2. วาดวงกลม แล้วให้เด็กวาดตามให้เหมือนแบบ  เด็กจะต้องวาดวงกลมโดยเส้นสองเส้นจะต้องมาชนกันเป็นวงปิดถือว่าทำได้

 

 

3. ให้ทำตามคำสั่ง “เอาดินสองวางบนโต๊ะ” “เอาแก้วน้ำไว้ใต้เก้าอี้”  “เอามือไว้ข้างหลัง”  “เอาชามไว้ข้างหน้าแก้วน้ำ”  ต้องทำตามได้หมดทั้ง 4 คำสั่งจึงจะถือว่าทำได้

 

 

4. สามารถเล่าเรื่องสั้นๆให้ผู้อื่นฟังได้เข้าใจ  

 

 

5. เล่นบทบาทสมมติเช่น ขายของ ทำอาหาร คุณครูสอนหนังสือ ตำรวจจับโจร

 

 

รวมคะแนน   ( ถ้าได้  3 คะแนน ให้สงสัยมีภาวะปัญญาอ่อน )

 

 

แบบคัดกรองพัฒนาการช่วงอายุ 6 ปี

ทำไม่ได้

0 คะแนน

ทำได้

1 คะแนน

1. เดินไปข้างหน้าเป็นเส้นตรงโดยเอาส้นเท้าต่อปลายเท้าแล้วให้เด็กทำตาม  ให้ทำได้อย่างน้อย 4 ก้าว  โดยส้นเท้าห่างหัวแม่เท้าได้ไม่เกิน 1 นิ้ว

 

 

2. ขีดเส้น 2 เส้น สั้นและยาว  จำนวน 3 ชุด   แล้วให้เด็กชี้ตอบ “เส้นไหนยาวกว่า”  เด็กจะต้องตอบถูกตั้งแต่2ข้อขึ้นไปจึงจะถือว่าทำได้

 

 

3. ให้ทำตามคำสั่ง “ยกมือซ้าย”  “เอามือลง”  “ยกมือขวา”  ต้องทำตามได้หมด

 

 

4. บอกชื่อจริง-นามสกุล ที่อยู่ง่ายๆได้  

 

 

5. รู้จักขอบคุณและยกมือไหว้ได้เอง เมื่อผู้ใหญ่ให้ของ

 

 

รวมคะแนน   ( ถ้าได้  3 คะแนน ให้สงสัยมีภาวะปัญญาอ่อน )

 

 

เมื่อผู้ปกครองหรือผู้เลี้ยงดูทำการคัดกรองแล้วพบว่าสงสัยพัฒนาการล่าช้าหรือสงสัยมีภาวะปัญญาอ่อน ให้ส่งต่อบุคลากรด้านพัฒนาการเด็กหรือนักจิตวิทยาคลินิกเพื่อทำการตรวจพัฒนาการรวมทั้งตรวจระดับเชาวน์ปัญญาโดยใช้เครื่องมือที่แม่นยำมากขึ้น หากตรวจแล้วพบพัฒนาการล่าช้าหรือพบภาวะปัญญาอ่อน อาจให้การบำบัดรักษาด้วยวิธีการฝึกกระตุ้นพัฒนาการรวมทั้งแนะนำให้ผู้ปกครองกลับไปฝึกกระตุ้นพัฒนาการที่บ้านและนัดติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง.

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่