การดูแลผู้อื่น

การพยาบาลเพื่อช่วยให้การทำหน้าที่ของไตดีขึ้น (สำหรับผู้ป่วยที่ต้องให้เคมีบำบัดมีพิษต่อไต)

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 1 นาที
การพยาบาลเพื่อช่วยให้การทำหน้าที่ของไตดีขึ้น (สำหรับผู้ป่วยที่ต้องให้เคมีบำบัดมีพิษต่อไต)

  1. ควรประเมินจำนวนปัสสาวะที่ออกต่อชั่วโมง หากมีจำนวนน้อยกว่า 100 มิลลิลิตรต่อชั่วโมงใน 24 ชั่วโมงแรกของการให้เคมีบำบัดควรรายงานให้แพทย์ทราบ รวมถึงการติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับหน้าที่ของไต ได้แก่ ความถ่วงจำเพาะของปัสสาวะ (Specific gravity), Blood urea nitrogen (BUN), Creatinine (Cr) และ Creatinine clearance เพื่อประเมินหน้าที่ของไต
  2. กระตุ้นให้ผู้ป่วยดื่มน้ำอย่างน้อยชั่วโมงละ 150 มิลลิลิตร หากไม่มีข้อห้ามใดๆ ในช่วง 6-24 ชั่วโมง ก่อนที่จะได้รับเคมีบำบัด ควรได้รับน้ำอย่างน้อยวันละ 2,500 มิลลิลิตร เพื่อช่วยการกรองของไต
  3. ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำในระหว่างหรือหลังให้ยาเคมีบำบัดตามแผนการรักษา เพื่อคงปริมาณของเลือดไป เลี้ยงไต
  4. ให้ยาตามแผนการรักษา เช่น ยาขับปัสสาวะ ยาต้านพิษต่อไต ยาลดการเกิดกรดยูริก เป็นต้น

  ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จากหนังสือ "คู่มือโรค" โดยปราณี ทู้ไพเราะ จากจากโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ถามหมอ

  เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


  ลบไฟล์
  เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
  เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
  * ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
  ส่งข้อมูล

  วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

  @question.title

  ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

  ค่าบริการ 100 เหรียญ

  คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

  หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

  ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

  ค่าบริการ 200 เหรียญ

  คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

  หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

  หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

  คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

  ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

  จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

  ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่