ความรู้สุขภาพ

ลักษณะเฉพาะและอาการของผู้ป่วยออทิสติก

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ม.ค. 23, 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 5 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,383,103 คน

ลักษณะเฉพาะและอาการของผู้ป่วยออทิสติก

คุณสมบัติหลักของกลุ่มอาการออทิสติกคือปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งอาจจะมีรูปแบบที่แสดงออกและความรุนแรงที่แตกต่างกันได้ในแต่ละบุคคล แตกต่างกันในแต่ละสภาพแวดล้อม และแตกต่างกันในแต่ละช่วงชีวิตของผู้ป่วยเองด้วย

ลักษณะเฉพาะ

ลักษณะของผู้ป่วยออทิสติกนั้นอาจแตกต่างกันในแต่ละคน และแตกต่างกันไปในแต่ละสภาพแวดล้อม

โฆษณาจาก HonestDocs
ดีลสุขภาพเเละความงามลดสูงสุด 30%

18-25 มีนาคมนี้เท่านั้น ลด 30% ให้เราดูเเลคุณ

Internalad

ผู้ป่วยกลุ่มนี้ยังสามารถมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงชีวิตของพวกเขาได้อีกด้วย นั่นคือเหตุผลที่โรคออทิสติกนี้จึงมักถูกเรียกว่าความผิดปกติแบบสเปกตรัม (Spectrum disorder) ซึ่งหมายถึงมีความรุนแรงและรูปแบบอาการที่ผันแปรไปได้หลายอย่าง

ลักษณะนิสัย (trait) ของกลุ่มอาการออทิสติก สามารถแบ่งออกเป็นสามกลุ่มหลัก ๆ ได้แก่:

 • ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social interaction)
 • การสื่อสารทางสังคม (Social communication)
 • จินตนาการทางสังคม (Social imagination)

ลักษณะเฉพาะตัวเริ่มแรกของกลุ่มอาการออทิสติกมักจะสามารถสังเกตเห็นได้ในเด็กที่อายุต่ำกว่าสองขวบ อย่างไรก็ตามในเด็กบางคน อาการอาจจะไม่ปรากฏให้เห็นจนกว่าจะโตขึ้นกว่านั้น

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

คนที่เป็นออทิสติกมักรู้สึกว่าตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ ได้ยาก โดยอาจจะ:

 • ชอบปลีกตัว รักสันโดษ
 • สนใจคนอื่นน้อย หรือไม่สนใจเลย
 • ไม่เป็นมิตร
 • ไม่หลงสเน่ห์หรือดึงดูดใจเหมือนคนอื่นทั่วไป หรือต่อต้านการสัมผัสทางกายภาพ เช่น การจูบและการกอด
 • ยากที่จะสบตากับคนอื่น
 • ต้องการมีการติดต่อทางสังคมกับคนอื่น ๆ แต่มีปัญหาอย่างหนักว่าไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร
 • ไม่เข้าใจอารมณ์ของคนอื่น และมีปัญหาในการจัดการอารมณ์ของตัวเอง
 • ชอบที่จะใช้เวลาอยู่คนเดียว

การสื่อสารทางสังคม

ผู้ป่วยออทิสติก อาจมีปัญหาในการใช้ทักษะการสื่อสารทั้งแบบใช้ถ้อยคำ และแบบไม่ใช้ถ้อยคำ และบางคนอาจไม่สามารถพูดคำพูดใด ๆ ได้เลยตลอดชีวิต

ผู้ป่วยออทิสติกที่สามารถพูดได้นั้น ก็อาจใช้คำพูดในรูปแบบที่ซับซ้อนเกินคนปกติทั่วไปอาจจะพบว่าใช้วลีแปลก ๆ หรือคำพูดแปลก ๆ

โฆษณาจาก HonestDocs
ดีลสุขภาพเเละความงามลดสูงสุด 30%

18-25 มีนาคมนี้เท่านั้น ลด 30% ให้เราดูเเลคุณ

Internalad

พวกเขายังสามารถสร้างคำหรือวลีของตนเองขึ้นมาพูดเองได้ และใช้คำมากกว่าที่จำเป็นเพื่ออธิบายสิ่งที่เรียบง่าย ผู้ป่วยออทิสติกดังกล่าวมักจะมีปัญหาในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้:

 • การแสดงตัวตนในรูปแบบที่เหมาะสม
 • การทำความเข้าใจถึงท่าทางต่าง ๆ การแสดงออกทางสีหน้า หรือโทนเสียงของผู้อื่น
 • การใช้ภาษากายในการสื่อสาร
 • การทำความเข้าใจคำสั่ง

ผู้ป่วยกลุ่มอาการออทิสติกบางคน อาจมีอาการพูดเลียนแบบ (echolalia) คือการพูดซ้ำคำที่มีความหมายน้อยนิด หรือพูดซ้ำสิ่งที่คนอื่นพูดกับตน

จินตนาการทางสังคม

เด็กออทิสติก อาจมีลักษณะเฉพาะตัว ดังนี้:

 • เล่นแบบใช้จินตนาการได้น้อย
 • เล่นเกมเดิมซ้ำไปซ้ำมา หรือเล่นเกมที่ออกแบบมาสำหรับเด็กอายุน้อยกว่าตัวเอง
 • อารมณ์เสียหากกิจวัตรประจำวันของพวกเขาถูกขัดจังหวะไม่ว่าจะเป็นทางใดก็ตาม
 • แสดงพฤติกรรมที่ซ้ำ ๆ เช่น ปรบมือซ้ำๆ หรือหมุนไปหมุนมา

นอกจากนี้ เด็กและผู้ใหญ่ที่เป็นออทิสติกอาจมีความหมกมุ่นอย่างหนัก - เช่น กับวัตถุ รายการ ตารางเวลา หรือกิจวัตรที่เฉพาะเจาะจงบางอย่าง

ปัญหาทางประสาทสัมผัส (Sensory difficulties)

คนส่วนใหญ่ที่เป็นออทิสติกมักมีปัญหาทางประสาทสัมผัสร่วมด้วย ซึ่งหมายความว่าพวกเขาอาจมีความไวต่อสัมผัสในบางสิ่งบางอย่าง เช่น การสัมผัสจากคนอื่น พื้นผิวบางชนิด แสงจ้า หรือเสียงที่ดัง

ปัญหาทางประสาทสัมผัสยังสามารถนำไปสู่ปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวตามมา ผู้ป่วยออทิสติกอาจดูว่ามีท่าทางเงอะงะ หรือมีการเดินที่ผิดปกติไปจากคนทั่วไป

แอสเพอร์เกอร์ซินโดรม (Asperger syndrome)

แอสเพอร์เกอร์ซินโดรมจัดเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของกลุ่มอาการออทิสติก คนที่มีอาการของแอสเพอร์เกอร์ซินโดรมนั้นโดยทั่วไปจะไม่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ และมักมีความเฉลียวฉลาดที่อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยเสียด้วยซ้ำ

นอกจากนี้ ผู้ป่วยกลุ่มนี้มักจะมีปัญหาในการพัฒนาภาษาที่น้อยลงกว่าผู้ป่วยออทิสติกทั่วไป แต่อาจยังคงประสบปัญหาในการสื่อสารทางสังคมอยู่

ผู้ป่วยแอสเพอร์เกอร์ซินโดรมมักได้รับการวินิจฉัยในช่วงเด็กที่โตกว่า และบางครั้งปัญหาต่าง ๆ ของพวกเขาอาจไม่ปรากฏและไม่ได้รับการวินิจฉัยจนกระทั่งถึงวัยผู้ใหญ่  นั่นอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการเข้ารับการดูแลสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยและครอบครัวของพวกเขา

อาการของผู้ป่วยออทิสติก

คุณสมบัติหลักของกลุ่มอาการออทิสติกคือปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

คุณควรปรึกษาหรือเข้าพบแพทย์ หากคุณสังเกตเห็นอาการของออทิสติกดังต่อไปนี้ในบุตรหลานของคุณ หรือหากคุณกังวลเกี่ยวกับพัฒนาการของพวกเขา

อาการแสดงในเด็กออทิสติกในช่วงก่อนวัยเรียน (pre-school children)

ภาษาพูด

 • การพัฒนาทางการพูดช้ากว่าเด็กวัยเดียวกัน เช่น ยังพูดคำที่แตกต่างกันได้น้อยกว่า 50 คำ เมื่ออายุครบสองปี หรือไม่พูดเลย
 • พูดกลุ่มคำหรือวลีซ้ำไปมาอยู่บ่อยครั้ง
 • น้ำเสียงการพูดราบเรียบ ไม่มีอารมณ์ปนอยู่
 • เลือกที่จะสื่อสารโดยใช้คำเพียงคำเดียว แม้ว่าการสื่อสารนั้นจะสามารถพูดเป็นประโยคได้ก็ตาม

การตอบสนองต่อผู้อื่น

 • ไม่ตอบสนองต่อการเรียกชื่อแม้ว่าการได้ยินของพวกเขาจะปกติก็ตาม
 • ปฏิเสธการกอดจากพ่อแม่หรือผู้ดูแล แม้ว่าพวกเขาอาจจะเป็นฝ่ายเริ่มกอดเองก็ตาม
 • ทำท่าทีไม่พอใจหรือท่าทางแปลกประหลาดอย่างมากเมื่อมีคนขอให้ทำอะไรบางอย่าง

การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

 • ไม่ได้รับรู้หรือตระหนักถึงพื้นที่ส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือเพิกเฉยอย่างแปลกประหลาดในกรณีที่มีคนอื่นรุกล้ำเข้าสู่พื้นที่ส่วนตัวของตนเอง
 • ไม่ค่อยสนใจในการพูดคุยโต้ตอบกับคนอื่นรวมถึงเด็กที่มีอายุใกล้เคียงกัน
 • ไม่มีอารมณ์สนุกร่วมไปกับสถานการณ์ที่เด็กในวัยของพวกเขาชอบ เช่น ปาร์ตี้งานวันเกิด
 • เลือกที่จะเล่นคนเดียวแทนที่จะขอให้คนอื่นเล่นกับพวกเขา
 • ไม่ค่อยใช้ท่าทาง ภาษากายหรือการแสดงออกทางสีหน้าในการสื่อสาร
 • หลีกเลี่ยงการสบตา

พฤติกรรม

 • มีการเคลื่อนไหวซ้ำ ๆ เช่น สะบัดมือไปมา โยกตัวไปมา หรือสะบัดนิ้วมือ
 • เล่นกับของเล่นเดิมแบบไม่มีจินตนาการซ้ำไปซ้ำมา เช่น เรียงลำดับบล็อกพลาสติกตามขนาดหรือสี แทนที่จะเรียงบล็อกเพื่อสร้างบางสิ่งบางอย่าง
 • ชอบที่จะมีกิจวัตรประจำวันแบบเดิม และจะอารมณ์เสียมากขึ้นหากมีการเปลี่ยนแปลงกิจวัตรเหล่านี้ไป
 • มีความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบอาหารบางชนิดอย่างมาก โดยให้ความสำคัญกับพื้นผิวหรือสีของอาหารเหล่านั้นพอ ๆ กับรสชาติ
 • มีความสนใจทางประสาทสัมผัสที่ผิดปกติ เช่น เด็กออทิสติกอาจสูดดมกลิ่นของของเล่น วัตถุต่าง ๆ หรือคนอย่างไม่สมควรทำ

อาการและอาการแสดงของเด็กออทิสติกในช่วงวัยเรียน (school-age children)

ภาษาพูด

 • เลือกที่จะหลีกเลี่ยงการสื่อสารด้วยการพูด
 • พูดน้ำเสียงโทนเดียว ราบเรียบ
 • พูดวลีในรูปแบบที่เคยได้ยินมาก่อนเท่านั้น แทนที่จะนำคำแต่ละคำมารวมกันเพื่อสร้างประโยคใหม่เป็นภาษาพูดของตนเอง
 • เวลาพูดจะฟังดูเหมือนเป็นการพูดกับผู้อื่น แทนที่จะเป็นการพูดคุยกันหรือการสนทนาสองทาง

การตอบสนองต่อผู้อื่น

 • เข้าใจความหมายคำพูดของผู้อื่นแบบตรงตัวอักษร และไม่สามารถเข้าใจคำพูดล้อเลียน คำพูดอุปมาอุปไมย หรือคำเปรียบเปรยได้
 • ทำท่าทีไม่พอใจหรือท่าทางแปลกประหลาดอย่างมากเมื่อมีคนขอให้ทำอะไรบางอย่าง

การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

 • ไม่ได้รับรู้หรือตระหนักถึงพื้นที่ส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือเพิกเฉยอย่างแปลกประหลาดในกรณีที่มีคนอื่นรุกล้ำเข้าสู่พื้นที่ส่วนตัวของตนเอง
 • ไม่ค่อยสนใจในการพูดคุยโต้ตอบกับคนอื่นรวมถึงเด็กที่มีอายุใกล้เคียงกัน หรือมีเพื่อนสนิทน้อยมากแม้จะพยายามอย่างมากเพื่อจะผูกมิตร
 • ไม่เข้าใจว่าคนทั่วไปมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอย่างไร เช่น การทักทายผู้อื่น หรือการอำลา
 • ไม่สามารถปรับโทนเสียงและเนื้อหาของคำพูดของตนให้เข้ากับสถานการณ์ทางสังคมที่แตกต่างกันได้ เช่น พูดเป็นทางการอย่างมากในงานปาร์ตี้ หรือพูดกับคนที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนโดยใช้วิธีการพูดที่คุ้นเคย
 • ไม่มีอารมณ์สนุกร่วมไปกับสถานการณ์ที่เด็กในวัยของพวกเขาชอบ
 • ไม่ค่อยใช้ท่าทาง ภาษากายหรือการแสดงออกทางสีหน้าในการสื่อสาร
 • หลีกเลี่ยงการสบตา

พฤติกรรม

 • มีการเคลื่อนไหวซ้ำ ๆ เช่น สะบัดมือไปมา โยกตัวไปมา หรือสะบัดนิ้วมือ
 • เล่นกับของเล่นเดิมแบบไม่มีจินตนาการซ้ำไปซ้ำมา และมักจะชอบเล่นกับวัตถุสิ่งของมากกว่าเล่นกับคนอื่น
 • มีความสนใจในวัตถุหรือกิจกรรมเฉพาะชนิดหนึ่งอย่างมาก
 • ชอบที่จะมีกิจวัตรประจำวันแบบเดิม และจะอารมณ์เสียมากขึ้นหากมีการเปลี่ยนแปลงกิจวัตรเหล่านี้ไป
 • มีความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบอาหารบางชนิดอย่างมาก โดยให้ความสำคัญกับพื้นผิวหรือสีของอาหารเหล่านั้นพอ ๆ กับรสชาติ
 • มีความสนใจทางประสาทสัมผัสที่ผิดปกติ เช่น เด็กออทิสติกอาจชอบสูดดมกลิ่นของของเล่น วัตถุต่าง ๆ หรือบุคคลอื่นอย่างที่ไม่สมควรทำ

https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/brain-nerves-and-spinal-cord/autistic-spectrum-disorder-asd#symptoms

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่