ความรู้สุขภาพ

ลักษณะเฉพาะและอาการของผู้ป่วยออทิสติก

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 16, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 5 นาที
ลักษณะเฉพาะและอาการของผู้ป่วยออทิสติก

คุณสมบัติหลักของกลุ่มอาการออทิสติกคือปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งอาจจะมีรูปแบบที่แสดงออกและความรุนแรงที่แตกต่างกันได้ในแต่ละบุคคล แตกต่างกันในแต่ละสภาพแวดล้อม และแตกต่างกันในแต่ละช่วงชีวิตของผู้ป่วยเองด้วย

ลักษณะเฉพาะ

ลักษณะของผู้ป่วยออทิสติกนั้นอาจแตกต่างกันในแต่ละคน และแตกต่างกันไปในแต่ละสภาพแวดล้อม

ผู้ป่วยกลุ่มนี้ยังสามารถมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงชีวิตของพวกเขาได้อีกด้วย นั่นคือเหตุผลที่โรคออทิสติกนี้จึงมักถูกเรียกว่าความผิดปกติแบบสเปกตรัม (Spectrum disorder) ซึ่งหมายถึงมีความรุนแรงและรูปแบบอาการที่ผันแปรไปได้หลายอย่าง

ลักษณะนิสัย (trait) ของกลุ่มอาการออทิสติก สามารถแบ่งออกเป็นสามกลุ่มหลัก ๆ ได้แก่:

 • ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social interaction)
 • การสื่อสารทางสังคม (Social communication)
 • จินตนาการทางสังคม (Social imagination)

ลักษณะเฉพาะตัวเริ่มแรกของกลุ่มอาการออทิสติกมักจะสามารถสังเกตเห็นได้ในเด็กที่อายุต่ำกว่าสองขวบ อย่างไรก็ตามในเด็กบางคน อาการอาจจะไม่ปรากฏให้เห็นจนกว่าจะโตขึ้นกว่านั้น

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

คนที่เป็นออทิสติกมักรู้สึกว่าตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ ได้ยาก โดยอาจจะ:

 • ชอบปลีกตัว รักสันโดษ
 • สนใจคนอื่นน้อย หรือไม่สนใจเลย
 • ไม่เป็นมิตร
 • ไม่หลงสเน่ห์หรือดึงดูดใจเหมือนคนอื่นทั่วไป หรือต่อต้านการสัมผัสทางกายภาพ เช่น การจูบและการกอด
 • ยากที่จะสบตากับคนอื่น
 • ต้องการมีการติดต่อทางสังคมกับคนอื่น ๆ แต่มีปัญหาอย่างหนักว่าไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร
 • ไม่เข้าใจอารมณ์ของคนอื่น และมีปัญหาในการจัดการอารมณ์ของตัวเอง
 • ชอบที่จะใช้เวลาอยู่คนเดียว

การสื่อสารทางสังคม

ผู้ป่วยออทิสติก อาจมีปัญหาในการใช้ทักษะการสื่อสารทั้งแบบใช้ถ้อยคำ และแบบไม่ใช้ถ้อยคำ และบางคนอาจไม่สามารถพูดคำพูดใด ๆ ได้เลยตลอดชีวิต

ผู้ป่วยออทิสติกที่สามารถพูดได้นั้น ก็อาจใช้คำพูดในรูปแบบที่ซับซ้อนเกินคนปกติทั่วไปอาจจะพบว่าใช้วลีแปลก ๆ หรือคำพูดแปลก ๆ

พวกเขายังสามารถสร้างคำหรือวลีของตนเองขึ้นมาพูดเองได้ และใช้คำมากกว่าที่จำเป็นเพื่ออธิบายสิ่งที่เรียบง่าย ผู้ป่วยออทิสติกดังกล่าวมักจะมีปัญหาในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้:

 • การแสดงตัวตนในรูปแบบที่เหมาะสม
 • การทำความเข้าใจถึงท่าทางต่าง ๆ การแสดงออกทางสีหน้า หรือโทนเสียงของผู้อื่น
 • การใช้ภาษากายในการสื่อสาร
 • การทำความเข้าใจคำสั่ง

ผู้ป่วยกลุ่มอาการออทิสติกบางคน อาจมีอาการพูดเลียนแบบ (echolalia) คือการพูดซ้ำคำที่มีความหมายน้อยนิด หรือพูดซ้ำสิ่งที่คนอื่นพูดกับตน

จินตนาการทางสังคม

เด็กออทิสติก อาจมีลักษณะเฉพาะตัว ดังนี้:

 • เล่นแบบใช้จินตนาการได้น้อย
 • เล่นเกมเดิมซ้ำไปซ้ำมา หรือเล่นเกมที่ออกแบบมาสำหรับเด็กอายุน้อยกว่าตัวเอง
 • อารมณ์เสียหากกิจวัตรประจำวันของพวกเขาถูกขัดจังหวะไม่ว่าจะเป็นทางใดก็ตาม
 • แสดงพฤติกรรมที่ซ้ำ ๆ เช่น ปรบมือซ้ำๆ หรือหมุนไปหมุนมา

นอกจากนี้ เด็กและผู้ใหญ่ที่เป็นออทิสติกอาจมีความหมกมุ่นอย่างหนัก - เช่น กับวัตถุ รายการ ตารางเวลา หรือกิจวัตรที่เฉพาะเจาะจงบางอย่าง

ปัญหาทางประสาทสัมผัส (Sensory difficulties)

คนส่วนใหญ่ที่เป็นออทิสติกมักมีปัญหาทางประสาทสัมผัสร่วมด้วย ซึ่งหมายความว่าพวกเขาอาจมีความไวต่อสัมผัสในบางสิ่งบางอย่าง เช่น การสัมผัสจากคนอื่น พื้นผิวบางชนิด แสงจ้า หรือเสียงที่ดัง

ปัญหาทางประสาทสัมผัสยังสามารถนำไปสู่ปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวตามมา ผู้ป่วยออทิสติกอาจดูว่ามีท่าทางเงอะงะ หรือมีการเดินที่ผิดปกติไปจากคนทั่วไป

แอสเพอร์เกอร์ซินโดรม (Asperger syndrome)

แอสเพอร์เกอร์ซินโดรมจัดเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของกลุ่มอาการออทิสติก คนที่มีอาการของแอสเพอร์เกอร์ซินโดรมนั้นโดยทั่วไปจะไม่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ และมักมีความเฉลียวฉลาดที่อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยเสียด้วยซ้ำ

นอกจากนี้ ผู้ป่วยกลุ่มนี้มักจะมีปัญหาในการพัฒนาภาษาที่น้อยลงกว่าผู้ป่วยออทิสติกทั่วไป แต่อาจยังคงประสบปัญหาในการสื่อสารทางสังคมอยู่

ผู้ป่วยแอสเพอร์เกอร์ซินโดรมมักได้รับการวินิจฉัยในช่วงเด็กที่โตกว่า และบางครั้งปัญหาต่าง ๆ ของพวกเขาอาจไม่ปรากฏและไม่ได้รับการวินิจฉัยจนกระทั่งถึงวัยผู้ใหญ่  นั่นอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการเข้ารับการดูแลสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยและครอบครัวของพวกเขา

อาการของผู้ป่วยออทิสติก

คุณสมบัติหลักของกลุ่มอาการออทิสติกคือปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

คุณควรปรึกษาหรือเข้าพบแพทย์ หากคุณสังเกตเห็นอาการของออทิสติกดังต่อไปนี้ในบุตรหลานของคุณ หรือหากคุณกังวลเกี่ยวกับพัฒนาการของพวกเขา

อาการแสดงในเด็กออทิสติกในช่วงก่อนวัยเรียน (pre-school children)

ภาษาพูด

 • การพัฒนาทางการพูดช้ากว่าเด็กวัยเดียวกัน เช่น ยังพูดคำที่แตกต่างกันได้น้อยกว่า 50 คำ เมื่ออายุครบสองปี หรือไม่พูดเลย
 • พูดกลุ่มคำหรือวลีซ้ำไปมาอยู่บ่อยครั้ง
 • น้ำเสียงการพูดราบเรียบ ไม่มีอารมณ์ปนอยู่
 • เลือกที่จะสื่อสารโดยใช้คำเพียงคำเดียว แม้ว่าการสื่อสารนั้นจะสามารถพูดเป็นประโยคได้ก็ตาม

การตอบสนองต่อผู้อื่น

 • ไม่ตอบสนองต่อการเรียกชื่อแม้ว่าการได้ยินของพวกเขาจะปกติก็ตาม
 • ปฏิเสธการกอดจากพ่อแม่หรือผู้ดูแล แม้ว่าพวกเขาอาจจะเป็นฝ่ายเริ่มกอดเองก็ตาม
 • ทำท่าทีไม่พอใจหรือท่าทางแปลกประหลาดอย่างมากเมื่อมีคนขอให้ทำอะไรบางอย่าง

การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

 • ไม่ได้รับรู้หรือตระหนักถึงพื้นที่ส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือเพิกเฉยอย่างแปลกประหลาดในกรณีที่มีคนอื่นรุกล้ำเข้าสู่พื้นที่ส่วนตัวของตนเอง
 • ไม่ค่อยสนใจในการพูดคุยโต้ตอบกับคนอื่นรวมถึงเด็กที่มีอายุใกล้เคียงกัน
 • ไม่มีอารมณ์สนุกร่วมไปกับสถานการณ์ที่เด็กในวัยของพวกเขาชอบ เช่น ปาร์ตี้งานวันเกิด
 • เลือกที่จะเล่นคนเดียวแทนที่จะขอให้คนอื่นเล่นกับพวกเขา
 • ไม่ค่อยใช้ท่าทาง ภาษากายหรือการแสดงออกทางสีหน้าในการสื่อสาร
 • หลีกเลี่ยงการสบตา

พฤติกรรม

 • มีการเคลื่อนไหวซ้ำ ๆ เช่น สะบัดมือไปมา โยกตัวไปมา หรือสะบัดนิ้วมือ
 • เล่นกับของเล่นเดิมแบบไม่มีจินตนาการซ้ำไปซ้ำมา เช่น เรียงลำดับบล็อกพลาสติกตามขนาดหรือสี แทนที่จะเรียงบล็อกเพื่อสร้างบางสิ่งบางอย่าง
 • ชอบที่จะมีกิจวัตรประจำวันแบบเดิม และจะอารมณ์เสียมากขึ้นหากมีการเปลี่ยนแปลงกิจวัตรเหล่านี้ไป
 • มีความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบอาหารบางชนิดอย่างมาก โดยให้ความสำคัญกับพื้นผิวหรือสีของอาหารเหล่านั้นพอ ๆ กับรสชาติ
 • มีความสนใจทางประสาทสัมผัสที่ผิดปกติ เช่น เด็กออทิสติกอาจสูดดมกลิ่นของของเล่น วัตถุต่าง ๆ หรือคนอย่างไม่สมควรทำ

อาการและอาการแสดงของเด็กออทิสติกในช่วงวัยเรียน (school-age children)

ภาษาพูด

 • เลือกที่จะหลีกเลี่ยงการสื่อสารด้วยการพูด
 • พูดน้ำเสียงโทนเดียว ราบเรียบ
 • พูดวลีในรูปแบบที่เคยได้ยินมาก่อนเท่านั้น แทนที่จะนำคำแต่ละคำมารวมกันเพื่อสร้างประโยคใหม่เป็นภาษาพูดของตนเอง
 • เวลาพูดจะฟังดูเหมือนเป็นการพูดกับผู้อื่น แทนที่จะเป็นการพูดคุยกันหรือการสนทนาสองทาง

การตอบสนองต่อผู้อื่น

 • เข้าใจความหมายคำพูดของผู้อื่นแบบตรงตัวอักษร และไม่สามารถเข้าใจคำพูดล้อเลียน คำพูดอุปมาอุปไมย หรือคำเปรียบเปรยได้
 • ทำท่าทีไม่พอใจหรือท่าทางแปลกประหลาดอย่างมากเมื่อมีคนขอให้ทำอะไรบางอย่าง

การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

 • ไม่ได้รับรู้หรือตระหนักถึงพื้นที่ส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือเพิกเฉยอย่างแปลกประหลาดในกรณีที่มีคนอื่นรุกล้ำเข้าสู่พื้นที่ส่วนตัวของตนเอง
 • ไม่ค่อยสนใจในการพูดคุยโต้ตอบกับคนอื่นรวมถึงเด็กที่มีอายุใกล้เคียงกัน หรือมีเพื่อนสนิทน้อยมากแม้จะพยายามอย่างมากเพื่อจะผูกมิตร
 • ไม่เข้าใจว่าคนทั่วไปมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอย่างไร เช่น การทักทายผู้อื่น หรือการอำลา
 • ไม่สามารถปรับโทนเสียงและเนื้อหาของคำพูดของตนให้เข้ากับสถานการณ์ทางสังคมที่แตกต่างกันได้ เช่น พูดเป็นทางการอย่างมากในงานปาร์ตี้ หรือพูดกับคนที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนโดยใช้วิธีการพูดที่คุ้นเคย
 • ไม่มีอารมณ์สนุกร่วมไปกับสถานการณ์ที่เด็กในวัยของพวกเขาชอบ
 • ไม่ค่อยใช้ท่าทาง ภาษากายหรือการแสดงออกทางสีหน้าในการสื่อสาร
 • หลีกเลี่ยงการสบตา

พฤติกรรม

 • มีการเคลื่อนไหวซ้ำ ๆ เช่น สะบัดมือไปมา โยกตัวไปมา หรือสะบัดนิ้วมือ
 • เล่นกับของเล่นเดิมแบบไม่มีจินตนาการซ้ำไปซ้ำมา และมักจะชอบเล่นกับวัตถุสิ่งของมากกว่าเล่นกับคนอื่น
 • มีความสนใจในวัตถุหรือกิจกรรมเฉพาะชนิดหนึ่งอย่างมาก
 • ชอบที่จะมีกิจวัตรประจำวันแบบเดิม และจะอารมณ์เสียมากขึ้นหากมีการเปลี่ยนแปลงกิจวัตรเหล่านี้ไป
 • มีความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบอาหารบางชนิดอย่างมาก โดยให้ความสำคัญกับพื้นผิวหรือสีของอาหารเหล่านั้นพอ ๆ กับรสชาติ
 • มีความสนใจทางประสาทสัมผัสที่ผิดปกติ เช่น เด็กออทิสติกอาจชอบสูดดมกลิ่นของของเล่น วัตถุต่าง ๆ หรือบุคคลอื่นอย่างที่ไม่สมควรทำ

https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/brain-nerves-and-spinal-cord/autistic-spectrum-disorder-asd#symptoms

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่