การคุมกำเนิด

การเปลี่ยนวิธีการคุมกำเนิด

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
การเปลี่ยนวิธีการคุมกำเนิด

เมื่อผู้หญิงต้องทำการเปลี่ยนวิธีการคุมกำเนิดเนื่องมาจากไม่สะดวกที่จะใช้วิธีการเดิม อาจรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยากเนื่องจากในปัจจุบัน ยาคุมกำเนิดมีมากมายหลายรูปแบบทั้งแบบยาเม็ด ยาแผ่นแปะ ยาฝัง ยาฉีด จึงอาจเกิดความสับสนว่าตนเองจะต้องทำอย่างไรถ้าหากต้องการเปลี่ยนวิธีการคุมกำเนิดจากวิธีเดิมไปสู่การใช้วิธีใหม่

วิธีที่ดีที่สุดในการเปลี่ยนวิธีการคุมกำเนิด

การเปลี่ยนวิธีการคุมกำเนิดโดยไม่ทิ้งช่วงห่างระหว่างวิธีหนึ่งไปสู่อีกวิธีหนึ่งจะช่วยลดโอกาสการตั้งครรภ์ได้ดีที่สุด ในกรณีที่รับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดแล้วต้องการเปลี่ยนไปคุมกำเนิดด้วยวิธีการอื่น สามารถหยุดรับประทานยาที่เม็ดใดก็ได้ในแผงยาโดยไม่จำเป็นจะต้องรับประทานให้ครบแผงก่อนที่จะเริ่มวิธีอื่น ในทางกลับกันถ้าหากต้องการเปลี่ยนวิธีการคุมกำเนิดจากวิธีการอื่นมาเป็นการคุมกำเนิดด้วยยาเม็ดคุมกำเนิด ให้เริ่มรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดจากเม็ดแรกของแผง การเปลี่ยนวิธีการคุมกำเนิดอาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของช่วงประจำเดือนซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ ไม่จำเป็นต้องรอให้มีประจำเดือนก่อนที่จะหยุดคุมกำเนิดด้วยวิธีเก่าแล้วเริ่มคุมกำเนิดด้วยวิธีใหม่

ช่วงคาบเกี่ยวระหว่างวิธี

ในบางกรณีจำเป็นที่จะต้องมีช่วงคาบเกี่ยวกันระหว่างวิธีเพื่อลดโอกาสในการตั้งครรภ์ หมายความว่าจะต้องมีช่วงคาบเกี่ยวระหว่างเมื่อเริ่มวิธีคุมกำเนิดด้วยวิธีใหม่ จะต้องใช้วิธีการเดิมต่อไปอีกกี่วันจึงจะค่อยหยุดวิธีกำเนิดแบบเดิม

1. เมื่อต้องการเปลี่ยนวิธีการคุมกำเนิดจากวิธีรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดหนึ่ง ไปสู่ยาเม็ดคุมกำเนิดอีกชนิดหนึ่ง กรณีนี้ไม่ต้องทิ้งช่วงว่าง สามารถรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิด “เม็ดแรก” ของชนิดใหม่ได้ทันทีหลังจากที่หยุดใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดแบบเดิมที่เม็ดใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้หมดยาแผงเก่าก่อน

2. เมื่อต้องการเปลี่ยนวิธีการคุมกำเนิดจากวิธีรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิด ไปสู่วิธีการใช้แผ่นแปะคุมกำเนิด กรณีนี้หลังจากใช้แผ่นแปะคุมกำเนิดให้รับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดเดิมต่อไปอีก 1 วันจึงค่อยหยุดรับประทานยา

3. เมื่อต้องการเปลี่ยนวิธีการคุมกำเนิดจากวิธีรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิด ไปสู่วิธีการคุมกำเนิดโดยใช้วงแหวนคุมกำเนิด กรณีนี้ให้ใช้วงแหวนคุมกำเนิดหลังจากรับประทานยาเม็ดในก็ได้ในแผง

4. เมื่อต้องการเปลี่ยนวิธีการคุมกำเนิดจากวิธีรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิด ไปสู่วิธีการคุมกำเนิดโดยใช้ยาฉีด (depot) กรณีนี้หลังจากที่ฉีดยาคุมกำเนิดเข็มแรกแล้วให้รับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดเดิมต่อไปอีก 7 วันจึงค่อยหยุดรับประทานยาเม็ด

5. เมื่อต้องการเปลี่ยนวิธีการคุมกำเนิดจากวิธีรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิด ไปสู่วิธีการคุมกำเนิดโดยใช้ยาฝัง (implant) กรณีนี้หลังจากที่ฝังยาคุมกำเนิดแล้วให้รับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดเดิมต่อไปอีก 4 วันจึงค่อยหยุดรับประทานยาเม็ด

จะเห็นได้ว่าบางวิธีต้องมีช่วงคาบเกี่ยวก่อนที่จะหยุดใช้วิธีเดิม หรือบางวิธีก็สามารถใช้วิธีใหม่โดยหยุดใช้วิธีเดิมได้ทันที ทั้งนี้การมีช่วงคาบเกี่ยวก็เพื่อช่วยให้ยาคุมกำเนิดชนิดใหม่ออกฤทธิ์ได้อย่างเต็มที่ ในขณะที่ให้ยาชนิดเก่าค่อยๆหมดฤทธิ์ไปพร้อมกัน

กรณีที่ต้องการเปลี่ยนจากการคุมกำเนิดโดยใช้ยาชนิดฝังมาเป็นวิธีอื่น

ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนจากวิธีการใช้ยาชนิดฝังมาเป็นยาเม็ดรับประทาน ให้เริ่มรับประทานยาเม็ดเป็นเวลา 7 วัน ก่อนนำยาคุมกำเนิดชนิดฝังออก แต่ถ้าต้องการเปลี่ยนจากวิธีการใช้ยาชนิดฝังมาเป็นยาฉีด ให้ฉีดยาคุมกำเนิดเข็มแรกก่อนนำยาคุมชนิดฝังออกเป็นเวลา 7 วัน

กรณีที่ต้องการเปลี่ยนจากการคุมกำเนิดโดยใช้ยาชนิดฉีดมาเป็นวิธีอื่น

ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนจากวิธีการใช้ยาชนิดฉีดมาเป็นยาเม็ดรับประทาน ให้เริ่มรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดภายใน 15 สัปดาห์หลังฉีดยาเข็มสุดท้าย แต่ถ้าต้องการเปลี่ยนจากวิธีการใช้ยาชนิดฉีดมาเป็นยาชนิดฝัง ก็ให้ฝังยาคุมกำเนิดภายใน 15 สัปดาห์หลังฉีดยาเข็มสุดท้ายเช่นเดียวกัน

กรณีไม่สามารถใช้ยาคาบเกี่ยวกันได้

กรณีที่ไม่สามารถใช้ยาคาบเกี่ยวกันได้ เช่น อยู่ในช่วงรอให้ประจำเดือนมา ให้ใช้วิธีการคุมกำเนิดด้วยวิธีการอื่นร่วมด้วยเพื่อลดโอกาสการตั้งครรภ์ ได้แก่ การใช้ถุงยางอนามัย การใช้ยาฆ่าสเปิร์ม หรือให้งดการมีเพศสัมพันธ์ไปก่อน โดยให้ใช้วิธีการอื่นนี้ตามระยะเวลาที่คาบเกี่ยวกันในแต่ละวิธีที่ระบุไว้ด้านบน อย่างไรก็แล้วแต่ การป้องกันการติดเชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น วิธีการเดียวที่สามารถป้องกันได้คือการใช้ถุงยางอนามัยเพียงวิธีเดียวเท่านั้น

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่

บทความต่อไป
ยาคุมที่ใช้แทนกันได้
ยาคุมที่ใช้แทนกันได้

ยาเม็ดคุมกำเนิดสูตรเดียวกัน มียี่ห้อใดบ้าง