มะเร็งและโรคร้าย

โรคเซลิแอค (Celiac disease) อาจก่อให้เกิดปัญหาระหว่างตั้งครรภ์

ภาวะแท้งคุกคามและภาวะซีดอย่างรุนแรงสามารถพบได้บ่อยในผู้หญิงที่เป็นโรคเซลิแอค
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
โรคเซลิแอค (Celiac disease) อาจก่อให้เกิดปัญหาระหว่างตั้งครรภ์

ผู้หญิงที่เป็นโรคเซลิแอค (Celiac disease) สามารถมีปัญหาระหว่างการตั้งครรภ์และภาวะแทรกซ้อนได้มากกว่าปกติถึง 2-4 เท่า อย่างไรก็ตามการรับประทานอาหารที่ไม่มีกลูเตนอย่างระมัดระวังระหว่างการตั้งครรภ์ อาจช่วยลดบางปัญหาได้

มีงานวิจัยที่พบว่าผู้หญิงที่เป็นโรคเซลิแอค  มีความเสี่ยงในการเกิดภาวะมีบุตรยากหรือแท้งได้หากไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงที แต่ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ในผู้ป่วยโรคเซลิแอคไม่ได้มีเพียงแค่นั้น งานวิจัยยังระบุว่าผู้หญิงที่เป็นโรคเซลิแอค (มักเป็นคนกลุ่มที่ไม่เคยได้รับวินิจฉัยมาเป็นโรคนี้มาก่อน) มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์ได้มากกว่า 6 ประเภท ซึ่งรวมถึงภาวะแท้งคุกคามหรือภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็กอย่างรุนแรงมากกว่าผู้หญิงทั่วไป นอกจากนั้น ผู้หญิงในกลุ่มนี้ยังมีช่วงเวลาของการตั้งครรภ์เฉลี่ยที่สั้นกว่าและมักคลอดทารกที่มีน้ำหนักตัวน้อย

งานวิจัยพบว่าภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ส่งผลกระทบต่อผู้หญิงที่เป็นโรคเซลิแอค ประมาณ 2 ใน 3

และสามารถเกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์ได้ในอัตราที่สูง ซึ่งอ้างอิงจากงานวิจัยเรื่องความผิดปกติในระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิงที่เป็นโรคเซลิแอค โดย 65% ของผู้หญิงกลุ่มนี้จะมีความผิดปกติระหว่างการตั้งครรภ์อย่างน้อย 1 อย่าง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้หญิงที่ไม่ได้เป็นโรค ซึ่งพบเพียง 31% เท่านั้น

นอกจากนี้งานวิจัยยังระบุเพิ่มเติมอีกว่า

  • ภาวะซีดอย่างรุนแรงเป็นภาวะที่พบได้ใน 41% ของผู้หญิงที่เป็นโรคเซลิแอค แต่พบเพียง 2% ในผู้หญิงที่ไม่ได้เป็นโรค
  • ภาวะแท้งคุกคามพบได้ 39% ในผู้หญิงที่เป็นโรคและ 9% ในผู้หญิงที่ไม่ได้เป็นโรค
  • ภาวะรกลอกตัว ซึ่งเป็นภาวะอันตรายที่รกจะมีการลอกตัวออกจากผนังมดลูก พบได้ในผู้หญิงที่เป็นโรคมากกว่า 18% ในขณะที่พบเพียง 1% ในผู้หญิงที่ไม่ได้เป็นโรค
  • ภาวะความดันสูงขณะตั้งครรภ์เกิดได้ใน 10% ของผู้หญิงที่เป็นโรค แต่ไม่พบในกลุ่มผู้หญิงที่ไม่เป็นโรค
  • การบีบตัวของมดลูกที่ผิดปกติสามารถพบได้ในผู้หญิงที่เป็นโรค 10% และไม่พบเลยในกลุ่มที่ไม่เป็นโรค
  • ทารกเจริญเติบโตน้อยกว่าปกติ (Intrauterine growth restriction) เป็นภาวะที่ทารกเจริญเติบโตในอัตราที่น้อยกว่าปกติ พบได้ในผู้หญิงที่เป็นโรคถึง 6% และไม่พบเลยในผู้หญิงที่ไม่เป็นโรค

มีผู้หญิงในงานวิจัยนี้ถึง 85% ที่ยังไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเซลิแอค (Celiac disease) ขณะที่มีการตั้งครรภ์มาก่อน และผู้วิจัยเสนอว่าการรับประทานอาหารที่ไม่มีกลูเตนนั้น อาจช่วยลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์ได้

ผู้หญิงที่เป็นโรคเซลิแอค มีความเสี่ยงที่จะต้องผ่าตัดคลอดและคลอดทารกที่มีน้ำหนักน้อย

ยังมีงานวิจัยอื่น ๆ ที่แสดงถึงความเชี่อมโยงระหว่างโรคเซลิแอค กับปัญหาอื่นๆ ของการตั้งครรภ์ เช่น พบว่ามีอุบัติการณ์ของทารกที่มีน้ำหนักตัวน้อยมากกว่าปกติถึง 6 เท่าในผู้หญิงที่เป็นโรค

งานวิจัยจากอิตาลีได้พบว่าผู้หญิงที่เป็นโรคเซลิแอค มักมีการตั้งครรภ์ในระยะเวลาสั้นกว่าปกติประมาณ 2 สัปดาห์ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการที่ทารกมีน้ำหนักตัวน้อย และพบว่าในผู้หญิงที่เป็นโรคจะมีอัตราการผ่าตัดคลอดที่มากกว่า ซึ่งจากงานวิจัยล่าสุดระบุว่าทารกที่คลอดโดยการผ่าตัดคลอดอาจมีความเสี่ยงในการเกิดโรคเซลิแอคมากกว่าปกติอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่งานวิจัยทุกชิ้นที่สนับสนุนการพบภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์กับโรคเซลิแอค และยังมีงานวิจัยหลายชิ้นที่แสดงว่ามีโรคเซลิแอค (Celiac disease) และปัญหาระหว่างการตั้งครรภ์มีความเชื่อมโยงกันเพียงเล็กน้อย

ภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์มักเกิดในผู้หญิงที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยโรคเซลิแอค (Celiac disease)

งานวิจัยหลายชิ้นได้พบว่า ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์นั้นมักพบได้มากกว่าในผู้หญิงที่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเซลิแอค (Celiac disease) และมีการสรุปว่าการรับประทานอาหารที่ไม่มีกลูเตนนั้นอาจช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการตั้งครรภ์

ตัวอย่างเช่น งานวิจัยจากอินเดียได้ทำการเปรียบเทียบผู้หญิงที่มีประวัติการตั้งครรภ์ที่ปกติกับกลุ่มที่มีปัญหาระหว่างการตั้งครรภ์ เช่นทารกเจริญเติบโตน้อยในครรภ์โดยไม่ทราบสาเหตุ และพบว่ามีผลเลือดที่แสดงถึงโรคเซลิแอค และโรคเซลิแอคระยะ latent ในกลุ่มผู้หญิงที่มีปัญหาระหว่างการตั้งครรภ์ และปัญหาทางการสืบพันธุ์อื่น ๆ

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่