Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
มะเร็งและโรคร้าย

โรคเซลิแอค (Celiac disease) อาจก่อให้เกิดปัญหาระหว่างตั้งครรภ์

ภาวะแท้งคุกคามและภาวะซีดอย่างรุนแรงสามารถพบได้บ่อยในผู้หญิงที่เป็นโรคเซลิแอค
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,617,127 คน

โรคเซลิแอค (Celiac disease) อาจก่อให้เกิดปัญหาระหว่างตั้งครรภ์

ผู้หญิงที่เป็นโรคเซลิแอค (Celiac disease) สามารถมีปัญหาระหว่างการตั้งครรภ์และภาวะแทรกซ้อนได้มากกว่าปกติถึง 2-4 เท่า อย่างไรก็ตามการรับประทานอาหารที่ไม่มีกลูเตนอย่างระมัดระวังระหว่างการตั้งครรภ์ อาจช่วยลดบางปัญหาได้

มีงานวิจัยที่พบว่าผู้หญิงที่เป็นโรคเซลิแอค  มีความเสี่ยงในการเกิดภาวะมีบุตรยากหรือแท้งได้หากไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงที แต่ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ในผู้ป่วยโรคเซลิแอคไม่ได้มีเพียงแค่นั้น งานวิจัยยังระบุว่าผู้หญิงที่เป็นโรคเซลิแอค (มักเป็นคนกลุ่มที่ไม่เคยได้รับวินิจฉัยมาเป็นโรคนี้มาก่อน) มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์ได้มากกว่า 6 ประเภท ซึ่งรวมถึงภาวะแท้งคุกคามหรือภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็กอย่างรุนแรงมากกว่าผู้หญิงทั่วไป นอกจากนั้น ผู้หญิงในกลุ่มนี้ยังมีช่วงเวลาของการตั้งครรภ์เฉลี่ยที่สั้นกว่าและมักคลอดทารกที่มีน้ำหนักตัวน้อย

โฆษณาจาก HonestDocs
เเพ็กเกจตรวจหัวใจ ❤️ ลด 30 - 50% ถึงวันที่ 24 ก.ย. นี้เท่านั้น 🔥

เหนื่อยง่าย เจ็บหน้าอก หอบ ลองมาเช็คสมรรถภาพหัวใจกันดีกว่า ❤ เริ่มต้นที่ 1450 บาท

Internal ad heartcheck

งานวิจัยพบว่าภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ส่งผลกระทบต่อผู้หญิงที่เป็นโรคเซลิแอค ประมาณ 2 ใน 3

และสามารถเกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์ได้ในอัตราที่สูง ซึ่งอ้างอิงจากงานวิจัยเรื่องความผิดปกติในระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิงที่เป็นโรคเซลิแอค โดย 65% ของผู้หญิงกลุ่มนี้จะมีความผิดปกติระหว่างการตั้งครรภ์อย่างน้อย 1 อย่าง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้หญิงที่ไม่ได้เป็นโรค ซึ่งพบเพียง 31% เท่านั้น

นอกจากนี้งานวิจัยยังระบุเพิ่มเติมอีกว่า

  • ภาวะซีดอย่างรุนแรงเป็นภาวะที่พบได้ใน 41% ของผู้หญิงที่เป็นโรคเซลิแอค แต่พบเพียง 2% ในผู้หญิงที่ไม่ได้เป็นโรค
  • ภาวะแท้งคุกคามพบได้ 39% ในผู้หญิงที่เป็นโรคและ 9% ในผู้หญิงที่ไม่ได้เป็นโรค
  • ภาวะรกลอกตัว ซึ่งเป็นภาวะอันตรายที่รกจะมีการลอกตัวออกจากผนังมดลูก พบได้ในผู้หญิงที่เป็นโรคมากกว่า 18% ในขณะที่พบเพียง 1% ในผู้หญิงที่ไม่ได้เป็นโรค
  • ภาวะความดันสูงขณะตั้งครรภ์เกิดได้ใน 10% ของผู้หญิงที่เป็นโรค แต่ไม่พบในกลุ่มผู้หญิงที่ไม่เป็นโรค
  • การบีบตัวของมดลูกที่ผิดปกติสามารถพบได้ในผู้หญิงที่เป็นโรค 10% และไม่พบเลยในกลุ่มที่ไม่เป็นโรค
  • ทารกเจริญเติบโตน้อยกว่าปกติ (Intrauterine growth restriction) เป็นภาวะที่ทารกเจริญเติบโตในอัตราที่น้อยกว่าปกติ พบได้ในผู้หญิงที่เป็นโรคถึง 6% และไม่พบเลยในผู้หญิงที่ไม่เป็นโรค

มีผู้หญิงในงานวิจัยนี้ถึง 85% ที่ยังไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเซลิแอค (Celiac disease) ขณะที่มีการตั้งครรภ์มาก่อน และผู้วิจัยเสนอว่าการรับประทานอาหารที่ไม่มีกลูเตนนั้น อาจช่วยลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์ได้

ผู้หญิงที่เป็นโรคเซลิแอค มีความเสี่ยงที่จะต้องผ่าตัดคลอดและคลอดทารกที่มีน้ำหนักน้อย

ยังมีงานวิจัยอื่น ๆ ที่แสดงถึงความเชี่อมโยงระหว่างโรคเซลิแอค กับปัญหาอื่นๆ ของการตั้งครรภ์ เช่น พบว่ามีอุบัติการณ์ของทารกที่มีน้ำหนักตัวน้อยมากกว่าปกติถึง 6 เท่าในผู้หญิงที่เป็นโรค

งานวิจัยจากอิตาลีได้พบว่าผู้หญิงที่เป็นโรคเซลิแอค มักมีการตั้งครรภ์ในระยะเวลาสั้นกว่าปกติประมาณ 2 สัปดาห์ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการที่ทารกมีน้ำหนักตัวน้อย และพบว่าในผู้หญิงที่เป็นโรคจะมีอัตราการผ่าตัดคลอดที่มากกว่า ซึ่งจากงานวิจัยล่าสุดระบุว่าทารกที่คลอดโดยการผ่าตัดคลอดอาจมีความเสี่ยงในการเกิดโรคเซลิแอคมากกว่าปกติอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่งานวิจัยทุกชิ้นที่สนับสนุนการพบภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์กับโรคเซลิแอค และยังมีงานวิจัยหลายชิ้นที่แสดงว่ามีโรคเซลิแอค (Celiac disease) และปัญหาระหว่างการตั้งครรภ์มีความเชื่อมโยงกันเพียงเล็กน้อย

ภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์มักเกิดในผู้หญิงที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยโรคเซลิแอค (Celiac disease)

งานวิจัยหลายชิ้นได้พบว่า ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์นั้นมักพบได้มากกว่าในผู้หญิงที่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเซลิแอค (Celiac disease) และมีการสรุปว่าการรับประทานอาหารที่ไม่มีกลูเตนนั้นอาจช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการตั้งครรภ์

ตัวอย่างเช่น งานวิจัยจากอินเดียได้ทำการเปรียบเทียบผู้หญิงที่มีประวัติการตั้งครรภ์ที่ปกติกับกลุ่มที่มีปัญหาระหว่างการตั้งครรภ์ เช่นทารกเจริญเติบโตน้อยในครรภ์โดยไม่ทราบสาเหตุ และพบว่ามีผลเลือดที่แสดงถึงโรคเซลิแอค และโรคเซลิแอคระยะ latent ในกลุ่มผู้หญิงที่มีปัญหาระหว่างการตั้งครรภ์ และปัญหาทางการสืบพันธุ์อื่น ๆ

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป