ความรู้สุขภาพ

สาเหตุของความดันโลหิตต่ำ

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 7, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 5 นาที
สาเหตุของความดันโลหิตต่ำ

สาเหตุของความดันโลหิตต่ำมีหลายประการ ทั้งจากปัจจัยในชีวิตประจำวัน เช่น เวลาที่วัดความดันโลหิต  อายุ ความเครียด การผ่อนคลาย การออกกำลังกาย เกิดจากโรคและความเจ็บป่วยที่เป็น เกิดจากการใช้ยาบางชนิด เกิดจากการบาดเจ็บสาหัสและภาวะช็อก รวมถึงสาเหตุอื่นๆ

ตลอดทั้งวัน ความดันโลหิตสามารถเปลี่ยนแปลงได้ระหว่าง 30-40 มิลลิเมตรปรอท (ทั้งความดันตัวบนและความดันตัวล่าง) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ขึ้นกับกิจกรรมที่คุณกำลังทำ ความเครียดในการทำงาน อุณหภูมิภายนอก และแม้แต่อาการที่รับประทานตอนกลางวันก็สามารถส่งผลต่อความดันโลหิตของคุณได้

ในแต่ละครั้งที่คุณทำการวัดความดันโลหิต สิ่งสำคัญก็คือจะต้องทำภายใต้สภาวะเดียวกันเพื่อให้ผลที่ได้มีความสอดคล้องกัน หากผลการวัดความดันโลหิตออกมาในระดับต่ำ แพทย์จะพิจารณาถึงกิจกรรมที่คุณทำในชีวิตประจำวันซึ่งอาจส่งผลต่อค่าความดันโลหิต ก่อนที่จะพิจารณาถึงโรคที่อาจเป็นสาเหตุ

สาเหตุในชีวิตประจำวัน

หลายๆ ปัจจัยในชีวิตประจำวัน หรือบางครั้งในทุกๆ ชั่วโมง จะส่งผลต่อหัวใจและการไหลเวียนเลือด ด้านล่างนี้คือสิ่งที่สามารถส่งผลต่อความดันโลหิตของคุณ และบางครั้งอาจทำให้มีภาวะความดันโลหิตต่ำได้

 • เวลาที่ทำการวัดความดันโลหิต: โดยปกติความดันโลหิตจะลดต่ำลงในช่วงกลางคืน ดังนั้นหากวัดในตอนเช้าความดันโลหิตจะต่ำกว่าช่วงกลางวัน
 • อายุ: โดยทั่วไปความดันโลหิตจะสูงขึ้นในผู้สูงอายุ ถึงแม้ว่าความดันโลหิตต่ำขณะเปลี่ยนท่าทาง หรือหลังรับประทานอาหารจะมีแนวโน้มพบมากขึ้นในผู้สูงอายุก็ตาม
 • ความเครียดและการผ่อนคลาย: หากคุณกำลังมีความเครียด หัวใจจะเต้นเร็วขึ้นและความดันโลหิตจะสูงขึ้น แต่ถ้าคุณกำลังผ่อนคลายจะให้ผลในทางตรงกันข้าม
 • ปริมาณการออกกำลังกาย: ในตอนเริ่มต้น การออกกำลังกายจะเพิ่มความดันโลหิต แต่ถ้าคุณเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงและออกกำลังกายเป็นประจำ  ความดันโลหิตของคุณจะลดต่ำลงในขณะพัก
 • อุณหภูมิร่างกายของคุณ: ถ้าอุณหภูมิร่างกายคุณเย็น หัวใจคุณจะเต้นช้าลงและความดันโลหิตของคุณจะลดต่ำลงด้วย
 • ถ้าคุณเพิ่งรับประทานอาหารเสร็จ: เลือดจะถูกใช้สำหรับการย่อยอาหารที่กระเพาะอาหาร ทำให้ความดันโลหิตต่ำลงได้

สาเหตุจากโรคที่เป็น

หากความดันโลหิตยังคงต่ำอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะพิจารณาจากปัจจัยในชีวิตประจำวันที่ระบุไว้ข้างต้นแล้วก็ตาม สาเหตุอาจมาจากสาเหตุอื่นๆ โดยสาเหตุอื่นๆ ที่เป็นไปได้มีดังนี้:

การใช้ยา

ยาบางชนิดมีผลข้างเคียงคือความดันโลหิตต่ำ โดยมีแนวโน้มที่จะเป็นความดันโลหิตต่ำขณะเปลี่ยนท่าทาง ตัวอย่างรายชื่อยาที่ทำให้เกิดความดันโลหิตต่ำ ได้แก่

 • ยาในกลุ่ม beta-blockers (เบต้า บล็อกเกอร์): คุณอาจได้รับยานี้เพื่อรักษาโรคหัวใจหรือความดันโลหิตสูง
 • ยาในกลุ่ม alpha-blockers (อัลฟ่า บล็อกเกอร์): ยานี้ใช้เพื่อลดความดันโลหิตในผู้ที่มีความดันโลหิตสูง
 • ยาต้านซึมเศร้าบางชนิด (antidepressants)

แพทย์จะให้ข้อมูลกับคุณเกี่ยวกับผลข้างเคียงที่เป็นไปได้ของยาที่สั่ง ในระหว่างที่คุณกำลังใช้ยาที่แพทย์สั่ง หากคุณมีความเสี่ยงที่จะมีความดันโลหิตต่ำ คุณจะได้รับการติดตามความดันโลหิตอย่างใกล้ชิด

โรคหรือสภาวะความเจ็บป่วยร้ายแรง

ถ้าคุณกำลังเจ็บป่วยในระยะเฉียบพลัน คุณจะได้รับการวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอ เพราะความดันโลหิตถือเป็นตัวชี้วัดความรุนแรงของความเจ็บป่วยที่เป็นได้ด้วย ความผิดปกติที่หัวใจ เช่น หัวใจล้มเหลว หรือ กล้ามเนื้อหัวใจตายจากการขาดเลือด สามารถทำให้ความดันโลหิตต่ำได้ เนื่องจากหัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายได้

ความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic disorders)

ความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติสามารถเป็นสาเหตุของความดันโลหิตต่ำได้ ระบบประสาทอัตโนมัติคือส่วนหนึ่งของระบบประสาทในร่างกาย ซึ่งจะควบคุมการทำงานของร่างกายที่คุณไม่สามารถสั่งการได้ เช่น การขับเหงื่อ การย่อยอาหาร และจังหวะการเต้นของหัวใจ

ระบบประสาทอัตโนมัติยังควบคุมการขยายและหดตัวของเส้นเลือด หากเกิดปัญหาขึ้นที่ระบบประสาทอัตโนมัติจะทำให้เส้นเลือดขยายโดยไม่ยอมหด เป็นสาเหตุของความดันโลหิตต่ำ ความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติมักเป็นสาเหตุของความดันโลหิตต่ำขณะเปลี่ยนท่าทางด้วย

ตัวอย่างของความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติ เช่น:

 • โรคเบาหวาน: โรคเรื้อรังที่มีสาเหตุมาจากการมีน้ำตาลในเลือดมากเกินไป
 • โรคพาร์กินสัน: โรคเรื้อรังที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของร่างกาย

ต่อมหมวกไต (Adrenal glands)

ต่อมหมวกไตเป็นต่อมขนาดเล็กสองต่อมที่อยู่ด้านบนของไตทั้งสองข้าง (ข้างละ 1 ต่อม) ต่อมหมวกไตจะสร้างฮอร์โมนที่ควบคุมความดันโลหิตและควบคุมสมดุลของเกลือและน้ำในร่างกาย หนึ่งในฮอร์โมนที่ต่อมนี้สร้างคือ อัลโดสเตอโรน (aldosterone) โดยมีหน้าที่ควบคุมปริมาณเกลือในร่างกาย

ถ้าต่อมหมวกไตเสียหาย เช่น เกิดการติดเชื้อ หรือมีเนื้องอกที่ต่อมหมวกไต การสร้างฮอร์โมนอัลโดสเตอโรนจะลดลง ทำให้สูญเสียเกลือไปจากร่างกาย ทำให้ร่างกายขาดน้ำ และทำให้ความดันโลหิตต่ำ

ถ้าปัญหาที่พบกับต่อมหมวกไตได้รับการวินิจฉัย จะสามารถรักษาโดยการเพิ่มปริมาณฮอร์โมนอัลโดสเตอโรนในร่างกายได้ อาการดังกล่าวนี้อาจเป็นอาการของโรค Addison’s disease ซึ่งเป็นสภาวะทีต่อมหมวกไตไม่สามารถผลิตฮอร์โมนคอร์ติซอล (cortisol) และอัลโดสเตอโรนได้เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย แต่สามารถรักษาได้ด้วยการใช้ยา

การบาดเจ็บสาหัสและช็อก

ความดันโลหิตต่ำสามารถมีสาเหตุมาจากการบาดเจ็บสาหัส หรือแผลไฟไหม้ ไฟคลอก โดยเฉพาะถ้ามีการเสียเลือดจำนวนมากด้วย ซึ่งหมายถึงคุณมีเลือดไม่เพียงพอที่จะสูบฉีดไปเลี้ยงทั่วร่างกาย ความดันโลหิตต่ำจะเกิดขึ้นถ้าคุณมีภาวะช็อกภายหลังการบาดเจ็บสาหัส

ภาวะช็อกชนิดอื่นๆ มีรายละเอียดดังนี้

 • Septic shock and toxic shock syndrome: ภาวะนี้เป็นภาวะช็อกที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อแบคทีเรีย โดยแบคทีเรียจะโจมตีผนังหลอดเลือดขนาดเล็กภายในร่างกาย ทำให้เกิดการรั่วของสารน้ำในหลอดเลือดออกมาที่เนื้อเยื่อรอบๆ ทำให้ความดันโลหิตต่ำอย่างรุนแรง (severe hypotension)
 • Anaphylactic shock หรือ anaphylaxis: เป็นภาวะที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาการแพ้ต่อบางสิ่งบางอย่าง เช่น โดยตัวต่อต่อย หรือแพ้ถั่ว ในระหว่างปฏิกิริยาการแพ้ ร่างกายจะหลั่งสารเคมีชนิดหนึ่งชื่อฮีสตามีน (histamine) ซึ่งจะทำให้หลอดเลือดขยายตัว ทำให้ความดันโลหิตต่ำลงกะทันหันและรุนแรงได้
 • Cardiogenic shock: ภาวะนี้เป็นภาวะช็อกที่เกิดขึ้นเมื่อหัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายได้อย่างเพียงพอ ทำให้ร่างกายมีความดันโลหิตต่ำ โดยสามารถเกิดขึ้นระหว่างที่เกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายจากการขาดเลือด

สาเหตุอื่นๆ

สาเหตุอื่นๆ ของภาวะความดันโลหิตต่ำ ได้แก่:

 • ความผิดปกติของเส้นประสาทอื่นๆ: ถ้าเส้นประสาทที่อยู่ที่บริเวณขาได้รับผลกระทบ คุณอาจมีความดันโลหิตต่ำอย่างรุนแรงในขณะที่ลุกขึ้นยืนได้ (ความดันโลหิตต่ำขณะเปลี่ยนท่าทาง)
 • อายุเพิ่มขึ้น: เมื่อคุณมีอายุมากขึ้น เส้นเลือดแดงจะแข็งตัวมากขึ้น ถ้าเส้นเลือดไม่สามารถหดตัวได้เหมือนเดิม จะทำให้ความดันโลหิตต่ำได้ โดยเฉพาะเมื่อคุณลุกขึ้นยืน
 • ตั้งครรภ์: ระหว่างช่วงแรกๆ ถึงช่วงกลางของการตั้งครรภ์ สามารถพบความดันโลหิตต่ำได้บ่อย
 • นอนติดเตียงนานเกินไป: ความดันโลหิตต่ำอาจเกิดขึ้นจากการที่เคลื่อนไหวร่างกายน้อยเกินไป หรือมีกิจกรรมการทำงานโดยรวมของระบบประสาทน้อยเกินไป
 • ขาดน้ำ: ความดันโลหิตต่ำอาจเกิดตามหลังการขาดน้ำอย่างรุนแรงจากการอาเจียนและท้องเสีย เพราะมีการสูญเสียน้ำและเกลือไปกับการอาเจียนและท้องเสีย ซึ่งจะทำให้ปริมาณน้ำในเลือดลงลง ทำให้เกิดความดันโลหิตต่ำ
 • พันธุกรรมของคุณ: งานวิจัยบางงานวิจัยสนับสนุนว่าความดันโลหิตต่ำถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ ถ้าพ่อแม่มีความดันโลหิตต่ำ มีความเป็นไปได้ที่จะถูกถ่ายทอดมายังคุณด้วย

https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/heart-and-blood-vessels/conditions/low-blood-pressure-hypotension#causes

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่