มะเร็งและโรคร้าย

สาเหตุของโรคตับแข็ง

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
สาเหตุของโรคตับแข็ง

แม้ว่าจะมีโรคตับแข็งบางส่วนที่ไม่สามารถหาสาเหตุได้แน่ชัด แต่อย่างไรก็ตาม พบว่าสาเหตุเฉพาะอยู่มากมายจากการศึกษาที่ผ่านมา การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง หรือภาวะเหล่านั้นจะช่วยลดความเสี่ยงและความรุนแรงได้

โรคตับแข็งอาจเกิดจากหลายสาเหตุ ได้แก่ การติดเชื้อเป็นระยะเวลานาน การได้รับสารพิษ การติดเชื้อ และโรคหัวใจ รวมถึง โรคพิษสุราเรื้อรังเรื้อรังและโรคไวรัสตับอักเสบเรื้อรังซึ่งเป็นสองสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดของโรคตับแข็ง

อย่างไรก็ตาม ก็มีผู้ป่วยโรคตับแข็งถึง 30-50 เปอร์เซ็นต์ไม่พบสาเหตุที่แน่ชัดใดๆ โดยทั่วไป ความคืบหน้าไปสู่ภาวะตับวายนั้นช้าและค่อยๆ เกิด ไม่มีการรักษาโรคตับแข็งให้หายขาด อย่างไรก็ตาม การกำจัดสาเหตุต่าง ๆ อาจช่วยลดการเกิดอาการแทรกซ้อน และ หากความเสียหายไม่รุนแรงมากเกินไป ตับจะสามารถรักษาตัวเองได้เมื่อเวลาผ่านไป

สาเหตุของโรคตับแข็งที่เกี่ยวข้อง มีดังต่อไปนี้:

โรคพิษสุราเรื้อรัง:

แอลกอฮอล์เป็นพิษต่อเซลล์ที่มีชีวิตทั้งหมดในร่างกาย และทำให้เซลล์ตับอักเสบและตายได้

 • การตายของเซลล์ตับทำให้ร่างกายของคุณสร้างเนื้อเยื่อแผลเป็นรอบ ๆ หลอดเลือดดำของตับ เซลล์ตับที่กำลังรักษาตัวจะรวมตัวเป็นกลุ่มก้อน ซึ่งสามารถกดทบบนหลอดเลือดดำตับได้เช่นกัน
 • กระบวนการเกิดแผลเป็นนี้เกิดขึ้นในผู้ป่วยจำนวนมากที่ติดสุรา และเป็นรูปแบบที่พบมากที่สุดของโรคตับแข็งในประเทศสหรัฐอเมริกา และไทย
 • ความรุนแรงของกระบวนการนี้ขึ้นอยู่กับว่า คุณดื่มมากแค่ไหน และคุณดื่มแอลกอฮอล์มานานเท่าใด ปริมาณแอลกอฮอล์ที่ทำให้เกิดการทำร้ายตับแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล
 • พันธุกรรมในบางครอบครัวมีความไวต่อโรคตับแข็งมากกว่าคนอื่น ๆ

โรคตับอักเสบ (Hepatitis):

ตับอักเสบหมายถึงการอักเสบของตับจากสาเหตุใด ๆ แต่โดยปกติแล้ว หมายถึงการติดเชื้อไวรัสของตับ

 • การอักเสบเป็นเวลาหลายปีก่อให้เกิดความเสียหายต่อเซลล์ตับ และทำให้เกิดรอยแผลเป็น
 • การติดเชื้อไวรัสของตับทั้งสี่ชนิด คือ Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C และ hepatitis D ทั้งหมดนี้อาจทำให้เกิดโรคตับแข็งได้เช่นกัน
 • จากสถิติทั่วโลก ไวรัสตับอักเสบบีเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของโรคตับแข็ง แต่ในสหรัฐอเมริกา โรคไวรัสตับอักเสบซีเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยกว่า

โรคตับแข็งทางเดินน้ำดี (Biliary cirrhosis):

น้ำดีเป็นสารที่ผลิตจากตับ เพื่อช่วยให้ร่างกายสามารถย่อยไขมันได้

 • น้ำดีจะถูกลำเลียงออกจากตับไปเก็บยังถุงน้ำดี และสุดท้ายก็จะถูกลำเลียงเข้าไปในลำไส้โดยท่อเล็ก ๆ ที่เรียกว่า ท่อน้ำดี
 • หากท่อเหล่านี้อุดตัน หรือถูกบีบ น้ำดีจะคั่งในที่ผลิต และทำให้ตับเสียหายได้ ตับจะเริ่มอักเสบ  และค่อย ๆ เริ่มกระบวนการเสียหายของเซลล์ไปเป็นระยะเวลานานจนนำไปสู่โรคตับแข็ง
 • เด็กอาจเกิดมาพร้อมกับภาวะทดขวางท่อน้ำดีที่เรียกว่า ภาวะท่อน้ำดีตีบตันแต่กำเนิด (biliary atresia)
 • โดยทั่วไป โรคนี้มักจะเกิดกับผู้หญิงช่วงอายุ 35-60 ปี

โรคตับอักเสบจากภูมิต่อต้านตนเอง (Autoimmune cirrhosis):

โดยปกติ ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจะปกป้องร่างกายจากสิ่งแปลกปลอม หรือผู้รุกราน เช่น แบคทีเรีย ไวรัส หรือสารก่อภูมิแพ้

 • โรคภูมิต้านทานต่อตนเองนี้เกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิคุ้มกันเริ่มต่อสู้ และทำลายเนื้อเยื่อ และอวัยวะปกติของร่างกายของคุณ
 • ในโรคตับอักเสบจากภูมิต่อต้านตนเอง ระบบภูมิต้านทานจะโจมตีเซลล์ตับ ทำให้เกิดความเสียหายของเซลล์จนนำไปสู่โรคตับแข็ง

ไขมันพอกตับชนิดไม่เกิดจากแอลกอฮอล์ (Nonalcoholic fatty liver):

หมายถึงภาวะที่ไขมันถูกสร้างขึ้น และสะสมในตับทำให้เกิดเนื้อเยื่อแผลเป็นขึ้นมา

 • โรคตับแข็งชนิดนี้มีความสัมพันธ์กับโรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ และการรักษาด้วย ยากลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์ เช่น prednisolone
 • บางครั้งเรียกว่า ไขมันแทรกตับ หรือตับอักเสบจากไขมัน (Steatohepatitis)

โรคสืบทอดทางพันธุกรรม (Inherited disease):

โรคทางพันธุกรรมหลายชนิด สามารถทำลายเซลล์ตับและทำให้เกิดโรคตับแข็งตามมาได้

 • ซึ่งโรคเหล่านี้มักกล่าวถึงโรคที่รบกวนการเผาผลาญของสารต่าง ๆ ในตับ
 • ได้แก่ โรควิลสันหรือภาวะทองแดงคั่งในร่างกาย (Wilson's disease) โรคซิสติกไฟโบรซิส (Cystic fibrosis) โรคขาดเอนไซม์ป้องกันตนเองอัลฟาวัน (Alpha-1 antitrypsin deficiency) ภาวะธาตุเหล็กเกิน (Hemochromatosis) ภาวะขาดเอนไซม์ย่อยน้ำตาลกาแลกโตส (Galactosemia) และกลุ่มโรคขาดเอนไซม์สลายฮอร์โมนไกลโคเจน (Glycogen storage disease)
 • โรคเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่พบบ่อย แต่อาจมีความรุนแรงและเป็นอันตรายได้

การได้รับยา สารพิษ และการติดเชื้อ:

สารต่าง ๆ และเชื้อโรคอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อตับ ได้แก่

 • สารบางประเภท (เช่น ยาพาราเซตามอลในปริมาณมาก หรือต่อเนื่องเป็นเวลานาน) สารพิษ และมลพิษจากสิ่งแวดล้อมอาจทำให้เกิดโรคตับแข็ง
 • การตอบสนองต่อยาบางชนิดอาจทำให้ตับวายได้ ซึ่งเป็นภาวะที่เกิดได้ยาก
 • การติดเชื้อแบคทีเรีย หรือพยาธิบางชนิดในระยะยาว อาจทำให้เซลล์ตับเสียหาย และทำให้เกิดโรคตับแข็งตามมา

โรคตับแข็งจากหัวใจ (Cardiac cirrhosis):

หัวใจของคุณทำหน้าที่ปั๊มดันเลือดไปทั่วร่างกาย เมื่อหัวใจของคุณไม่สามารถสูบฉีดได้ดี เลือดจะสะสมและคั่งอยู่ในตับ

 • การอุดตัน และคั่งนี้ทำให้เกิดความเสียหายกับตับของคุณ
 • ตับอาจจะบวม และเจ็บปวด ต่อมาก็จะแข็งมากขึ้น ๆ และเจ็บปวดน้อยลง
 • สาเหตุของภาวะหัวใจล้มเหลว อาจมาจากปัญหาลิ้นหัวใจ การสูบบุหรี่ หรือการติดเชื้อของกล้ามเนื้อหัวใจ หรือเยื่อหุ้มหัวใจที่อยู่รอบ ๆ

 https://www.emedicinehealth.com/cirrhosis/article_em.htm#what_causes_cirrhosis_of_the_liver

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่