อาหารที่แมวไม่ควรกิน มีอะไรบ้าง?
อาหารที่แมวไม่ควรกิน มีอะไรบ้าง?

รวม 14 อาหารที่เจ้าเหมียวห้ามกิน

การใช้น้ำมันมะพร้าวกับแมว

ฉันสามารถให้แมวกินน้ำมันมะพร้าวได้หรือไม่

พิษของช็อคโกแลตในแมว
พิษของช็อคโกแลตในแมว

ถ้าเกิดว่าแมวได้รับสารพิษจากช็อคโกแลตอาจมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ อาเจียน ท้องเสีย อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้น กล้ามเนื้อหดเกร็ง หายใจถี่ หัวใจเต้นเร็ว ความดันเลือดต่ำ ชัก ถ้าอาการรุนแรงมากอาจจะถึงขั้นหัวใจล้มเหลว อ่อนแรง และเข้าขั้นโคม่าในที่สุด

ดูในแอป