ก้อนขน (Hairball) เป็นอันตรายต่อน้องเหมียวหรือเปล่า