Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
โรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน (Diabetes)

โรคเบาหวาน (Diabetes) มีหลายชนิด สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเพศ ทุกวัย
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,478,116 คน

โรคเบาหวาน (Diabetes)

โรคเบาหวาน (Diabetes) เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (non-communicable diseases: NCDs) ที่สามารถพบได้ในทุกเพศ ทุกวัย เกิดจากภาวะร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ เมื่อเวลาผ่านไปจะทำให้เกิดปัญหาทางสุขภาพตามมา 

โรคเบาหวาน (Diabetes) คืออะไร

โรคเบาหวาน (Diabetes) คือ โรคที่เกิดขึ้นเมื่อร่างกายมีระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดสูงกว่าปกติ 

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง ในราคาสุดคุ้ม เพียง 2550 บาท ถึง 22 ต.ค. นี้เท่านั้น 🔥

มีอาการบางอย่างที่หาสาเหตุไม่ได้บ่อยๆ 😲 คุณอาจแพ้อาหารบางอย่างโดยไม่รู้ตัว

Foodintoleranceinternal ad

น้ำตาลกลูโคสในเลือดเป็นแหล่งพลังงานหลักของร่างกายที่ได้รับจากอาหารที่รับประทาน  โดยมีฮอร์โมนอินซูลิน (insulin) เป็นฮอร์โมนที่สร้างจากตับอ่อน ทำหน้านี้นำน้ำตาลกลูโกสเข้าสู่เซลล์ต่างๆ สำหรับใช้เป็นพลังงานให้กับเซลล์ 

ในกรณีที่ร่างกายไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้ ผลิตได้ไม่เพียงพอ หรือร่างกายไม่สามารถนำอินซูลินไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้น้ำตาลกลูโคสเกิดการสะสม เมื่อเวลาผ่านไป น้ำตาลในเลือดที่สูงกว่าปกตินี้ จะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา แม้ว่าโรคเบาหวานจะไม่ใช่โรคที่รักษาหายขาด แต่ปัจจุบันมีวิธีในการจัดการเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ทำให้ผู้ป่วยมีสุขภาพที่แข็งแรงได้

โรคเบาหวาน (Diabetes) มีกี่ชนิด

โรคเบาหวานที่พบบ่อยในปัจจุบันมี 3 ชนิด คือ โรคเบาหวานชนิดที่  1 โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์

โรคเบาหวานชนิดที่ 1

โรคเบาหวานชนิดที่ 1 คือภาวะที่ร่างกายไม่สามารถสร้างฮอร์โมนอินซูลินได้ โรคเบาหวานชนิดนี้ เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเข้าไปทำลายเซลล์ของตับอ่อนที่มีหน้าที่สร้างฮอร์โมนอินซูลิน พบได้บ่อยในเด็ก
คนที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 จำเป็นต้องได้รับฮอร์โมนอินซูลินฉีดทุกวัน เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตามปกติ

โรคเบาหวานชนิดที่ 2

โรคเบาหวานชนิดที่ 2 คือภาวะที่ร่างกายผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้ลดลง หรือผลิตแล้ว แต่ร่างกายไม่สามารถนำฮอร์โมนอินซูลินไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพบได้ทุกช่วงอายุ  อย่างไรก็ตามมักพบบ่อยในช่วงอายุตั้งแต่วัยกลางคนจนถึงผู้ที่มีอายุมาก  เป็นชนิดที่พบได้บ่อยที่สุด

โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (Gestational diabetes)

โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์จะพบได้ในผู้หญิงตั้งครรภ์บางราย ส่วนใหญ่แล้ว ผู้หญิงที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์จะหายจากโรคนี้หลังจากคลอดลูก อย่างไรก็ตามผู้ที่เป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์จะมีโอกาสในการพัฒนาเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในอนาคตมากกว่าคนทั่วไป บางครั้งโรคเบาหวานที่ถูกวินิจฉัยขณะตั้งครรภ์อาจเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง ในราคาสุดคุ้ม เพียง 2550 บาท ถึง 22 ต.ค. นี้เท่านั้น 🔥

มีอาการบางอย่างที่หาสาเหตุไม่ได้บ่อยๆ 😲 คุณอาจแพ้อาหารบางอย่างโดยไม่รู้ตัว

Foodintoleranceinternal ad

โรคเบาหวานชนิดอื่นๆ

พบได้น้อย เช่น โรคเบาหวานที่เกี่ยวกับพันธุกรรม (Monogenic diabetes) และโรค Cystic fibrosis

โรคเบาหวานพบได้บ่อยแค่ไหน

ข้อมูลเมื่อปี 2015 พบว่าประชากรในสหรัฐอเมริกาถึง 30.3 ล้านคน หรือคิดเป็น 9.4% ของประชากรทั้งหมดป่วยเป็นโรคเบาหวาน โดยมีมากถึง 1 ใน 4 ของผู้ป่วยเบาหวานไม่รู้ตัวว่าตนเองเป็นโรคเบาหวาน ซึ่งประชากรอายุมากกว่า 65 ปี ถึง 1 ใน 4 ได้รับผลกระทบจากโรคเบาหวาน  และประมาณ 90-95% ของผู้ป่วยโรคเบาหวานทั้งหมดเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2

ใครบ้างที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2

 • เมื่อมีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มากกว่าคนทั่วไป 
 • มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน 
 • มีน้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  
 • ไม่ค่อยออกกำลังกาย,
 • ปัญหาทางสุขภาพบางชนิด เช่น ความดันโลหิตสูง 
 • ภาวะก่อนเป็นเบาหวาน (Prediabetes) หรือเคยเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์มาก่อน จะมีโอกาสพัฒนาเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้มากขึ้น

โรคแทรกซ้อนที่ตามมาหากเป็นโรคเบาหวาน 

เมื่อเวลาผ่านไป ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงกว่าปกติจะส่งผลให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา เช่น

 • โรคหัวใจ
 • โรคหลอดเลือดสมอง
 • โรคไต
 • ปัญหาเกี่ยวกับดวงตา การมองเห็น
 • โรคในช่องปาก
 • ความเสียหายต่อเส้นประสาท
 • ปัญหาเท้า แผลที่เท้า

ปัจจุบันมีวิธีลดโอกาสการเกิดโรคแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานได้ เช่น การตรวจระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือด หรือระดับน้ำตาลสะสมเป็นประจำ ช่วยให้ร่างกายมีระดับค่าน้ำตาลอยู่ในเกณฑ์ปกติ เป็นต้น

 

 


บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HonestDocs พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป