โรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน (Diabetes)

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
โรคเบาหวาน (Diabetes)

โรคเบาหวาน คือภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ เมื่อเวลาผ่านไปจะทำให้เกิดปัญหาทางสุขภาพตามมาได้ โรคเบาหวานมี 3 ชนิดหลัก คือ โรคเบาหวานชนิดที่ 1, โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์

โรคเบาหวานคืออะไร

โรคเบาหวาน คือ โรคที่เกิดขึ้นเมื่อร่างกายมีระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือด (ระดับน้ำตาลในเลือด) สูงกว่าปกติ น้ำตาลกลูโคสในเลือดเป็นแหล่งพลังงานหลักของร่างกายที่ได้รับจากอาหารที่รับประทาน  ฮอร์โมนอินซูลิน (insulin) เป็นฮอร์โมนที่สร้างจากตับอ่อน ทำหน้านี้นำน้ำตาลกลูโกสเข้าสู่เซลล์ต่างๆ สำหรับใช้เป็นพลังงานให้กับเซลล์ ในกรณีที่ร่างกายไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้ หรือผลิตได้ไม่เพียงพอ หรือร่างกายไม่สามารถนำอินซูลินไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้น้ำตาลกลูโคสอยู่แต่ในเลือด และไม่เข้าสู่เซลล์ต่างๆ

เมื่อเวลาผ่านไป น้ำตาลในเลือดที่สูงกว่าปกตินี้จะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาได้ แม้ว่าโรคเบาหวานจะไม่ใช่โรคที่รักษาหายขาด แต่คุณสามารถมีวิธีในการจัดการเกี่ยวกับโรคเบาหวาน และวิธีในการมีสุขภาพที่แข็งแรงได้

โรคเบาหวานมีกี่ชนิด

โรคเบาหวานที่พบบ่อยในปัจจุบันมี 3 ชนิด คือ โรคเบาหวานชนิดที่  1, โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์

โรคเบาหวานชนิดที่ 1

โรคเบาหวานชนิดที่ 1 คือภาวะที่ร่างกายไม่สามารถสร้างฮอร์โมนอินซูลินได้ โรคเบาหวานชนิดนี้เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเข้าไปทำลายเซลล์ของตับอ่อนที่มีหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนอินซูลิน ปกติแล้วจะพบเบาหวานชนิดที่ 1 ในเด็กและในผู้ใหญ่อายุน้อย แต่ก็สามารถพบได้ทุกช่วงอายุ คนที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 นี้จำเป็นต้องได้รับฮอร์โมนอินซูลินฉีดทุกวัน เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตามปกติ

โรคเบาหวานชนิดที่ 2

โรคเบาหวานชนิดที่ 2 คือภาวะที่ร่างกายผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้ลดลง หรือผลิตแล้วแต่ร่างกายไม่สามารถนำฮอร์โมนอินซูลินไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรคเบาหวานชนิดนี้สามารถพบได้ทุกช่วงอายุ แม้จะเป็นวัยเด็กก็ตาม อย่างไรก็ตามมักพบได้บ่อยในช่วงอายุตั้งแต่วัยกลางคนจนถึงผู้ที่มีอายุมาก  โรคเบาหวานชนิดนี้เป็นชนิดที่พบได้บ่อยที่สุด

โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (Gestational diabetes)

โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์จะพบได้ในผู้หญิงตั้งครรภ์บางราย โดยส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์จะหายจากโรคนี้หลังจากคลอดลูกแล้ว อย่างไรก็ตามผู้ที่เป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์จะมีโอกาสในการพัฒนาเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในอนาคตมากกว่าคนทั่วไป บางครั้งโรคเบาหวานที่ถูกวินิจฉัยขณะตั้งครรภ์อาจเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2

โรคเบาหวานชนิดอื่นๆ

พบได้น้อย เช่น โรคเบาหวานที่เกี่ยวกับพันธุกรรม (monogenic diabetes) และโรค cystic fibrosis

โรคเบาหวานพบได้บ่อยแค่ไหน

ข้อมูลเมื่อปี 2015 พบว่าประชากรในสหรัฐอเมริกาถึง 30.3 ล้านคน หรือคิดเป็น 9.4% ของประชากรทั้งหมดป่วยเป็นโรคเบาหวาน โดยมีมากถึง 1 ใน 4 ของผู้ป่วยเบาหวานไม่รู้ตัวว่าตนเองเป็นโรคเบาหวาน ซึ่งประชากรอายุมากกว่า 65 ปี ถึง 1 ใน 4 ได้รับผลกระทบจากโรคเบาหวาน  และประมาณ 90-95% ของผู้ป่วยโรคเบาหวานทั้งหมดเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2

ใครบ้างที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2

คุณจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มากกว่าคนทั่วไปเมื่อคุณมีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป, มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน หรือมีน้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  การที่ไม่ค่อยออกกำลังกาย, เชื้อชาติ และปัญหาทางสุขภาพบางชนิด เช่น ความดันโลหิตสูง จะเพิ่มโอกาสการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2  นอกจากนี้คุณจะมีโอกาสพัฒนาเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้มากขึ้นหากคุณกำลังมีภาวะก่อนเป็นเบาหวาน (prediabetes) หรือเคยเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์มาก่อน

โรคแทรกซ้อนที่ตามมาหากเป็นโรคเบาหวาน 

เมื่อเวลาผ่านไป ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงกว่าปกติจะส่งผลให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา เช่น

  • โรคหัวใจ
  • โรคหลอดเลือดสมอง
  • โรคไต
  • ปัญหาเกี่ยวกับดวงตา การมองเห็น
  • โรคในช่องปาก
  • ความเสียหายต่อเส้นประสาท
  • ปัญหาเท้า แผลที่เท้า

ปัจจุบันมีวิธีในการลดโอกาสที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานแล้ว

 

https://www.niddk.nih.gov/health-information/diabetes/overview/what-is-diabetes

 

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่