มะเร็งและโรคร้าย

โรคหัวใจและหลอดเลือด กับอัตราการเสียชีวิต ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 1 นาที
โรคหัวใจและหลอดเลือด กับอัตราการเสียชีวิต ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

a8.gif จากข้อมูลทางระบาดวิทยา พบว่า โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุเหตุของการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังสูงถึงร้อยละ 58 และจากการศึกษาในประเทศอังกฤษติดตามผู้ป่วยระยะเวลานานกว่า 14 ปี พบว่าผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงถึงร้อยละ 50 เช่นเดียวกัน

a8.gif ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 2, 3 และ 4 มีการดำเนินโรคเข้าสู่ไตเรื้อรังระยะสุดท้ายจำเป็นต้องล้างไตร้อยละ 1.1, 1.3 และ 19.9 ตามลำดับ ขณะที่มีความชุกของการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงถึง ร้อยละ 19.5, 24.3 และ 45.7 ตามลำดับ ดังนั้นเห็นชัดเจนว่า ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังมีโอกาสเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด และภาวะหัวใจล้มเหลวมากกว่าการดำเนินโรคเข้าสู่ไตเรื้อรังระยะสุดท้าย

โฆษณาจาก HonestDocs
หายา แต่ไม่มีเวลาไปร้านขายยา?

บริการจัดส่งยาจาก HonestDocs คลิก

เลือกซื้อ

a8.gif จากการสำรวจประชากรในประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 1,120,295 ราย พบ่า อัตราเสี่ยงต่อการเกิดเสียชิต และการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของประชากรเพิ่มขึ้นตามระดับการทำงานของไตที่ลดลงอย่างชัดเจนแสดงให้เห็นชัดเจนว่า ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังมีโอกาสเสียชีวิต และเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดมากกว่าประชากรทั่วไป

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่