มะเร็งและโรคร้าย

โรคหัวใจและหลอดเลือด กับอัตราการเสียชีวิต ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 1 นาที
Istock 506476770 m

a8.gif จากข้อมูลทางระบาดวิทยา พบว่า โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุเหตุของการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังสูงถึงร้อยละ 58 และจากการศึกษาในประเทศอังกฤษติดตามผู้ป่วยระยะเวลานานกว่า 14 ปี พบว่าผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงถึงร้อยละ 50 เช่นเดียวกัน

a8.gif ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 2, 3 และ 4 มีการดำเนินโรคเข้าสู่ไตเรื้อรังระยะสุดท้ายจำเป็นต้องล้างไตร้อยละ 1.1, 1.3 และ 19.9 ตามลำดับ ขณะที่มีความชุกของการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงถึง ร้อยละ 19.5, 24.3 และ 45.7 ตามลำดับ ดังนั้นเห็นชัดเจนว่า ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังมีโอกาสเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด และภาวะหัวใจล้มเหลวมากกว่าการดำเนินโรคเข้าสู่ไตเรื้อรังระยะสุดท้าย


a8.gif จากการสำรวจประชากรในประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 1,120,295 ราย พบ่า อัตราเสี่ยงต่อการเกิดเสียชิต และการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของประชากรเพิ่มขึ้นตามระดับการทำงานของไตที่ลดลงอย่างชัดเจนแสดงให้เห็นชัดเจนว่า ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังมีโอกาสเสียชีวิต และเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดมากกว่าประชากรทั่วไป

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามฟรี ได้คำตอบภายใน 24 ชม.

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตอบโดยแพทย์ภายใน 24 ชั่วโมง (คุณจะได้รับอีเมลเมื่อแพทย์ตอบคำถามของคุณ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

การันตีคำตอบจากคุณหมอภายใน 60 นาที หรือรับค่าดำเนินการคำถามด่วน 200 บาทคืนไปเลย

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน เพื่อที่คุณจะสามารถรับความคิดเห็นจากคุณหมอหลายๆท่านในคำถามของคุณ

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่