มะเร็งและโรคร้าย

โรคหัวใจ และหลอดเลือด ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 1 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,545,555 คน

โรคหัวใจ และหลอดเลือด ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

โรคไตเรื้อรัง (CKD  =  Chronic Kidney Diseases) เป็นปัญหาทางสุขภาพที่สำคัญของประเทศไทย โดยจำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังพบมากขึ้นในปัจจุบัน และมีสาเหตุการเสียชีวิตหลักของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเกิดจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ดังนั้นควรให้ความสำคัญของการป้องกัน และรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง


โรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

a3.gif จากข้อมูลทางระบาดวิทยา พบว่าผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะแรกมีความชุกของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดประมาณร้อยละ 20 และเมื่อไตเรื้อรังรุนแรงมากขึ้นจนเข้าสู่ระยะท้ายก่อนเริ่มล้างไตจะพบความชุกของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงถึงร้อยละ 40 เห็นได้ว่าผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังพบความชุกของเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสูง

โฆษณาจาก HonestDocs
เราจัดส่งยาถึงบ้านคุณ!

ส่งด่วนภายใน 1 วันในกรุงเทพ หรือส่งธรรมดาด้วย เคอร์รี่ ใน 2-3 วันทั่วประเทศ

Medicine delivery 01

a3.gif จากการศึกษาเปรียบเทียบอัตราเสียงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในแต่ละระยะของโรคไตเรื้อรัง พบว่า ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในระยะต้น ระยะกลาง และระยะท้าย มีอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้น 2.0, 2.8 และ 3.4 เท่า ตามลำดับ เมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่มีระดับการทำงานของไตปกติ เห็นได้ว่า ภาวะไตเรื้อรังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่