มะเร็งและโรคร้าย

คุณสามารถรับประทานยาเพรดนิโซนระหว่างตั้งครรภ์ได้หรือไม่?

ความเสี่ยงของการรับประทานยาเพรดนิโซนระหว่างการตั้งครรภ์ดูเหมือนว่าจะอยู่ในระดับต่ำมาก
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
คุณสามารถรับประทานยาเพรดนิโซนระหว่างตั้งครรภ์ได้หรือไม่?

หนึ่งในเรื่องที่หญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง หรือโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังไอบีดี หรือย่อว่าโรคไอบีดี (Inflammatory bowel disease หรือ IBD) กังวล คือ ผลของการใช้ยาในการรักษาโรคไอบีดีต่อทารกในครรภ์

ตัวอย่างเช่น ยาเพรดนิโซน (Prednisone) เป็นยาในกลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์ (Corticosteroid) ชนิดสังเคราะห์ ซึ่งเป็นยาที่มักใช้ในการรักษาโรคไอบีดีและมีความเสี่ยงต่อผู้รับประทานได้ โดยทั่วไปแล้วผู้หญิงที่เป็นโรคไอบีดีและโรคของการอักเสบอื่นๆ จึงมักมีคำถามเกี่ยวกับการใช้ยาเพรดนิโซนระหว่างการตั้งครรภ์

การรักษาโรคไอบีดีระหว่างการตั้งครรภ์

โดยทั่วไปแล้วมักไม่ควรรับประทานยาใดๆ ระหว่างการตั้งครรภ์ แต่ยาบางชนิดก็จำเป็นต้องให้ในหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคเรื้อรังเพื่อสุขภาพของทั้งแม่และเด็ก หากแพทย์แนะนำให้ใช้ยาเพรดนิโซน แสดงว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการใช้ยานั้นน้อยกว่าความเสี่ยงที่จะเกิดหากไม่ได้ใช้ยา

สำหรับผู้หญิงที่เป็นโรคไอบีดี ควรเข้าสู่ในช่วงที่โรคสงบหรือสารถควบคุมอาการได้ก่อนเริ่มตั้งครรถ์ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอาจตั้งครรภ์โดยที่ไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าก็พบว่ามียาหลายตัวที่สามารถเลือกใช้ได้เพื่อควบคุมโรคไอบีดีสำหรับหญิงตั้งครรถ์ โดยเป้าหมายของการรักษาก็คือช่วยลดการอักเสบจากโรคและป้องกันทารกเพื่อให้ตั้งครรภ์ได้ราบรื่นที่สุด

ยาเพรดนิโซนส่งผลต่อทารกได้อย่างไร?

UpToDate คือ แหล่งข้อมูลทางการแพทย์ลำหรับแพทย์และผู้ป่วยเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับผลของยาเพรดนิโซนต่อทารกในครรภ์

"มีการศึกษาบางชิ้นที่เสนอว่า ทารกที่มารดารับประทานยาสเตียรอยด์รูปแบบกินในช่วง 13 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์มีความเสี่ยงที่จะเกิดปากแหว่งเพดานโหว่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย งานวิจัยอีก 2 ชิ้นพบว่า อาจมีความเสี่ยงในการคลอดก่อนกำหนด และอีก 1 การศึกษาที่พบว่า จะเพิ่มความเสี่ยงของการมีทารกน้ำหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม นักวิจัยยังไม่สามารถตัดความน่าจะเป็นของผลที่อาจเกี่ยวข้องกับโรคประจำตัวเดิมของแม่ที่ต้องแยกคิดกับผลที่เกิดจากการใช้ยา"

แล้วหมายความว่าอย่างไรสำหรับผู้หญิงที่เป็นโรคไอบีดี?

การใช้ยาเพรดนิโซนระหว่างการตั้งครรภ์มีความเกี่ยวข้องกับการเกิดปากแหว่งเพดานโหว่ คลอดก่อนกำหนด และน้ำหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์ได้ แต่พบว่ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ในผู้หญิงที่เป็นโรคไอบีดีพบว่ามักไม่ทำให้ทารกเกิดความผิดปกติแต่กำเนิด

  • ปากแหว่ง : มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในการเกิดปากแหว่งเพดานโหว่ในทารกที่เกิดจากแม่ที่รับประทานยาเพรดนิโซนในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ อย่างไรก็ตาม ยังไม่ทราบว่าควมเสี่ยงนี้เกิดขึ้นจากโรคประจำตัวของแม่ที่มีอยู่เดิมมากแค่ไหน
  • การคลอดก่อนกำหนด : การศึกษาบางชิ้นพบว่า ผู้หญิงตั้งครรภ์ที่รับประทานยาเพรดนิโซนมีความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดเพิ่มขึ้นเล็กน้อย มีการศึกษาหนึ่งในผู้หญิงที่เป็นโรค lupus ที่ยังมีอาการและผู้ที่ต้องรับประทานยาเพรดนิโซนมากกว่า 10 มิลลิกรัมต่อวัน พบว่ามีความเสี่ยงในการคลอดก่อนกำหนดสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม การศึกษาชิ้นหนึ่งในคนท้องที่เป็นโรคไอบีดีแสดงว่า ยาที่ใช้ในการรักษาโรค เช่น ยาเพรดนิโซน ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการคลอดก่อนกำหนดอย่างชัดเจน
  • น้ำหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์ : มีหลักฐานบางชิ้นที่แสดงว่า ยาเพรดนิโซนอาจทำให้เกิดความเสี่ยงที่ทารกจะมีน้ำหนักแรกคลอดน้อยกว่าเกณฑ์ อย่างไรก็ตาม การศึกษาที่แสดงว่าไม่พบผลของการใช้ยารักษาโรคไอบีดีต่อการคลอดก่อนกำหนดยังแสดงว่ายาที่ใช้รักษาโรคไอบีดีไม่มีผลต่อน้ำหนักแรกคลอดแต่อย่างใด

โดยสรุป

หลักฐานในปัจจุบันยังคงสับสนและแสดงว่าความเสี่ยงของการใช้ยาเพรดนิโซนต่อทารกในครรภ์ยังไม่มีข้อมูลอีกมาก อย่างไรก็ตาม การศึกษาส่วนมากแสดงว่าความเสี่ยงค่อนข้างต่ำและไม่มีการศึกษาในผู้หญิงที่เป็นโรคไอบีดีที่พบว่าการใช้ยาเพรดนิโซนจะทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติแต่กำเนิดใหญ่ๆ ของทารก แต่ก็ยังคงแนะนำให้รับประทานยาเพรดนิโซนเฉพาะในมารดาที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาโรคไอบีดี

เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องทราบว่าคุณกำลังใช้ยาเพรดนิโซนอยู่ เนื่องจากการหยุดใช้ยาอย่างทันทีอาจเป็นอันตรายได้ หากคุณรู้สึกกังวลคุณสามารถสอบถามแพทย์ การตัดสินใจในการหยุดยาควรเกิดขึ้นจากการปรึกษาระหว่างสูติแพทย์และแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหาร โดยเฉพาะผู้ที่เชี่ยวชาญด้านโรคไอบีดีและการตั้งครรภ์

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่