เขต, จังหวัด ภาษีเจริญ, กรุงเทพ บางเขต, กรุงเทพ บางกะปิ, กรุงเทพ ปากเกร็ด, นนทบุรี ปทุมวัน, กรุงเทพ บางเขต, กรุงเทพ บางบัวทอง, นนทบุรี ทุ่งมหาเมฆ, กรุงเทพ ปากเกร็ด, นนทบุรี จตุจักร, กรุงเทพ, ปทุมวัน, กรุงเทพ, บางกรวย, นนทบุรี, วัฒนา, กรุงเทพ จตุจักร, กรุงเทพ, ปทุมวัน, กรุงเทพ, บางกรวย, นนทบุรี, วัฒนา, กรุงเทพ จตุจักร, กรุงเทพ, ปทุมวัน, กรุงเทพ, บางกรวย, นนทบุรี, วัฒนา, กรุงเทพ ปากเกร็ด, นนทบุรี บางบัวทอง, นนทบุรี ทุ่งมหาเมฆ, กรุงเทพ บางบัวทอง, นนทบุรี
ราคาปกติ 800 890 1,000 1,250 1,600 1,580 1,690 2,000 2,140 3,780 3,780 3,780 12,840 12,900 20,000 24,900
ราคาซื้อผ่าน HD 760 845 950 1,187 1,216 1,501 1,605 1,900 2,033 3,591 3,591 3,591 12,198 12,255 19,000 23,655
ดูรายละเอียด