เขต/จังหวัด ห้วยขวาง, สงขลา, นครสวรรค์, เชียงใหม่, อุบลราชธานี ห้วยขวาง, สงขลา, นครสวรรค์, เชียงใหม่, อุบลราชธานี บางบอน สายไหม ห้วยขวาง ห้วยขวาง วัฒนา ห้วยขวาง ห้วยขวาง บางบอน วัฒนา วัฒนา สมุทรปราการ
ราคาปกติ 3,990 6,000 6,000 8,900 21,338 12,200 15,540 27,460 27,159 15,000 15,290 16,390 16,500
ราคาซื้อผ่าน HD 3,790 5,700 5,700 8,455 9,965 11,590 13,670 13,775 14,250 14,250 14,525 15,570 15,675
ราคานี้ไม่รวมอะไร ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ช่วงอายุ เกิน 50 ปี เกิน 50 ปี เกิน 50 ปี เกิน 50 ปี เกิน 50 ปี เกิน 50 ปี เกิน 50 ปี เกิน 50 ปี เกิน 50 ปี เกิน 50 ปี เกิน 50 ปี เกิน 50 ปี เกิน 50 ปี
เพศ หญิง สำหรับ 2 ท่าน (ชายและหญิง) หญิง หญิง หญิง หญิง ชายหรือหญิง หญิง หญิง หญิง หญิง หญิง หญิง
รายการตรวจ
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical examination) - -
เอกซเรย์ปอด (Chest X-Ray) - - - -
ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ (UA)
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
ตรวจหมู่เลือด (ABO หรือ Rh Group) - - - - - - - - - - - -
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) -
ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม HbA1C - - - - - - -
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
ตรวจระดับไขมันกล้ามเนื้อหัวใจ (Triglyceride)
ตรวจระดับไขมันชนิดดี (HDL) และไม่ดี (LDL) -
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
ตรวจการทำงานของไต (BUN)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT) (ALT) - -
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
ตรวจการทำงานของตับ (Alk Phosphatase หรือ ALP) - - - -
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) - - - - -
ตรวจการทำงานของตับ (Total protein) - - - - - - - - -
ตรวจการทำงานของตับ (Direct bilirubin) - - - - - - - - -
ตรวจการทำงานของตับ (Total bilirubin) - - - - - - - - - - -
ตรวจการทำงานของตับ (Albumin) - - - - - - - - -
ตรวจกรดยูริคเพื่อหาโรคเก๊าท์ (Uric Acid) - -
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) - - - - -
ตรวจหาเชื้อ และภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag และ Anti-HBs) - - - - - - - - - - -
ตรวจเกลือแร่ในเลือด (Electrolyte) - - - - - - - - - - -
ตรวจระดับแคลเซียมในเลือด Calcium - - - - - - - - - - - -
ตรวจระดับฟอสฟอรัสในเลือด (Phosphorus) - - - - - - - - - - - -
ตรวจวิตามินและแร่ธาตุ (เช่นวิตามินบี 12) - - - - - - 12 ชนิด - - - - - -
ตรวจภาวะเสื่อมและการรั่วของไข่ขาว (Microalbutin) - - - - - - - - - - - -
ตรวจหาเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ (Stool Occult Blood) - - - - - - - - - - -
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA) - - - - - -
ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้และตับอ่อน (CA 19-9) - - - - - - - -
ตรวจคัดกรองไทรอยด์ TSH - - -
ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ในเลือด (Triiodothyronine Free: Free T3) - - - - - - - - - -
ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ในเลือด (Thyroxine Free: Free T4) - - - - - - - - - -
ตรวจอัลตราซาวด์ไทรอยด์ (Ultrasound Thyroid) - - - - - - - - - - - -
ตรวจระดับฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin) - - - - - - - - - - - -
ตรวจมวลกระดูก - - - - - - - - - - - -
ตรวจวัดสายตาสั้น - ยาว-บอดสี Vision - - - - - - - -
ตรวจวัดความดันตา เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคต้อหิน - - - - - - - - - - - -
ตรวจวัดสายตาด้วยคอมพิวเตอร์ (Auto-Refraction) - - - - - - - - - - - -
ตรวจสายตาโดยจักษุแพทย์ - - - - - - - - - - -
ตรวจการได้ยิน - - - - - - - - - - - -
ตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์ - - - - - - - - - - -
อัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน (U/S Upper Abdomen) - - - - -
อัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง (U/S Lower Abdomen) - - - - -
ตรวจหามะเร็งปากมดลูกโดยสูตินรีแพทย์ (ThinPrep หรือ PapSmear) - - - - -
ตรวจภายในโดยสูตินรีแพทย์ (Cervical cancer screening by Gynecologist) - - - - - - - - - - - -
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม - - - -
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม (CA153) - - - - - - - - - - - -
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA125) - - - -
ฮอร์โมนเพศหญิง (Progesterone) - - - - - - - - -
ฮอร์โมนเพศหญิง Estradiol (E2) - - - - - - - - -
ฮอร์โมนเพศหญิง (FSH) - - - - - - - - - - - -
ฮอร์โมนเพศหญิง (LH) - - - - - - - - - - - -
ฮอร์โมนช่วยซ่อมแซม (IGF-1) - - - - - - - - - - -
ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต (DHEA) - - - - - - - - - - -
ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต (cortisol) - - - - - - - - - - -
ตรวจโปรตีนที่จับกับฮอร์โมนเพศ (SHBG) - - - - - - - - - - - -
ตรวจสุขภาพหัวใจด้วยการเดินสายพานขณะออกกำลังกาย (EST) - - - - - - - -
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echo) - - - - - - - - - - - -
ตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือด (Ankle Brachial Index: ABI) - - - - - - - - -
ตรวจระดับแคลเซียมที่เกาะผนังหลอดเลือดหัวใจ (Calcium Score) - - - - - - - - - - - -
ตรวจสารบ่งชี้ความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ (Homocysteine) - - - - - - - - - - - -
ตรวจการอักเสบของหลอดเลือด (hs-CRP) - - - - - - - - - - - -
ตรวจคัดกรองโรคเส้นเลือดแดงตีบตัน (CIMT) - - - - - - - - - - - -
ดูรายละเอียด