เขต/จังหวัด กว่า 60 สาขา ทั่วประเทศ กว่า 60 สาขา ทั่วประเทศ บางกะปิ สมุทรปราการ บางบอน สายไหม วัฒนา ห้วยขวาง ภาษีเจริญ พญาไท บางขุนเทียน ภาษีเจริญ บางบอน สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี วัฒนา ห้วยขวาง ภาษีเจริญ ภาษีเจริญ วัฒนา ลาดพร้าว ภาษีเจริญ บางบอน บางขุนเทียน ลาดพร้าว
ราคาปกติ 1,299 1,550 4,120 4,500 4,800 4,900 6,520 13,766 11,170 6,500 6,900 14,610 7,000 7,000 7,500 10,000 10,840 10,500 21,500 21,500 13,890 15,000 28,110 16,000 17,900 31,000
ราคาซื้อผ่าน HD 1,234 1,472 3,914 4,275 4,560 4,655 4,835 5,690 6,175 6,175 6,555 6,650 6,650 6,650 7,125 7,505 8,540 9,975 11,400 11,400 13,195 14,250 14,725 15,200 17,005 29,450
ราคานี้ไม่รวมอะไร ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรณีตรวจ MRI มีค่าบริการฉีดสีเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับแพทย์ประเมิน ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ช่วงอายุ 35-50 ปี 35-50 ปี 35-50 ปี 35-50 ปี 35-50 ปี 35-50 ปี 35-50 ปี 35-50 ปี 35-50 ปี 35-50 ปี 35-50 ปี 35-50 ปี 35-50 ปี 35-50 ปี 35-50 ปี 35-50 ปี 35-50 ปี 35-50 ปี 35-50 ปี 35-50 ปี 35-50 ปี 35-50 ปี 35-50 ปี 35-50 ปี 35-50 ปี 35-50 ปี
เพศ ชายหรือหญิง ชายหรือหญิง หญิง หญิง หญิง หญิง ชายหรือหญิง ชายหรือหญิง ชายหรือหญิง หญิง หญิง ชายหรือหญิง หญิง หญิง ชายหรือหญิง หญิง ชายหรือหญิง หญิง หญิง หญิง หญิง ชายหรือหญิง ชายหรือหญิง หญิง หญิง ชายหรือหญิง
รายการตรวจ
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical examination) ปรึกษาแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย ปรึกษาแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย
เอกซเรย์ปอด (Chest X-Ray) - - - - - - - -
ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ (UA) - - -
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) -
ตรวจหมู่เลือด (ABO หรือ Rh Group) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) -
ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม HbA1C - - - - - - - - - - - - - - - - -
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol) - -
ตรวจระดับไขมันกล้ามเนื้อหัวใจ (Triglyceride) - - -
ตรวจระดับไขมันชนิดดี (HDL) และไม่ดี (LDL) - - - -
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine) -
ตรวจการทำงานของไต (BUN) - - - - - - -
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT) (ALT) - - - -
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT) - - - - -
ตรวจการทำงานของตับ (Alk Phosphatase หรือ ALP) - - - - - - - - - - - -
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ตรวจการทำงานของตับ (Total protein) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ตรวจการทำงานของตับ (Direct bilirubin) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ตรวจการทำงานของตับ (Total bilirubin) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ตรวจการทำงานของตับ (Albumin) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ตรวจกรดยูริคเพื่อหาโรคเก๊าท์ (Uric Acid) - - - - -
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) - - - - - - - -
ตรวจหาเชื้อ และภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag และ Anti-HBs) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ตรวจระดับแคลเซียมในเลือด Calcium - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ตรวจระดับฟอสฟอรัสในเลือด (Phosphorus) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ตรวจวิตามินและแร่ธาตุ (เช่นวิตามินบี 12) - - - - - - - - - - - - 2 ชนิด - - - 5 ชนิด - - - - 11 ชนิด - 2 ชนิด - 18 ชนิด
ตรวจภาวะเสื่อมและการรั่วของไข่ขาว (Microalbutin) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ตรวจหาเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ (Stool Occult Blood) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA) - - - - - - - - - - - - - - - -
ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้และตับอ่อน (CA 19-9) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ตรวจคัดกรองไทรอยด์ TSH - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ในเลือด (Triiodothyronine Free: Free T3) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ในเลือด (Thyroxine Free: Free T4) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ตรวจระดับฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ตรวจมวลกระดูก - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ตรวจวัดสายตาสั้น - ยาว-บอดสี Vision - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ตรวจวัดความดันตา เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคต้อหิน - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ตรวจสายตาโดยจักษุแพทย์ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ตรวจการได้ยิน - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ขูดหินปูน - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
อัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน (U/S Upper Abdomen) - - - - - - - - - - - - - - -
อัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง (U/S Lower Abdomen) - - - - - - - - - - - - - - - -
ตรวจหามะเร็งปากมดลูกโดยสูตินรีแพทย์ (ThinPrep หรือ PapSmear) - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ตรวจภายในโดยสูตินรีแพทย์ (Cervical cancer screening by Gynecologist) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม (CA153) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA125) - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ฮอร์โมนเพศหญิง (Progesterone) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ฮอร์โมนเพศหญิง Estradiol (E2) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ฮอร์โมนเพศหญิง (FSH) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ฮอร์โมนเพศหญิง (LH) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ฮอร์โมนช่วยซ่อมแซม (IGF-1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต (DHEA) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต (cortisol) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ความสามารถโดยรวมในการต้านสารอนุมูลอิสระในเลือด (PAT test) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
การประเมินสภาวะร่างกายที่ถูกทำลายโดยสารอนุมูลอิสระในเลือด (Free redicals d-ROMs test) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ตรวจโปรตีนที่จับกับฮอร์โมนเพศ (SHBG) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ตรวจสุขภาพหัวใจด้วยการเดินสายพานขณะออกกำลังกาย (EST) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echo) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือด (Ankle Brachial Index: ABI) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ บริเวณคอ 2 ข้าง (Carotid Doppler US.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ตรวจการอักเสบของหลอดเลือด (hs-CRP) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ตรวจคัดกรองโรคเส้นเลือดแดงตีบตัน (CIMT) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง (MRI+MRA MRI+MRA Brain) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ดูรายละเอียด