เขต/จังหวัด ห้วยขวาง พญาไท สมุทปราการ พญาไท ห้วยขวาง สมุทรปราการ ภาษีเจริญ บางขุนเทียน พญาไท พญาไท ชลบุรี ลาดพร้าว ภาษีเจริญ ห้วยขวาง ชลบุรี
ราคาปกติ 890 1,200 1,800 1,800 1,800 2,200 2,500 2,500 4,100 4,500 15,000 13,200 19,000 24,900 23,000
ราคาซื้อผ่าน HD 845 1,140 1,710 1,710 1,710 2,090 2,090 2,375 3,895 4,275 11,400 12,540 17,575 23,655 17,100
ราคานี้ไม่รวมอะไร ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ถ้าแพทย์สั่งตรวจเพิ่ม สั่งยาหรือวิตามินเพื่อปรับสมดุลอารมณ์ อาจมีค่าบริการเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับแพทย์ประเมิน ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรณีปรึกษาก่อนรับการตรวจอาจมีค่าแพทย์ที่ปรึกษาครั้งแรก ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
เหมาะสำหรับ ผู้ที่อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป ผู้ที่อายุ 15 ปีขึ้นไป เด็กอายุ 1-4 ขวบ ผู้ต้องการตรวจต่อมไทรอยด์ ผู้ต้องการตรวจข้อเข่า เด็กอายุ 4-10 ขวบ ผู้ที่เหนื่อยง่าย, เคยสูบบุหรี่, อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ฝุ่นเยอะ ผู้ที่อายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป, มีประวัติครอบครัวเป็นกระดูกพรุน เคยตรวจเลือดแล้วพบความผิดปกติของฮอร์โมนไทรอยด์, มีประวัติครอบครัวเป็นไทรอยด์ ผู้ที่ต้องการตรวจเพื่อวิเคราะห์การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตนเอง ผู้มีความเสี่ยงที่อาจเกิดโรคหลอดเลือดสมอง เช่น สูบบุหรี่, เป็นโรคหัวใจ หรือผู้ที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ผู้ที่ต้องการตรวจเพื่อดูความปกติและความสมดุลในการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกาย ตรวจพันธุกรรมเกี่ยวกับโภชนาการ การออกกำลังกาย และการเผาผลาญของร่างกาย ตรวจวิเคราะห์ยีนที่เป็นสาเหตุของโรคทางพันธุกรรม, มะเร็ง ผู้มีความเสี่ยงที่อาจเกิดโรคหลอดเลือดสมอง เช่น สูบบุหรี่, เป็นโรคหัวใจ หรือผู้ที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
เพศ ชายหรือหญิง ชายหรือหญิง ชายหรือหญิง ชายหรือหญิง ชายหรือหญิง ชายหรือหญิง ชายหรือหญิง ชายหรือหญิง ชายหรือหญิง ชายหรือหญิง ชายหรือหญิง ชายหรือหญิง ชายหรือหญิง ชายหรือหญิง ชายหรือหญิง
รายการตรวจ
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical examination) ปรึกษาแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันเรื่องภาวะต่อมหมวกไตล้า - โดยแพทย์เฉพาะทางด้านทางเดินหายใจ - - - - - - -
เอกซเรย์ปอด (Chest X-Ray) - - - - - - - - - -
ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ (UA) - - - - - - - - - - - -
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) - - - - - - - - - - -
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) - - - - - - - - - - -
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol) - - - - - - - - - - -
ตรวจระดับไขมันกล้ามเนื้อหัวใจ (Triglyceride) - - - - - - - - - - -
ตรวจระดับไขมันชนิดดี (HDL) - - - - - - - - - - - - -
ตรวจระดับไขมันชนิดไม่ดี (LDL) - - - - - - - - - - - - -
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine) - - - - - - - - - -
ตรวจการทำงานของไต (BUN) - - - - - - - - - - - - - -
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT) - - - - - - - - - - -
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT) - - - - - - - - - - -
ตรวจการทำงานของตับ (Alk Phosphatase หรือ ALP) - - - - - - - - - - - - - -
ตรวจอุจจาระ-พยาธิ (Stool Examination) - - - - - - - - - - - - -
ตรวจภาวะโลหิตจางจากโรคธาลัสซีเมีย (Hb typing) - - - - - - - - - - - - -
แนะนำวัคซีนตามอายุและวัคซีนเสริม - - - - - - - - - - - - -
ตรวจคัดกรองไทรอยด์ TSH - - - - - - - - - - - - -
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (Thyroxine Free: Free T4) - - - - - - - - - - - - -
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (Triiodothyronine Free: Free T3) - - - - - - - - - - - - -
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) - - - - - - - - - - - - -
ตรวจน้ำตาลสะสมเฉลี่ยสะสม (HbA1c) - - - - - - - - - - - - -
เอกซเรย์เข่า - - - - เข่าทั้ง 2 ข้าง - - - - - - - - - -
การเก็บเสมหะเพื่อดูการติดเชื้อเรื้อรัง (AFB Stain) - - - - - - - - - - - - - -
ตรวจตวามหนาแน่นของมวลกระดูก 3 ส่วน ได้แก่ กระดูกสะโพก กระดูกสันหลังส่วนเอว และกระดูกแขนส่วนปลาย - - - - - - - - - - - - - -
ตรวจอัลตราซาวด์คอ - - - - - - - - - - - - - -
ตรวจฮอร์โมนต้านความเครียด (ฮอร์โมนความสุข) (DHEA) - - - - - - - - - - - - - -
ตรวจโกรทฮอร์โมน (IGF-1) - - - - - - - - - - - - - -
ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย (Inbody) - - - - - - - - - - - - - -
ตรวจเนื้อสมองด้วยสนามแม่เหล็ก (MRI Brain) - - - - - - - - - - - - -
ตรวจหลอดเลือดแดงที่สมองด้วยสนามแม่เหล็ก (MRA Brain) - - - - - - - - - - - - - -
ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยโดยเฉพาะ - - - - - - - - - - - - - -
ตรวจหาสมดุลกรดอินทรีย์ในปัสสาวะ 52 ชนิด - - - - - - - - - - - - - -
เก็บตัวอย่าง DNA จากเซลล์กระพุ้งแก้ม - - - - - - - - - - - - 500 รายการ -
อื่นๆ - - ส่วนลดค่าวัคซีน 20% - - ส่วนลดค่าวัคซีน 20% - - - - - - - - -
ดูรายละเอียด