เขต, จังหวัด ห้วยขวาง วัฒนา พญาไท ชลบุรี ยานนาวา ชลบุรี ชลบุรี สมุทรปราการ บางบอน ภาษีเจริญ ภาษีเจริญ
ราคาปกติ 3,650 3,900 6,500 12,500 15,000 17,900 30,400 60,000 69,000 100,000 135,000
ราคาซื้อผ่าน HD 3,467 3,705 5,890 11,875 14,250 17,005 28,880 57,000 65,550 76,000 120,000
ราคานี้ไม่รวมอะไร ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ราคานี้ไม่รวมค่าบริการ รพ. และค่าแพทย์ที่ปรึกษา ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ราคานี้ไม่รวมค่าเครื่องมือพิเศษกรณีพบความผิดปกติและต้องส่งตรวจเพิ่ม ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ราคานี้ไม่รวมค่าเครื่องมือพิเศษกรณีพบความผิดปกติและต้องส่งตรวจเพิ่ม ราคานี้ไม่รวมค่าเครื่องมือพิเศษกรณีพบความผิดปกติและต้องส่งตรวจเพิ่ม ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ. ค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล 650 บาท ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ข้อควรรู้ - - - - ราคานี้สำหรับ 2 ท่านไม่มีแพทย์อ่านผล - - ตรวจเลือดหายีนมะเร็งทางพันธุกรรม ตรวจเลือดหายีนมะเร็งทางพันธุกรรม ตรวจเลือดหายีนมะเร็งทางพันธุกรรม ตรวจเลือดหายีนมะเร็งทางพันธุกรรม
รายการตรวจ
ให้คำปรึกษาโดยแพทย์ ไม่มีแพทย์อ่านผล
low - dose CT chest - - - - - - - - -
เอกซเรย์ - - - - - - - - -
ตรวจเลือดเพื่อตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH, FreeT3, FreeT4) - - - - - - - - - -
ตรวจอัลตราซาวด์ต่อมไทรอยด์ (Ultrasound Thyroid) - - - - - - - - - -
รวจคัดกรองมะเร็ง ด้วยวิธีส่องกล้องกระเพาะอาหาร เทคนิค NBI - - - - - - - - -
ตรวจคัดกรองมะเร็ง ด้วยการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ เทคนิค NBI - - - - - - - - -
ตรวจคัดกรองมะเร็ง - - - - 50 รายการ - - - - - -
ตรวจเลือดหายีนมะเร็งทางพันธุกรรม - - - - - - - 61 ชนิด 50 ชนิด 50 ชนิด 50 ชนิด
ตรวจมะเร็งเต้านม - - - - - - - - - -
ตรวจมะเร็งรังไข่ - - - - - - - - - -
ดูรายละเอียด