ขอแสดงความยินดี คุณได้รับสิทธิ์ในโครงการ HDreview


ศึกษารายละเอียดและวิธียืนยันสิทธิ์ด้านล่างได้เลยค่ะ

 1. 1

  ส่งเอกสารสัญญา, สลิปค่าบริการ, สลิปค่ามัดจำ, สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาสมุดบัญชี (ขีดคล่อมว่า ใช้สำหรับสมัคร HDreview เท่านั้น)

 2. 2

  เข้าใช้บริการตามวันเวลานัดหมาย และส่งรีวิวตามข้อกำหนด

 3. 3

  บทความได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์ HDmall.co.th

 4. 4

  รับเงินค่ามัดจำคืนเต็มจำนวน

คุณสมบัติของผู้สมัคร #HDreview

 1. สัญชาติไทย
 2. อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 3. แพทย์ประเมินแล้วว่าเข้ารับบริการได้
 4. เป็นผู้ใช้ Social Media สม่ำเสมอ (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Tiktok)
 5. เซ็นยอมรับในสัญญา และส่งเอกสารครบถ้วน

เงื่อนไขของผู้สมัคร

 1. ผลิตผลงานรีวิวด้วยตนเอง ไม่คัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งจากผู้อื่น
 2. ส่งมอบผลงาน และมอบสิทธิในการเผยแพร่ให้กับกองบรรณาธิการ HD แต่เพียงผู้เดียว
 3. อนุญาตให้ HD มีสิทธิเรียบเรียง แก้ไข ปรับเปลี่ยนงานตามดุลพินิจ รวมถึงสิทธิในเผยแพร่ในสื่อต่างๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์และการตลาด
 4. อนุญาตให้ทีมงานถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง และสัมภาษณ์เพิ่มเติม (ในบางกรณี)
 5. ไม่เผยแพร่ข้อมูลในทางลบหรือไม่เป็นไปตามจริง
 6. รับทราบและเข้าใจว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้บริการอาจแตกต่างกันตามบุคคล
 7. หากผลลัพธ์ที่ได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ผู้สมัครจะปรึกษาทางสถานบริการ และไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงให้กับ HD และสถานบริการดังกล่าว
 8. ผู้สมัครต้องอ่านและทำความเข้าใจในเอกสารสัญญาอย่างละเอียด และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

การชำระค่าบริการและค่ามัดจำ

การชำระค่าบริการและค่ามัดจำ จะต้องแยกสลิปการโอน (ค่าบริการไม่สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตได้)

 1. โอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ชื่อบัญชี บริษัท เฮลธ์ดีดี จำกัด เลขที่บัญชี 433-0-30605-7
 2. ชำระผ่านบัตรเครดิตยอดเต็มจำนวน (ยอดชำระขั้นต่ำ 300 บาท) สอบถามลิงก์ชำระได้ที่เจ้าหน้าที่ HDreview
 3. ผ่อนชำระ 0% ผ่าน HD 3, 4, 6 หรือ 10 เดือน สอบถามเงื่อนไขได้ที่เจ้าหน้าที่ HDreview

การคืนเงิน

ผู้สมัครจะได้รับเงินค่าบริการและค่ามัดจำคืนภายใต้เงื่อนไขดังนี้

 1. แพทย์ประเมินแล้วว่าไม่สามารถเข้ารับบริการได้
 2. ส่งงานครบตามกำหนดเรียบร้อย
 3. HD มีนโยบายตัดยอดการคืนมัดจำทุกวันที่ 5 และ 20 และจะดำเนินการคืนเงินทุกวันที่ 10 และ 25 ของทุกเดือน หากรอบไหนตรงกับวันหยุด จะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป

การโพสต์บน Social Media

ผู้สมัครจะต้องเช็คอิน และโพสต์เนื้อหาบน Social Media ของตัวเอง โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะไม่ต่ำกว่า 1 ปี หากทีมงานตรวจพบว่ามีการลบโพสต์หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า จะถูกปรับเป็นจำนวนเต็มของมูลค่าแพ็กเกจ

การโพสต์เช็คอินบน Social Media จะต้องครอบคลุมเนื้อหาดังนี้

 1. โพสต์ภาพถ่าย ณ สถานบริการ 1 ภาพ (ใช้แอปพลิเคชันแต่งภาพได้) พร้อมข้อความสั้นๆ ตามสไตล์ของตัวเอง
 2. ใส่แฮชแท็ก #HD #HDreview และตามที่สถานบริการกำหนด (หากไม่มีให้ใส่เป็นชื่อโปรแกรมหรือชื่อสถานบริการ)
 3. บริการที่มากกว่า 1 ครั้ง จะต้องเช็คอินทุกครั้ง หรือตามที่ตกลงกับเจ้าหน้าที่ HDreview

หลังใช้บริการ ผู้สมัครต้องส่งเนื้อหารีวิวแบบละเอียดพร้อมภาพถ่ายทั้งหมด ทีมงานจะนำขึ้นเว็บไซต์ HD.co.th และส่งลิงก์เพื่อให้โพสต์บน Social Media โดยมีข้อกำหนดเดียวกับการเช็คอิน

 1. ผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก (facebook.com) จะต้องแชร์ผลงานในกลุ่มเฟซบุ๊ก HD facebook.com/groups/hd

หมายเหตุ: ก่อนโพสต์บน Social Media จะต้องส่งข้อความหรือตัวอย่างให้ทีมงานตรวจสอบทุกครั้ง

เนื้อหาสำหรับรีวิวแบบละเอียด

บทความรีวิวจะต้องมีเนื้อหาอย่างน้อย 1,000 คำ โดยบอกเล่าเรื่องราวการใช้บริการดังนี้

 1. การตัดสินใจเลือกซื้อ - สาเหตุในการเลือกซื้อแพ็กเกจผ่าน HD มีการเปรียบเทียบราคา สถานบริการ การติดตามโปรโมชันของ HD
 2. การเดินทางและลงทะเบียน – อธิบายการเดินทาง (BTS / MRT / รถยนต์) การเดินทางตามคำแนะนำของ HD สถานที่จอดรถ จุดสังเกตของสถานบริการ ขั้นตอนการลงทะเบียนเมื่อชำระเงินผ่าน HD
 3. ขั้นตอนการบริการ - อธิบายบรรยากาศภายนอก/ภายในของสถานบริการและห้องรับบริการ ขั้นตอนการให้บริการของพนักงาน/เจ้าหน้าที่/แพทย์โดยละเอียด ผลลัพธ์ที่ได้
 4. อัปเดตผลลัพธ์ – หากเป็นบริการที่เห็นผลลัพธ์ เช่น เลเซอร์รักษาสิว เลเซอร์ลบรอยสัก ให้บันทึกผลตั้งแต่ ก่อนใช้บริการ หลังใช้บริการทันที 3 วันหลังใช้บริการ และ 7 วัน หลังใช้บริการ
 5. บริการต่อเนื่อง หรือบริการที่มากกว่า 1 ครั้ง - ต้องส่งเนื้อหามาอัปเดตเพิ่มเติมทุกครั้ง โดยจะต้องส่งเนื้อหาภายใน 7 วันหลังใช้บริการ หรือตามที่ตกลงกับทีมงาน

ภาพที่ใช้ประกอบรีวิว

ภาพถ่ายทั้งหมดจะต้องถ่ายด้วยตนเอง สามารถใช้สมาร์ตโฟนถ่ายได้ ภาพที่ส่งให้ทีมงานจะต้องไม่ใส่ฟิลเตอร์และตั้งค่าให้คมชัดที่สุด (ทีมงานจะช่วยปรับสีของภาพถ่ายให้) สามารถดูตัวอย่างภาพประกอบรีวิวได้ที่ Checklist ภาพประกอบรีวิว

 1. ภาพอาคารสถานบริการ และทางเข้าสถานบริการ – ควรมีทั้งมุมใกล้และมุมไกล ไม่มีสิ่งรกตา เห็นป้ายชื่อสถานบริการชัดเจน
 2. ภาพภายในสถานบริการ และเคาน์เตอร์บริการ - ไม่ควรเห็นภาพผู้ใช้บริการท่านอื่น และไม่ควรเห็นพนักงาน
 3. ภาพของผู้ผู้สมัครภายในสถานบริการ เห็นหน้าชัดเจน
 4. ภาพห้องใช้บริการ - จะต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง หากไม่ได้รับอนุญาตสามารถข้ามในส่วนนี้ได้
 5. ภาพก่อนใช้บริการ ขณะใช้บริการ หลังใช้บริการ เห็นหน้าของผู้สมัครชัดเจน
 6. ภาพอุปกรณ์ใช้บริการ (ถ้ามี)
 7. ภาพความประทับใจอื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ: การถ่ายภาพในสถานบริการจะต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง หากไม่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพตนเองขณะนั่งรอ หน้าเคาน์เตอร์บริการ หรือหน้าสถานบริการแทน หรือติดต่อทีมงาน HD เพื่อสอบถามข้อกำหนดในการถ่ายภาพอีกครั้ง

การถ่ายคลิปรีวิว (ไม่บังคับ)

การถ่ายคลิปรีวิวเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ไม่ถนัดเขียนบทความ โดยสามารถถ่ายคลิปวิดีโอบอกเล่าเรื่องราวที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด หรือถ่ายเป็นคลิปสั้นๆ หลายคลิป เพื่อให้ทีมงานช่วยตัดต่อได้ โดยมีข้อกำหนดดังนี้

 1. ถือกล้องสมาร์ตโฟนด้วยแนวนอนเท่านั้น
 2. จับกล้องด้วยสองมือ หรือใช้ขาตั้งกล้อง
 3. ภาพที่ต้องใช้ประกอบการตัดต่อ
  • ภาพบรรยากาศการเดินทางไปยังสถานบริการ เคลื่อนไหวกล้องช้าๆ จากซ้ายไปขวาหรือสลับกัน
  • ภาพบรรยากาศภายนอก/ภายในของสถานบริการ เคลื่อนไหวกล้องช้าๆ จากซ้ายไปขวาหรือสลับกัน
  • ขั้นตอนการใช้บริการเคลื่อนไหวกล้องช้าๆ จากซ้ายไปขวาหรือสลับกัน
  • เนื้อหาอื่นๆ ตามข้อกำหนดการเขียนบทความรีวิว โดยสามารถนำเสนอในฉบับภาพเคลื่อนไหว