HonestDocs Clinical Trials

สมัครเป็นเคสรีวิววันนี้

ค้นหาเคสรีวิวที่คุณเข้าร่วมได้

ใหม่กดดูรายละเอียด การสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นเคสรีวิว ตรวจสุขภาพและตรวจหัวใจ 19 รายการ โปรแกรม Heart Bonus Check Up EST
ข้อมูลจาก โรงพยาบาลพญาไท2
ใหม่กดดูรายละเอียด การสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นเคสรีวิว โปรแกรม A ตรวจสุขภาพกับแพทย์แผนจีน ฝังเข็มหน้าใส ทรีตเมนต์กวางซา โปรแกรม B ฝังเข็มปรับสมดุล ติดหมุดใบหู รวมทั้งสิ้น 2 เคส
ข้อมูลจาก Mandarin Clinic
ใหม่กดดูรายละเอียด การสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นเคสรีวิว รักษาสิวที่หลัง และเลเซอร์กระตุ้นรากผม รวมทั้งสิ้น 2 เคส
ข้อมูลจาก GROW & GLOW Clinic
ไม่มีค่าใช้จ่ายกดดูรายละเอียด การสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นเคสรีวิว กระชับช่องคลอดรักษาปัสสาวะเล็ด ยกกระชับหน้า ลดเหงื่อและกลิ่นตัว รวมทั้งสิ้น 3 เคส
ข้อมูลจาก Rattinan Clinic (รัตตินันท์คลินิก)

เข้าร่วมการวิจัยทางคลินิกวันนี้

การวิจัยทางคลินิก (Clinical Trial) เป็นกระบวนการทดสอบว่า ยา วัคซีน วิธีการรักษา วิตามิน หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯลฯ ที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ สามารถป้องกันหรือรักษาโรคได้ตรงตามวัตถุประสงค์ไหม และปลอดภัยหรือเปล่า ซึ่ง “อาสาสมัคร” ที่เข้าร่วมวิจัย นับเป็นส่วนสำคัญที่สุด ที่ทำให้การวิจัยประสบผลสำเร็จ สามารถนำนวัตกรรมทางการแพทย์เหล่านั้น มาช่วยพัฒนาให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยรายอื่นๆ ให้ดียิ่งขึ้น

อ่านเรื่องการวิจัยทางคลินิกได้ที่นี่ หรือค้นหางานวิจัยที่คุณสามารถเข้าร่วมได้ เพื่อรับการรักษาใหม่ที่อาจทำให้อาการของคุณดีขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งในการทำดีเพื่อสังคมวันนี้

ค้นหาการวิจัยทางคลินิกที่คุณเข้าร่วมได้

ใหม่กดดูรายละเอียด การศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดรับประทานแบบฮอร์โมนรวมกับฮอร์โมนเดี่ยวโปรเจสโตรเจนต่อความชุกของการเปลี่ยนสมดุลของแบคทีเรียในช่องคลอดโดยใช้ Nugent score: การศึกษาแบบสุ่ม
ข้อมูลจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ใหม่กดดูรายละเอียด การศึกษาเปรียบเทียบแบบสุ่มถึงประสิทธิภาพของยาเม็ดชนิดเหน็บช่องคลอด เมโทรนิดาโซล 750 มิลลิกรัม และ ไมโคนาโซล 200 มิลลิกรัม กับยาเม็ดชนิดรับประทานเมโทรนิดาโซล ในการรักษาภาวะสมดุลในช่องคลอดเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ใหม่กดดูรายละเอียด การศึกษาเปรียบเทียบผลข้างเคียงในสตรีวัยเจริญพันธุ์ระหว่างการบริหารการคุมกำเนิดรูปแบบชนิดฝังยา 1 หลอดใต้ผิวหนัง และการคุมกำเนิดรูปแบบชนิดฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
ข้อมูลจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
กดดูรายละเอียด การศึกษาความสัมพันธ์ของความยาวเทโลเมียร์ กับอายุ ภาวะเครียดจากออกซิเดชัน การอักเสบ เมตาบอลิซึม สมรรถภาพทางกาย ความรู้ความเข้าใจ และคุณภาพชีวิตของชาวไทยที่มีน้ำหนักตัวปกติ และที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วน
ข้อมูลจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กดดูรายละเอียด การศึกษาผลของแคปซูลแอสตาแซนธินพลัสต่อภาวะเครียดออกซิเดชั่น ภาวะอักเสบ ความล้าของกล้ามเนื้อและสายตา และรอยย่นผิวหนังในผู้ที่มีสุขภาพปกติ
ข้อมูลจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเชิญผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการรักษา สมัครเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการวิจัยกัญชาทางการแพทย์
ข้อมูลจาก NCI สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
กดดูรายละเอียด การศึกษาผลที่เสริมกัน (Synergistic effect) ของ "การฝึกฝนทางกาย" ร่วมกับ "การฝึกการเรียนรู้" ต่อความสามารถในการเรียนรู้ของคนที่มีภาวะการเรียนรู้บกพร่องเล็กน้อย (MCI)
ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กดดูรายละเอียด การทดสอบความปลอดภัย และ ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความชุ่มชื้นให้ผิว ในคนที่มีอาการผื่นผิวหนังอักเสบ หรือ เป็นโรคสะเก็ดเงิน เปรียบเทียบระหว่าง "ครีมสกัดจากชะเอมเทศร่วมกับสมุนไพรต่างๆ" กับ "ยาทาสเตียรอยด์"

ผู้ที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 18 ปีที่มีสุขภาพแข็งแรง และมีปัญหาเป็นโรคผมบางที่กลางศีรษะ

ข้อมูลจาก Masa Lab รพ. ชลประทาน จังหวัด นนทบุรี
กดดูรายละเอียด การทดสอบความปลอดภัย และ ประสิทธิผลในการรักษาโรคผมบางกลางศีรษะจากกรรมพันธุ์ ในเพศชายและเพศหญิง เปรียบเทียบระหว่างการใช้ "เซรั่มบำรุงผมจากสารสกัดพืชตระกูลสน (Larix europaea) ร่วมกับสมุนไพรต่างๆ" กับ "ยาทาไมน็อกซิดิล (minoxidil)"

ข้อมูลจาก Masa Lab รพ. ชลประทาน จังหวัด นนทบุรี


รับการรักษาแบบใหม่

คุณสามารถเข้ารับการรักษาแบบใหม่ที่อาจจะช่วยอาการคุณให้ดีขึ้นได้

ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญและสถาบันที่น่าเชื่อถือ

คุณสามารถเข้าร่วมการวิจัยทางการแพทย์ที่มีผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยสถาบันชื่อดังในประเทศไทยควบคุมดูแล

ทำความดีให้กับสังคม

คุณสามารถมีส่วนช่วยให้การวิจัยก้าวหน้า เพื่อทำให้มีการรักษาที่มีประสิทธิภาพเข้าถึงคนได้มากขึ้น


ดูในแอป