HonestDocs Clinical Trials

เข้าร่วมการวิจัยทางคลินิกวันนี้

การวิจัยทางคลินิก (Clinical Trial) เป็นกระบวนการทดสอบว่า ยา วัคซีน วิธีการรักษา วิตามิน หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯลฯ ที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ สามารถป้องกันหรือรักษาโรคได้ตรงตามวัตถุประสงค์ไหม และปลอดภัยหรือเปล่า ซึ่ง “อาสาสมัคร” ที่เข้าร่วมวิจัย นับเป็นส่วนสำคัญที่สุด ที่ทำให้การวิจัยประสบผลสำเร็จ สามารถนำนวัตกรรมทางการแพทย์เหล่านั้น มาช่วยพัฒนาให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยรายอื่นๆ ให้ดียิ่งขึ้น

อ่านเรื่องการวิจัยทางคลินิกได้ที่นี่ หรือค้นหางานวิจัยที่คุณสามารถเข้าร่วมได้ เพื่อรับการรักษาใหม่ที่อาจทำให้อาการของคุณดีขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งในการทำดีเพื่อสังคมวันนี้

ค้นหาการวิจัยทางคลินิคสำหรับผู้หญิงที่คุณเข้าร่วมได้

คลิกดูรายละเอียดการวิจัยเรื่องยาเม็ดคุมกำเนิดแบบกินและแบบสอดเพื่อลดอาการปวดใน Endometriosis

สำหรับผู้ที่มีภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่, ช็อกโกแลตซีสต์, ปวดท้องน้อย, หรือผ่าตัดทำหมันทางช่องคลอด

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คลิกดูรายละเอียดการวิจัยเรื่องการรักษาโรคอ้วนในหญิงไทยด้วยการฝังเข็มด้วยไฟฟ้าระยะสั้น

สำหรับผู้หญิงที่มีโรคอ้วนที่อยากลดน้ำหนัก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คลิกดูรายละเอียดการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบความหนาของเยื่อบุโพรงมดลูกต่อการกระตุ้นรังไข่ระหว่าง Letrozole และ Clomiphene Citrate

เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะมีบุตรยาก

ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช


รับการรักษาแบบใหม่

คุณสามารถเข้ารับการรักษาแบบใหม่ที่อาจจะช่วยอาการคุณให้ดีขึ้นได้

ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญและสถาบันที่น่าเชื่อถือ

คุณสามารถเข้าร่วมการวิจัยทางการแพทย์ที่มีผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยสถาบันชื่อดังในประเทศไทยควบคุมดูแล

ทำความดีให้กับสังคม

คุณสามารถมีส่วนช่วยให้การวิจัยก้าวหน้า เพื่อทำให้มีการรักษาที่มีประสิทธิภาพเข้าถึงคนได้มากขึ้น

HonestDocs Clinical Trials