HonestDocs Clinical Trials

เข้าร่วมการวิจัยทางคลินิกวันนี้

การวิจัยทางคลินิก (Clinical Trial) เป็นกระบวนการทดสอบว่า ยา วัคซีน วิธีการรักษา วิตามิน หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯลฯ ที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ สามารถป้องกันหรือรักษาโรคได้ตรงตามวัตถุประสงค์ไหม และปลอดภัยหรือเปล่า ซึ่ง “อาสาสมัคร” ที่เข้าร่วมวิจัย นับเป็นส่วนสำคัญที่สุด ที่ทำให้การวิจัยประสบผลสำเร็จ สามารถนำนวัตกรรมทางการแพทย์เหล่านั้น มาช่วยพัฒนาให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยรายอื่นๆ ให้ดียิ่งขึ้น

อ่านเรื่องการวิจัยทางคลินิกได้ที่นี่ หรือค้นหางานวิจัยที่คุณสามารถเข้าร่วมได้ เพื่อรับการรักษาใหม่ที่อาจทำให้อาการของคุณดีขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งในการทำดีเพื่อสังคมวันนี้

ค้นหาการวิจัยทางคลินิคสำหรับผู้หญิงที่คุณเข้าร่วมได้

ใหม่ขอเชิญผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการรักษา สมัครเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการวิจัยกัญชาทางการแพทย์
ข้อมูลจาก NCI สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ใหม่กดดูรายละเอียด ผลที่เสริมกัน (Synergistic effect) ของ "การฝึกฝนทางกาย" ร่วมกับ "การฝึกการเรียนรู้" ต่อความสามารถในการเรียนรู้ของคนที่มีภาวะการเรียนรู้บกพร่องเล็กน้อย (MCI)
ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ใหม่กดดูรายละเอียด การทดสอบความปลอดภัย และ ประสิทธิผลในการเสริมสร้างความชุ่มชื้นให้ผิว ในคนที่มีอาการผื่นผิวหนังอักเสบ หรือ เป็นโรคสะเก็ดเงิน เปรียบเทียบระหว่าง "ครีมสกัดจากชะเอมเทศร่วมกับสมุนไพรต่างๆ" กับ "ยาทาสเตียรอยด์"

ผู้ที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 18 ปีที่มีสุขภาพแข็งแรง และมีปัญหาเป็นโรคผมบางที่กลางศีรษะ

ข้อมูลจาก Masa Lab รพ. ชลประทาน จังหวัด นนทบุรี
ใหม่กดดูรายละเอียด การทดสอบความปลอดภัย และ ประสิทธิผลในการรักษาโรคผมบางกลางศีรษะจากกรรมพันธุ์ ในเพศชายและเพศหญิง เปรียบเทียบระหว่างการใช้ "เซรั่มบำรุงผมจากสารสกัดพืชตระกูลสน (Larix europaea) ร่วมกับสมุนไพรต่างๆ" กับ "ยาทาไมน็อกซิดิล (minoxidil)"

ข้อมูลจาก Masa Lab รพ. ชลประทาน จังหวัด นนทบุรี


รับการรักษาแบบใหม่

คุณสามารถเข้ารับการรักษาแบบใหม่ที่อาจจะช่วยอาการคุณให้ดีขึ้นได้

ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญและสถาบันที่น่าเชื่อถือ

คุณสามารถเข้าร่วมการวิจัยทางการแพทย์ที่มีผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยสถาบันชื่อดังในประเทศไทยควบคุมดูแล

ทำความดีให้กับสังคม

คุณสามารถมีส่วนช่วยให้การวิจัยก้าวหน้า เพื่อทำให้มีการรักษาที่มีประสิทธิภาพเข้าถึงคนได้มากขึ้น


ดูในแอป