+++


แคมเปญนี้จบแล้ว ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ!

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที


เงื่อนไขการรับบริการ 
- ลูกค้าต้องเป็นสมาชิกของ HonestDocs (สมาชิกคือผู้ที่มีบัญชีผู้ใช้กับ HonestDocs หรือผู้ที่เป็นเพื่อนทางไลน์ @honestdocs (ไม่มีค่าสมัครสมาชิก)) 
- สามารถซื้อแพ็กเกจหรือจองคิวรับบริการได้ ภายในช่วงเวลาที่กำหนดของวันที่ 10 ต.ค. 2562 เท่านั้น และเข้ารับบริการภายใน 2 เดือน 
- แอดมินจะทำนัดกับคลินิกหรือ ร.พ. ให้ (นอกจากแอดมินจะแจ้งให้ผู้ใช้นัดกับคลินิกหรือ รพ. โดยตรง) และออกรหัสคูปองให้เพื่อยืนยันนัด โดยชื่อที่อยู่ในรหัสคูปองและชื่อผู้ที่รับบริการต้องเป็นชื่อเดียวกัน - หากต้องการเปลี่ยนวันและเวลานัด สามารถดำเนินการได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับข้อความยืนยันรหัสคูปอง แต่มากกว่า 24 ชั่วโมงก่อนวันและเวลานัด ครั้งแรกไม่มีค่าบริการ ครั้งที่ 2 เป็นต้นไปมีค่าบริการครั้งละ 50 บาท 
- HonestDocs ไม่สามารถคืนเงินให้คุณได้ หากคุณใช้บริการแล้วหรือไม่ได้ใช้บริการตามนัด 
- ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประกันสังคม ประกันกลุ่ม ประกันสุขภาพ หรือสิทธิข้าราชการได้