Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HD
ความรู้สุขภาพ

ก้อนที่เต้านม (Breast Lump)

การพบก้อนที่เต้านม แม้ส่วนใหญ่จะไม่ใช่เนื้อร้ายที่พัฒนาไปเป็นมะเร็ง แต่เพื่อความแน่ใจก็ควรไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและหาแนวทางรักษาที่ถูกต้องต่อไป
เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ: 3 พ.ค. 2019 อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2020 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
ก้อนที่เต้านม (Breast Lump)

แม้การพบก้อนที่เต้านมมักเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ แต่ความจริงแล้วเนื้อเยื่อเต้านม (Breast Tissue) พบได้ทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย ซึ่งฮอร์โมนในร่างกายจะส่งผลต่อเนื้อเยื่อเหล่านี้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน ก็เป็นสาเหตุของการเกิดก้อนที่เต้านมได้ จึงสามารถพบก้อนที่เต้านมได้ทุกเพศและทุกวัย

การพบก้อนที่เต้านมส่วนใหญ่ มักจะเป็นเนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรง (Benign) ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาว แต่ในบางกรณีก้อนที่เต้านมก็อาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคมะเร็งได้ หากคลำพบก้อนที่เต้านมแล้วไม่แน่ใจว่าเป็นก้อนเนื้อประเภทใด ควรเข้ารับการตรวจประเมินโดยแพทย์และทำการรักษาอย่างเหมาะสม

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
🩺โรคมะเร็ง... ตรวจก่อน ป้องกันได้ ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด ดูเเพ็กเกจได้ที่นี่ เริ่มต้นเพียง 1,425 บาท

🧬 เพราะสิ่งที่น่ากลัวกว่า คือการเป็นมะเร็งระยะลุกลามแบบไม่รู้ตัว

Internal ad

สาเหตุของก้อนที่เต้านม

สาเหตุของก้อนที่เต้านมมีหลายสาเหตุ ได้แก่

เมื่อไรที่ควรไปพบแพทย์

แม้ว่าก้อนเนื้อที่เต้านมส่วนใหญ่มักไม่ใช่ก้อนมะเร็ง แต่ถ้าหากพบอาการเหล่านี้ร่วมอยู่ด้วย ก็ควรไปพบแพทย์ทันที

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
🩺โรคมะเร็ง... ตรวจก่อน ป้องกันได้ ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด ดูเเพ็กเกจได้ที่นี่ เริ่มต้นเพียง 1,425 บาท

🧬 เพราะสิ่งที่น่ากลัวกว่า คือการเป็นมะเร็งระยะลุกลามแบบไม่รู้ตัว

Internal ad
 • บริเวณเต้านมมีความแตกต่างจากบริเวณอื่นอย่างเห็นได้ชัด

 • ก้อนเนื้อที่เต้านมไม่ยุบตัวลง ภายหลังประจำเดือนหมด

 • ก้อนเนื้อมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีขนาดใหญ่ขึ้น

 • มีรอยช้ำที่เต้านมโดยไม่ทราบสาเหตุ

 • ผิวหนังบริเวณเต้านมเป็นสีแดง หรือเริ่มมีรอยย่นคล้ายผิวส้ม

 • มีอาการหัวนมบอด (ถ้าตามปกติแล้วหัวนมคุณไม่ได้บอด)

 • มีเลือดออกจากหัวนม

 

การตรวจวินิจฉัยเต้านมโดยแพทย์

เมื่อไปพบแพทย์เนื่องจากพบก้อนที่เต้านม แพทย์จะซักประวัติเกี่ยวกับอาการที่เกิดขึ้น และจะทำการตรวจเต้านมให้กับคุณ หากแพทย์ไม่สามารถระบุสาเหตุของก้อนที่เต้านมได้ จะต้องทำการตรวจเพิ่มเติม ดังนี้

 • การทำแมมโมแกรม (Mammogram) : การเอกซเรย์เต้านม ซึ่งช่วยบ่งบอกความผิดปกติที่เกิดขึ้นที่เต้านมได้ ในการวินิจฉัยจะทำการเปรียบเทียบผลการตรวจในครั้งนี้กับผลการตรวจแมมโมแกรมในครั้งก่อน (ถ้ามี) เพื่อดูว่าเนื้อเยื่อเต้านมมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

 • การตรวจอัลตราซาวด์ (Ultrasound) : เป็นวิธีการตรวจที่ไม่รุกล้ำร่างกาย ไม่เจ็บ โดยจะใช้คลื่นเสียงเพื่อสร้างเป็นภาพเต้านม

 • การถ่ายภาพทางการแพทย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Resonance Imaging (MRI)) : เป็นการตรวจโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่นวิทยุเพื่อถ่ายภาพเต้านม

 • การเจาะดูดก้อนที่เต้านม (Fine-Needle Aspiration) : ใช้เข็มขนาดเล็กเพื่อดูดเอาของเหลวออก ในบางกรณีอาจใช้คลื่นอัลตราซาวด์เพื่อช่วยบอกตำแหน่งของเข็มระหว่างการเจาะดูดด้วย ถ้าเป็นซีสต์ที่ไม่ใช่มะเร็งจะยุบตัวลงได้เมื่อดูดเอาของเหลวออกไป ถ้าของเหลวที่ดูดออกมาเป็นเลือดหรือมีลักษณะขุ่น ตัวอย่างที่ดูดออกมานั้นจะถูกส่งไปตรวจวิเคราะห์เพิ่มเติมว่าใช่เซลล์มะเร็งหรือไม่

 • การตรวจชิ้นเนื้อ (Biopsy) : คือกระบวนการนำเนื้อเยื่อของเต้านมไปตรวจภายใต้กล้องจุลทรรศน์ การตรวจชิ้นเนื้อเยื่อเต้านม (Breast Biopsy) มีด้วยกันหลายชนิด ได้แก่

  • การเจาะดูดเซลล์จากก้อนเต้านม (Fine-Needle Aspiration Biopsy) : คือการนำตัวอย่างเนื้อเยื่อออกมาผ่านการเจาะดูด

  • การเจาะชิ้นเนื้อจากก้อนเต้านม (Core Needle Biopsy) : การเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจโดยใช้เข็มที่มีขนาดใหญ่กว่าวิธีแรก และใช้คลื่นอัลตราซาวด์ช่วยบอกตำแหน่งของเข็ม

  • การตัดชิ้นเนื้อด้วยวิธีสูญญากาศ (Vacuum-Assisted Biopsy) : การใช้เครื่องมือตัดชิ้นเนื้อที่มีเครื่องสูญญากาศเป็นตัวช่วย โดยเปิดแผลเล็กๆ และใส่เครื่องมือลงไปเก็บชิ้นเนื้อออกมา ซึ่งจะใช้คลื่นอัลตราซาวด์ช่วยบอกตำแหน่ง

  • การเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจด้วยวิธี Stereotactic Biopsy : การทำแมมโมแกรมเพื่อถ่ายภาพเต้านมจากมุมต่างๆ กัน และใช้เข็มเจาะเก็บชิ้นเนื้อออกมา

  • การเก็บชิ้นเนื้อด้วยการผ่าตัด ที่เรียกว่า Excisional Biopsy : การผ่าเอาก้อนในเต้านมร่วมกับเนื้อเยื่อข้างเคียงออกไปตรวจ

  • การเก็บชิ้นเนื้อด้วยการผ่าตัด ที่เรียกว่า Incisional Biopsy : การผ่าเอาเฉพาะก้อนในเต้านมไปตรวจ

การรักษาก้อนที่เต้านม

แพทย์จะทำการประเมินหาสาเหตุของการเกิดก้อนที่เต้านมก่อน แล้วจึงวางแผนการรักษา เช่น ในกรณีที่เกิดจากการติดเชื้อที่เต้านม แพทย์จะใช้ยาปฏิชีวนะ (Antibiotics) เพื่อทำการรักษาให้กับคุณ แต่ในกรณีเป็นซีสต์ที่เต้านม แพทย์จะเจาะเพื่อดูดเอาของเหลวออก ซึ่งซีสต์มักยุบลงเมื่อระบายเอาของเหลวออกไปแล้ว เป็นต้น

แต่ถ้าก้อนเต้านมที่ตรวจพบเป็นมะเร็งเต้านม การรักษาจะมีดังนี้

 • การผ่าตัดเอาเนื้องอกเต้านมออก (Lumpectomy)

 • การผ่าตัดเอาเต้านมออก (Mastectomy)

 • การให้ยาเคมีบำบัด (Chemotherapy) : การใช้ยาเคมีบำบัดเพื่อเข้าไปทำลายเซลล์มะเร็ง

 • การใช้รังสีรักษา (Radiation)

แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาเลือกการรักษาแบบใด ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งเต้านม ขนาดและตำแหน่งของเนื้องอกมะเร็ง และขึ้นกับว่ามะเร็งมีการแพร่กระจายไปนอกเต้านมหรือไม่

อย่างไรก็ตาม ไม่ควรสรุปเองว่าก้อนที่พบที่เต้านมนั้นเป็นอันตรายหรือไม่อันตราย ให้ไปพบแพทย์เมื่อคลำพบก้อนที่เต้านม เพื่อตรวจวินิจฉัยและพิจารณาให้การรักษาอย่างเหมาะสมจะดีที่สุด

ที่มาของข้อมูล

Ann Pietrangelo, What Causes Breast Lump? (https://www.healthline.com/symptom/breast-lump), February 26, 2016.


บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป