การรักษาอาการบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่ง (Borderline Personality Disorder)

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ มิ.ย. 23, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที

ในปัจจุบันองค์การอาหารและยา (FDA)ยังไม่ได้มีการอนุมัติให้ใช้ยาชนิดใดชนิดหนึ่งในการรักษา BPD อย่างเป็นทางการ ซึ่งมีเพียงยาที่แพทย์ทั่วไปใช้รักษาตามอาการของโรคเท่านั้น 

การหาวิธีการรักษาอาการบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่ง (BPD) มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากร้อยละ 80 ของคนที่เป็น BPD จะมีพฤติกรรมอยากฆ่าตัวตายและ 4-9 เปอร์เซ็นต์ที่อยากฆ่าตัวตาย และอีกร้อยละ 70 ของคนที่เป็นBPDจะไม่ยอมรับการรักษาแบบต่อเนื่อง ตามข้อมูลของสถาบันสุขภาพจิตแห่งชาติ (NIMH)

วิธีรักษาคนที่เป็นอาการบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่ง (Borderline Personality Disorder)

การใช้วิธีจิตบำบัด (psychotherapy) เป็นการรักษาด้วยการพุดคุยซึ่งเป็นบรรทัดฐานแรกของการรักษาอาการบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่ง(Borderline Personality Disorder) ซึ่งการใช้วิธีจิตบำบัดสามารถดำเนินการแบบรายบุคคลหรือรายกลุ่มได้ โดยจะพยายามให้คนที่เป็นBPDสามารถจัดการกับอารมณ์รุนแรงหรืออาการวู่วามได้ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ของพวกเขากับสิ่งต่างๆรอบตัวได้อีกด้วย

ชนิดของจิตบำบัด (Psychotherapy)

 1. พฤติกรรมบำบัด (Dialectical behavioral therapy _DBT) จะใช้ทักษะแตกต่างกันเพื่อช่วยให้ผู้ป่วย BPD สามารถ

 • จัดการกับการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ได้ดีขึ้น
 • ทนทานต่อความเครียด
 • ปรับปรุงความสามารถในการสื่อสารระหว่างบุคคล
 • ปฏิบัติเจริญสติ (Mindfulness) หรือใส่ใจ (ตระหนักถึง) กับสถานการณ์ปัจจุบันและอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลง

2. การปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (cognitive behavior therapy_ CBT) เป็นที่นิยมใช้ในการรักษาปัญหาสุขภาพจิตทั่วไป สำหรับคนที่เป็น BPD  การใช้ CBT รักษาจะสามารถช่วยคนที่เป็น BPD แยกแยะและปรับเปลี่ยนความเชื่อหลัก ๆ ที่เกี่ยวกับตนเอง คนอื่น ๆ รวมถึงโลกภายนอก และนำไปสู่การลดความคิดและพฤติกรรมเชิงลบ

3. การรักษาด้วยการ Mentalization-based   เน้นไปที่การแยกแยะและการทำความเข้าใจเรื่องอารมณ์ทั้งของตนเองและของคนอื่น ๆ ช่วยให้คนที่เป็นBPD มีมุมมองกว้างขึ้น ก่อนที่จะโต้ตอบกับสถานการณ์ใดๆ

แนวทางการรักษา BPD แบบอื่น ๆ

 • Schema- focused therapy มุ่งเน้นรักษาด้านการรับรู้และปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมเชิงลบ schemas maladaptive ที่มีต่อตนเองและผู้อื่น
 • Transference-focused therapy หรือที่เรียกว่า psychodynamic psychotherapy ใช้พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและผู้บำบัด ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าใจอารมณ์และปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมากขึ้น
 • Systems Training for Emotional Predictability and Problem Solving (STEPPS) วิธีนี้จะรักษาเป็นกลุ่ม ใช้ระยะเวลารักษา20สัปดาห์   โดยให้สมาชิกในครอบครัว ผู้ดูแลผู้ป่วย เพื่อนๆ หรือคนอื่น ๆเกี่ยวข้องด้วย
 • Dialectical behavior therapy (DBT) Family Skill Training จะรวมสมาชิกในครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการบำบัด
 • General psychiatric management คือการรักษาที่มีแบบแผน   มีการจัดการกรณีศึกษา มีการใช้ยาร่วมในการรักษา มีการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (psychodynamic psychotherapy) เพื่อสามารถควบคุมความไม่แน่นอนของอารมณ์ อาการวู่วาม และอาการก้าวร้าว

การใช้ยารักษาอาการบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่ง (Borderline Personality Disorder)

องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (USFDA) ยังไม่ได้มีการอนุมัติยาที่ใช้เฉพาะในการรักษา BPD แต่แพทย์ทั่วไปได้กำหนดยาเพื่อรักษาอาการของ BPD เพื่อเพื่อลดปัญหาอารมณ์วู่วาม, ซึมเศร้า, ก้าวร้าวหรือวิตกกังวล และยาควบคุมอารมณ์และโรคทางจิตเวชรุ่นที่2 เป็นยาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับการรักษาอาการหลักปัญหาที่เกี่ยวข้องของ BPD

ชนิดยาที่ใช้

 • Topamax หรือ Qudexy (topiramate)
 • Lamictal (Lamotrigine)
 • Depakote (divalproex sodium or valproic acid)
 • Abilify (aripiprazole)
 • Zyprexa (ยา olanzapine)

นอกจากนี้ยาแก้ซึมเศร้าใน selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) อาจจะใช้ในการรักษาอาการร่วมที่เกิดขึ้นคือโรคซึมเศร้า  แต่ไม่ได้มีประสิทธิภาพในการรักษาอาการหลักของBPD

การรักษาอื่น ๆ

เหมือนการรักษาอาการทางจิตโดยทั่วไป คือ เน้นการดูแลตัวเองเพื่อสามารถควบคุมอารมณ์รุนแรงของBPD(เช่น หงุดหงิด วู่วาม) โดยมุ่งเน้นไปที่

 • ออกกำลังกายเป็นประจำ
 • รักษานิสัยการนอนหลับที่ดี
 • ฝึกเทคนิคการจัดการความเครียดเช่นโยคะหรือทำสมาธิ
 • ทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
 • ให้การศึกษาเกี่ยวกับโรคBPD
 • ตั้งเป้าหมายเป็นจริงสำหรับตัวเอง

ยังมีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าไขมันโอเมก้า 3 ช่วยลดอาการก้าวร้าวและภาวะซึมเศร้าในผู้ที่เป็น BPD ได้

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่