ความรู้สุขภาพ

โรคมะเร็งกระดูก

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 9, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
โรคมะเร็งกระดูก

โรคมะเร็งกระดูกแบ่งเป็นโรคมะเร็งซึ่งเกิดจากเซลล์กระดูกเองและเกิดจากโรคมะเร็งชนิดอื่นแพร่กระจายเข้ากระดูก

โรคมะเร็งกระดูกชนิดเกิดจากเซลล์กระดูกเอง

โฆษณาจาก HonestDocs
หายา แต่ไม่มีเวลาไปร้านขายยา?

บริการจัดส่งยาจาก HonestDocs คลิก

เลือกซื้อ

ในผู้ใหญ่ พบโรคมะเร็งกระดูกชนิดเกิดจากเซลล์กระดูกเองได้น้อยมาก (มะเร็งกระดูกชนิดปฐมภูมิ) เพราะมะเร็งกระดูกมักเกิดในช่วงวัยรุ่น

โรคมะเร็งกระดูกจากเซลล์กระดูกมีหลากหลายชนิด มีทั้งชนิดความรุนแรงโรคสูงและชนิดความรุนแรงโรคต่ำกว่า ทั้งนี้โอกาสเกิดใกล้เคียงกันทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยง

ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุของมะเร็งกระดูกชนิดเกิดจากเซลล์กระดูก แต่เมื่อเกิดโรคมักเป็นสาเหตุให้กระดูกหัก ดังนั้น กระดูกหักจึงเป็นผล แต่คนทั่วไปมักคิดว่าเป็นสาเหตุ

อาการ

อาการสำคัญของมะเร็งกระดูกชนิดเกิดจากเซลล์กระดูกคือ มีก้อนเนื้อในกระดูกส่วนที่เกิดโรค ต่อมาจะก่ออาการปวดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเป็นมากจะคลำได้และเห็นก้อนเนื้อผิดปกติ (อาจใหญ่ได้ถึงมากกว่า 10 เซนติเมตร) และกระดูกอาจหักในที่สุด

การวินิจฉัย

แพทย์วินิจฉัยโรคมะเร็งกระดูกชนิดเกิดจากเซลล์กระดูกได้จากอาการ การตรวจร่างกาย การเอกซเรย์กระดูก เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือเอ็มอาร์ไอ แต่การวินิจฉัยที่แน่นอนคือ ตัดชิ้นเนื้อจากก้อนเนื้อตรวจทางพยาธิวิทยา (ตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ โดยแพทย์ด้านพยาธิวิทยา)

ระยะโรคมะเร็ง

โรคมะเร็งกระดูกชนิดเกิดจากเซลล์กระดูกมีการแบ่งระยะได้หลากหลายวิธี ขึ้นกับแต่ละโรงพยาบาล แต่โดยทั่วไปจะแบ่งเป็นระยะที่ยังผ่าตัดได้ ระยะผ่าตัดไม่ได้แต่โรคยังไม่แพร่กระจาย ระยะมีโรคแพร่กระจาย (มักกระจายสู่ปอดและกระดูก) และระยะโรคย้อนกลับเป็นซ้ำ

แนวทางการรักษา

ขึ้นกับชนิดของเซลล์มะเร็ง ซึ่งโดยทั่วไปคือการผ่าตัด และอาจร่วมกับการฉายรังสี และ/หรือเคมีบำบัด

ความรุนแรงของโรค

โรคมะเร็งกระดูกชนิดเกิดจากเซลล์กระดูกมีได้ทั้งชนิดความรุนแรง ปานกลางถึงความรุนแรงสูง ทั้งนี้ขึ้นกับระยะโรค ชนิดของเซลล์มะเร็งและสุขภาพผู้ป่วย

การตรวจคัดกรองและการป้องกัน

ปัจจุบันยังไม่มีวิธีตรวจคัดกรองให้พบโรคมะเร็งกระดูกชนิดเกิดจากเซลล์กระดูก ดังนั้น เมื่อพบก้อนเนื้อผิดปกติควรรีบพบแพทย์เสมอ ไม่ว่าจะเกิดในตำแหน่งใด เพื่อการวินิจฉัยและรักษาได้รวดเร็ว

โรคมะเร็งกระดูกชนิดเกิดจากการแพร่กระจายของมะเร็งชนิดอื่น

โรคมะเร็งกระดูกชนิดเกิดจากการแพร่กระจายทางกระแสโลหิตจากมะเร็งชนิดอื่นๆ เข้าสู่กระดูก (มะเร็งกระดูกชนิดทุติยภูมิ) เป็นโรคมะเร็งกระดูกที่พบบ่อยในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โอกาสเกิดใกล้เคียงกันทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดของโรคมะเร็ง โดยมะเร็งทุกชนิดสามารถแพร่กระจายสู่กระดูกได้ แต่ที่พบบ่อยได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมา และมะเร็งต่อมไทรอยด์

โรคมะเร็งต่างๆ สามารถแพร่กระจายสู่กระดูกได้ทุกชิ้น แต่ที่พบบ่อยและมักก่อให้เกิดอาการได้แก่ กระดูกสันหลัง กระดูกสะโพก กระดูกต้นขา กระดูกต้นแขน กระดูกสะบัก และกะโหลก

อาการ

อาการสำคัญของโรคมะเร็งแพร่กระจายเข้ากระดูกคือ อาการปวดเรื้อรังและไม่สามารถบรรเทาได้ด้วยยาบรรเทาปวด ซึ่งเมื่อเกิดกับกระดูกสันหลังมักเกิดร่วมกับมะเร็งลุกลามจากกระดูกกดเบียดทับไขสันหลัง จึงก่ออาการอัมพฤกษ์อัมพาตของแขนหรือขาทั้งสองข้างพร้อมๆ กัน และอาจร่วมกับอาการถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะไม่ออก ทั้งนี้ขึ้นกับตำแหน่งของการเกิดโรค

การวินิจฉัย

แพทย์วินิจฉัยโรคมะเร็งแพร่กระจายสู่กระดูกได้จากอาการปวดเรื้อรัง ประวัติการเป็นโรคมะเร็ง การสแกนกระดูก (ตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์โดยการฉีดยาน้ำแร่รังสีเข้าหลอดเลือดดำ) การเอกซเรย์ธรรมดา การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือเอ็มอาร์ไอ และบางครั้งอาจมีการเจาะหรือดูดเซลล์ หรือการตัดชิ้นเนื้อจากกระดูกที่เกิดโรคตรวจทางเซลล์วิทยาหรือพยาธิวิทยา ทั้งนี้ขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์

แนวทางการรักษา

คือ การฉายรังสีรักษาและการรักษาโรคมะเร็งต้นเหตุ แต่บางครั้งอาจผ่าตัดเมื่อพบมีกระดูกหักร่วมด้วย ทั้งนี้ขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์

ความรุนแรงของโรค

โรคมะเร็งแพร่กระจายเข้ากระดูกจัดเป็นโรครุนแรงสูง เป็นโรคมะเร็งระยะที่ 4 (ระยะสุดท้าย) โดยเฉลี่ยผู้ป่วยมักมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ 3 เดือน - 2 ปี ทั้งนี้ขึ้นกับว่ามีโรคแพร่กระจายสู่อวัยวะอื่นร่วมด้วยหรือไม่ แพร่กระจายสู่กระดูกกี่ชิ้น ชนิดของเซลล์มะเร็ง และสุขภาพของผู้ป่วย

คุณสามารถอ่านข้อมูลดีๆมีประโยชน์แบบนี้ได้เพิ่มเติมที่หนังสือ "โรคของกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ" โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงพวงทอง ไกรพิบูลย์ จากสำนักพิมพ์อัมรินทร์สุขภาพ เพื่อสนับสนุนผู้แต่ง

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่

บทความต่อไป
สัญญาณเตือนแรกเกี่ยวกับโรคมะเร็งที่คุณควรรู้
สัญญาณเตือนแรกเกี่ยวกับโรคมะเร็งที่คุณควรรู้

คู่มือทำความเข้าใจโรคมะเร็งหลายชนิดและอาการของโรคมะเร็ง