ความรู้สุขภาพ

โรคมะเร็งกระดูก

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 9, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
Istock 671053832 %281%29

โรคมะเร็งกระดูกแบ่งเป็นโรคมะเร็งซึ่งเกิดจากเซลล์กระดูกเองและเกิดจากโรคมะเร็งชนิดอื่นแพร่กระจายเข้ากระดูก

โรคมะเร็งกระดูกชนิดเกิดจากเซลล์กระดูกเอง

ในผู้ใหญ่ พบโรคมะเร็งกระดูกชนิดเกิดจากเซลล์กระดูกเองได้น้อยมาก (มะเร็งกระดูกชนิดปฐมภูมิ) เพราะมะเร็งกระดูกมักเกิดในช่วงวัยรุ่น

โรคมะเร็งกระดูกจากเซลล์กระดูกมีหลากหลายชนิด มีทั้งชนิดความรุนแรงโรคสูงและชนิดความรุนแรงโรคต่ำกว่า ทั้งนี้โอกาสเกิดใกล้เคียงกันทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยง

ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุของมะเร็งกระดูกชนิดเกิดจากเซลล์กระดูก แต่เมื่อเกิดโรคมักเป็นสาเหตุให้กระดูกหัก ดังนั้น กระดูกหักจึงเป็นผล แต่คนทั่วไปมักคิดว่าเป็นสาเหตุ

อาการ

อาการสำคัญของมะเร็งกระดูกชนิดเกิดจากเซลล์กระดูกคือ มีก้อนเนื้อในกระดูกส่วนที่เกิดโรค ต่อมาจะก่ออาการปวดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเป็นมากจะคลำได้และเห็นก้อนเนื้อผิดปกติ (อาจใหญ่ได้ถึงมากกว่า 10 เซนติเมตร) และกระดูกอาจหักในที่สุด

การวินิจฉัย

แพทย์วินิจฉัยโรคมะเร็งกระดูกชนิดเกิดจากเซลล์กระดูกได้จากอาการ การตรวจร่างกาย การเอกซเรย์กระดูก เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือเอ็มอาร์ไอ แต่การวินิจฉัยที่แน่นอนคือ ตัดชิ้นเนื้อจากก้อนเนื้อตรวจทางพยาธิวิทยา (ตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ โดยแพทย์ด้านพยาธิวิทยา)

ระยะโรคมะเร็ง

โรคมะเร็งกระดูกชนิดเกิดจากเซลล์กระดูกมีการแบ่งระยะได้หลากหลายวิธี ขึ้นกับแต่ละโรงพยาบาล แต่โดยทั่วไปจะแบ่งเป็นระยะที่ยังผ่าตัดได้ ระยะผ่าตัดไม่ได้แต่โรคยังไม่แพร่กระจาย ระยะมีโรคแพร่กระจาย (มักกระจายสู่ปอดและกระดูก) และระยะโรคย้อนกลับเป็นซ้ำ

แนวทางการรักษา

ขึ้นกับชนิดของเซลล์มะเร็ง ซึ่งโดยทั่วไปคือการผ่าตัด และอาจร่วมกับการฉายรังสี และ/หรือเคมีบำบัด

ความรุนแรงของโรค

โรคมะเร็งกระดูกชนิดเกิดจากเซลล์กระดูกมีได้ทั้งชนิดความรุนแรง ปานกลางถึงความรุนแรงสูง ทั้งนี้ขึ้นกับระยะโรค ชนิดของเซลล์มะเร็งและสุขภาพผู้ป่วย

การตรวจคัดกรองและการป้องกัน

ปัจจุบันยังไม่มีวิธีตรวจคัดกรองให้พบโรคมะเร็งกระดูกชนิดเกิดจากเซลล์กระดูก ดังนั้น เมื่อพบก้อนเนื้อผิดปกติควรรีบพบแพทย์เสมอ ไม่ว่าจะเกิดในตำแหน่งใด เพื่อการวินิจฉัยและรักษาได้รวดเร็ว

โรคมะเร็งกระดูกชนิดเกิดจากการแพร่กระจายของมะเร็งชนิดอื่น

โรคมะเร็งกระดูกชนิดเกิดจากการแพร่กระจายทางกระแสโลหิตจากมะเร็งชนิดอื่นๆ เข้าสู่กระดูก (มะเร็งกระดูกชนิดทุติยภูมิ) เป็นโรคมะเร็งกระดูกที่พบบ่อยในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โอกาสเกิดใกล้เคียงกันทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดของโรคมะเร็ง โดยมะเร็งทุกชนิดสามารถแพร่กระจายสู่กระดูกได้ แต่ที่พบบ่อยได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมา และมะเร็งต่อมไทรอยด์

โรคมะเร็งต่างๆ สามารถแพร่กระจายสู่กระดูกได้ทุกชิ้น แต่ที่พบบ่อยและมักก่อให้เกิดอาการได้แก่ กระดูกสันหลัง กระดูกสะโพก กระดูกต้นขา กระดูกต้นแขน กระดูกสะบัก และกะโหลก

อาการ

อาการสำคัญของโรคมะเร็งแพร่กระจายเข้ากระดูกคือ อาการปวดเรื้อรังและไม่สามารถบรรเทาได้ด้วยยาบรรเทาปวด ซึ่งเมื่อเกิดกับกระดูกสันหลังมักเกิดร่วมกับมะเร็งลุกลามจากกระดูกกดเบียดทับไขสันหลัง จึงก่ออาการอัมพฤกษ์อัมพาตของแขนหรือขาทั้งสองข้างพร้อมๆ กัน และอาจร่วมกับอาการถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะไม่ออก ทั้งนี้ขึ้นกับตำแหน่งของการเกิดโรค

การวินิจฉัย

แพทย์วินิจฉัยโรคมะเร็งแพร่กระจายสู่กระดูกได้จากอาการปวดเรื้อรัง ประวัติการเป็นโรคมะเร็ง การสแกนกระดูก (ตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์โดยการฉีดยาน้ำแร่รังสีเข้าหลอดเลือดดำ) การเอกซเรย์ธรรมดา การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือเอ็มอาร์ไอ และบางครั้งอาจมีการเจาะหรือดูดเซลล์ หรือการตัดชิ้นเนื้อจากกระดูกที่เกิดโรคตรวจทางเซลล์วิทยาหรือพยาธิวิทยา ทั้งนี้ขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์

แนวทางการรักษา

คือ การฉายรังสีรักษาและการรักษาโรคมะเร็งต้นเหตุ แต่บางครั้งอาจผ่าตัดเมื่อพบมีกระดูกหักร่วมด้วย ทั้งนี้ขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์

ความรุนแรงของโรค

โรคมะเร็งแพร่กระจายเข้ากระดูกจัดเป็นโรครุนแรงสูง เป็นโรคมะเร็งระยะที่ 4 (ระยะสุดท้าย) โดยเฉลี่ยผู้ป่วยมักมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ 3 เดือน - 2 ปี ทั้งนี้ขึ้นกับว่ามีโรคแพร่กระจายสู่อวัยวะอื่นร่วมด้วยหรือไม่ แพร่กระจายสู่กระดูกกี่ชิ้น ชนิดของเซลล์มะเร็ง และสุขภาพของผู้ป่วย

คุณสามารถอ่านข้อมูลดีๆมีประโยชน์แบบนี้ได้เพิ่มเติมที่หนังสือ "โรคของกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ" โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงพวงทอง ไกรพิบูลย์ จากสำนักพิมพ์อัมรินทร์สุขภาพ เพื่อสนับสนุนผู้แต่ง

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามฟรี ได้คำตอบภายใน 24 ชม.

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตอบโดยแพทย์ภายใน 24 ชั่วโมง (คุณจะได้รับอีเมลเมื่อแพทย์ตอบคำถามของคุณ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

การันตีคำตอบจากคุณหมอภายใน 60 นาที หรือรับค่าดำเนินการคำถามด่วน 200 บาทคืนไปเลย

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน เพื่อที่คุณจะสามารถรับความคิดเห็นจากคุณหมอหลายๆท่านในคำถามของคุณ

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่

บทความต่อไป
สัญญาณเตือนแรกเกี่ยวกับโรคมะเร็งที่คุณควรรู้
สัญญาณเตือนแรกเกี่ยวกับโรคมะเร็งที่คุณควรรู้

คู่มือทำความเข้าใจโรคมะเร็งหลายชนิดและอาการของโรคมะเร็ง

สถิติของผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็งขั้นพื้นฐาน
สถิติของผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็งขั้นพื้นฐาน

ข้อเท็จจริงจากสมาคมโรคมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกา (American Cancer Society) และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC)

5 สถานที่ที่คุณสามารถหาวิกผมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างการรักษามะเร็ง
5 สถานที่ที่คุณสามารถหาวิกผมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างการรักษามะเร็ง

เคมีบำบัดนั้นต่อสู้กับมะเร็งแต่สามารถทำให้เกิดผมร่วงได้เช่นกัน