Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
สุขภาพผู้หญิง

คำนวณค่า BMR ของเพศหญิง

โปรแกรมคำนวนค่า BMR ควบคุมแคลอรี่สำหรับผู้หญิง
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,903,693 คน

คำนวณค่า BMR ของเพศหญิง

ค่า BMR (Basal Metabolic Rate) คือ อัตราการความต้องการเผาผลาญของร่างกายในชีวิตประจำวัน หรือจำนวนแคลอรี่ขั้นต่ำที่ต้องการใช้ในชีวิตแต่ละวัน ดังนั้นการคำนวณ BMR จะช่วยให้คุณคำนวณปริมาณแคลอรี่ที่ใช้ต่อวันเพื่อรักษาน้ำหนักปัจจุบันได้

ค่า BMR ของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไป เพราะพลังงานต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันจะแปรผันตามปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ ฮอร์โมน มวลกล้ามเนื้อ พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และการเคลื่อนไหวร่างกาย 

ทั้งนี้พลังงานที่เราจะใช้ในแต่ละวันแบ่งได้ 3 รูปแบบ ได้แก่

  1. พลังงานจากการเคลื่อนไหวร่างกาย (Physical activity) ไม่ว่าเราจะขยับตัวหรือทำกิจกรรมต่างๆ ล้วนแล้วแต่ต้องใช้พลังงานทั้งสิ้น โดยพลังงานในการเคลื่อนไหวร่างกายจะคิดเป็นประมาณ 25 % ของพลังงานที่ถูกใช้ไปในแต่ละวัน
  2. พลังงานที่ใช้ในการย่อยอาการ (Thermic effect of food) เมื่อเรารับประทานอาหาร จะมีการใช้พลังงานจากการเคี้ยวไปจนถึงกระบวนการย่อยอาหาร โดยพลังงานในส่วนนี้จะคิดเป็นประมาณ 10% ของพลังงานที่ถูกใช้ไปในแต่ละวัน
  3. พลังงานจาก BMR คืออัตราการเผาผลาญพลังงานของร่างกายในแต่ละวัน โดยจะถูกใช้ในการทำงานของอวัยวะต่างๆ เช่น การเต้นของหัวใจ การหายใจ เป็นต้น ซึ่งโดยปกติ จะอยู่ที่ประมาณ 65% ของพลังงานที่ใช้ในแต่ละวัน


คำนวณค่า BMR ของเพศหญิง

การคำนวณค่าการเผาผลาญพลังงาน ที่ร่างกายต้องการต่อวัน Basal Metabolic Rate (BMR) หรือพลังงานต่ำสุดที่ร่างกายต้องการต่อวันในเพศหญิง โดยวัดจากน้ำหนักตัว ส่วนสูง และอายุ เป็นการคำนวณพื้นฐานในช่วงเวลาปกติ

เป้าหมายเพื่อใช้วัดพลังงานที่ร่างกายเผาผลาญได้ต่อวัน เพื่อกำหนดการกินอาหารให้ถูกหลักจากโภชนาการแบบนับแคลอรี่ โดยเพศหญิงจะมีค่าความต้องการพลังงานต่ำกว่าเพศชาย สามารถคำนวณค่า BMR ของเพศชายได้ที่... คำนวณค่า BMR ของเพศชาย

น้ำหนักตัว
กิโลกรัม
ส่วนสูง
เซ็นติเมตร
อายุ
ปี
 
กรุณากรอกข้อมูลทุกช่อง
ค่าที่ได้ 
= N/A Kcal

ค่าพลังงานที่เผาผลาญต่อวัน ( ประมาณ )

ค่าพลังงานที่เผาผลาญต่อวันอาจมีการแปรผันตามกิจกรรมที่ทำในแต่ละวัน โดยค่า BMR เป็นเพียงค่ามาตรฐานของคนปกติทั่วไป แต่หากมีการทำงานที่ใช้กำลัง การออกแรงหรือเล่นกีฬาบางชนิด อาจทำให้ค่า BMR เปลี่ยนแปลงไปโดยอาจคูณกับค่าเหล่านี้

  • คูณ 1.38 กรณีมีการเดินบ่อยๆ
  • คูณ 1.55 สำหรับการออกกำลังกายแบบเบาๆ
  • คูณ 1.73 สำหรับคนออกกำลังกายแบบปานกลาง
  • คูณ 1.90 สำหรับนักกีฬา

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
บทความต่อไป
ดูในแอป