การดูแลผู้อื่น

การพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะและผิวหนังบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 1 นาที
การพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะและผิวหนังบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์
  1. ทำความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกทุกวัน เช้า-เย็น และทุกครั้งหลังถ่ายอุจจาระและปัสสาวะเพื่อลดการติดเชื้อ
  2. พิจารณาเปลี่ยนสายสวนคาภายใน 30 วัน เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนจากการใส่สายสวนคาให้น้อยที่สุด หากประเมินได้ว่าผู้ป่วยเริ่มมีอาการของการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ จำเป็นต้องเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ ถุงปัสสาวะใหม่ทันทีและส่งปัสสาวะไปเพาะเชื้อ
  3. แขวนถุงรองรับน้ำปัสสาวะให้ต่ำกว่าตัวผู้ป่วยเพื่อป้องกันการไหลย้อนของปัสสาวะซึ่งจะทำให้เกิดการติดเชื้อ (Assending infection)
  4. บันทึกจำนวนปัสสาวะ ลักษณะสีของปัสสาวะทุกวัน หากมีลักษณะขุ่น มีตะกอนหรือมีสีผิดปกติ ควรรายงานแพทย์ เพื่อพิจารณาส่งปัสสาวะตรวจ
  5. แนะนำให้ผู้ป่วยดื่มน้ำอย่างเพียงพอ 2-3 ลิตรต่อวัน (ยกเว้นผู้ป่วยที่ต้องจำกัดน้ำดื่ม) เพื่อลดการติดเชื้อ
  6. ตรึงสายสวนคาไว้บริเวณหน้าขาให้อยู่กับที่ ไม่เลื่อนไปมา ให้อยู่ในลักษณะที่เหมาะสมไม่มีการพับงอหรือดึงรั้ง บีบรูดคลึงสายท่อปัสสาวะที่ต่อลงถุงปัสสาวะหรือขวดปัสสาวะเป็นระยะๆ เพื่อป้องกันการอุดตันหรือค้างคาของปัสสาวะตามสาย
  7. บันทึกปริมาณของสารน้ำและของเหลวที่เข้าออกร่างกายในระยะ 24 ชั่วโมง เพื่อดูความสมดุลของน้ำในร่างกาย
  8. ฝึกการควบคุมการถ่ายปัสสาวะ โดยการบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน ใช้วิธีขมิบก้น โดยเฉพาะในรายที่ไม่สามารถกลั้นปัสสาวะได้ เพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อในการเบ่งถ่ายปัสสาวะแข็งแรงขึ้น

ขอบคุณข้อมูลดีๆจากหนังสือ "คู่มือโรค" โดยปราณี ทู้ไพเราะ จากจากโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่