โรคพิษสุราเรื้อรังมักมาพร้อมกับโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ มิ.ย. 10, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที

ต้นเหตุและผลกระทบของการเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน  

โรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง: Borderline Personality Disorder (BPD) มักเกิดขึ้นบ่อย ๆพร้อมกับอาการอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต รวมถึงโรคพิษสุราเรื้อรัง (Alcoholism) ก็เป็นหนึ่งในโรคที่พบได้ทั่วไปของกลุ่มคนที่เป็นโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง

ความชุกของโรคพิษสุราเรื้อรังในโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง

มีการคาบเกี่ยวที่สัมพันธ์ระหว่างโรคที่ผู้ป่วยใช้สารเสพติดให้โทษ และโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง หนึ่งในการศึกษาล่าสุดพบว่าประมาณ 78% ของผู้ใหญ่ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง จะมีการเกิดความผิดปกติของการใช้สารเสพติดในช่วงชีวิตหนึ่งของพวกเขา ซึ่งหมายความว่าอาการและช่วงเวลาการเกิดโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง และความผิดปกติของการใช้สารเสพติดจะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน

ความผิดปกติของการใช้สารเสพติดที่พบได้โดยส่วนใหญ่ในกลุ่มคนที่เป็นโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง คือโรคพิษสุราเรื้อรัง โคเคน และฝิ่น อีกหนึ่งการศึกษาได้แสดงให้เห็นว่าประมาณ 63% ของบุคคลที่เป็นโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง (people with BPD) เข้าร่วมการศึกษาครั้งนี้และมีความผิดปกติของพฤติกรรมการดื่ม ในทางกลับกัน การศึกษาได้แสดงให้เห็นว่าบุคคลที่มีความผิดปกติของพฤติกรรมการดื่มมีโอกาสมากกว่า 3.35 ครั้งที่จะถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง เป็นเรื่องที่ชัดเจนว่าสองโรคนี้มักจะมาด้วยกัน

ผลกระทบของการเกิดโรคพิษสุราเรื้อรังพร้อม ๆ กับโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง

เป็นที่น่าเสียดายว่ายังคงมีหลักฐานว่า บุคคลที่เป็นทั้งโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่งและโรคพิษสุราเรื้อรังมีความยากลำบากในชีวิต และไม่ค่อยตอบสนองต่อการรักษามากกว่าบุคคลที่มีเพียงโรคเดียวจากสองโรคดังกล่าว ยกตัวอย่าง บุคคลที่เป็นทั้งโรคพิษสุราเรื้อรังและโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง มีส่วนน้อยที่เข้าร่วมการรักษาการเสพสารเสพติด มีความกังวลใจเพิ่มขึ้น และความคิดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย (Suicidal thoughts) และมักจะเข้าถึงพฤติกรรมที่เสพติด เช่น รับประทานไม่หยุด (binge eating) หรือติดพนัน มากกว่ากลุ่มคนที่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังที่ไม่ได้เป็นโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง อย่างไรก็ตาม การรักษาอาจจะมีประสิทธิภาพสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่น

ทำไมโรคพิษสุราเรื้อรังและโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่งถึงเกิดขึ้นพร้อมกันบ่อย ๆ

มีความเป็นไปได้สูงว่ามีหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นพร้อมกันของโรคพิษสุราเรื้อรังและโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง ประการแรก โรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่งและโรคพิษสุราเรื้อรัง อาจแบ่งปันปัจจัยที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมร่วมกัน โดยโรคสองโรคนี้มียีนที่มีกลไกทำให้เกิดโรคร่วมกัน

ประการที่สอง อาจจะมีสาเหตุทางสภาพแวดล้อมร่วมกันระหว่างโรคพิษสุราเรื้อรังในโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง ยกตัวอย่างเช่น ประสบการณ์ของการถูกทารุณในวัยเยาว์ เช่น การทารุณกรรมทางร่างกาย หรือการล่วงละเมิดทางเพศ การทำร้ายจิตใจ หรือการถูกทอดทิ้ง ถูกเชื่อมโยงเข้ากับทั้งโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่งและโรคพิษสุราเรื้อรัง

อีกหนึ่งเหตุผลที่เป็นไปได้สำหรับความเชื่อมโยงระหว่างโรคพิษสุราเรื้อรังและโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง คือเพราะบุคคลที่เป็นโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่งอาจจะบริโภคแอลกอฮอล์เพื่อลดประสบการณ์ทางจิตใจที่รุนแรง (Emotional experiences) ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง เพราะบุคคลที่มีความรู้สึกที่รุนแรงมากจะใช้แอลกอฮอล์เพื่อบำบัดตนอยู่บ่อย ๆ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการใช้ในทางที่ผิดหรือติดแอลกอฮอล์ในที่สุด

การศึกษาชิ้นที่สองอันล่าสุดนั้น ได้อ้างอิงถึงสิ่งที่กล่าวไปด้านบนเกี่ยวกับคำอธิบายที่อาจเป็นไปได้สำหรับการเกิดขึ้นพร้อม ๆ กันของโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่งและโรคพิษสุราเรื้อรัง รวมถึงการใช้ฝิ่นและโคเคนในทางที่ผิด ทั้งสามอย่างเกือบใกล้เคียงที่จะเชื่อมโยงเข้ากับโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง แอลกอฮอล์ ฝิ่น และโคเคนกระตุ้นระบบการหลั่งสารภายในร่างกายที่ทำหน้าที่เหมือนยากลุ่มฝิ่น (EOS) อย่างเห็นได้ชัด ระบบนี้มีหน้าที่ระงับอาการปวดและมีฤทธิ์เลียนแบบ กลุ่มประเภทยาฝิ่นที่ร่างกายสังเคราะห์ขึ้นมาเอง

อาการของโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่งมีความเชื่อมโยงกับระบบการหลั่งสารภายในร่างกาย ที่ทำหน้าที่เหมือนยากลุ่มออพิออยด์ หรือยากลุ่มฝิ่นที่ทำงานไม่ปกติ ดังนั้น การเชื่อมโยงอาจเป็นได้ว่าบุคคลที่เป็นโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่งอาจมีความเป็นไปได้ที่จะใช้สารสามตัวนี้ในทางที่ผิด เพราะพวกเข้ามีระบบที่สารที่หลั่ง

การขอความช่วยเหลือสำหรับโรคพิษสุราเรื้อรังและโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง

ถ้าคุณหรือคนที่คุณรักกำลังต่อสู้กับโรคพิษสุราเรื้อรังและโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง คุณจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือ ทั้งสองอาการนี้ไม่ง่ายที่จะจัดการให้หายเองคนเดียว นัดพบกับแพทย์ของคุณหรือนักบำบัด

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

ไหล่ตก ควรแก้ไขยังไงให้สวยคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่