โรคพิษสุราเรื้อรังมักมาพร้อมกับโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ มิ.ย. 10, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 504,360 คน

ต้นเหตุและผลกระทบของการเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน  

โรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง: Borderline Personality Disorder (BPD) มักเกิดขึ้นบ่อย ๆพร้อมกับอาการอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต รวมถึงโรคพิษสุราเรื้อรัง (Alcoholism) ก็เป็นหนึ่งในโรคที่พบได้ทั่วไปของกลุ่มคนที่เป็นโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง

โฆษณาจาก HonestDocs
อย่ารอสุขภาพดี! คุณเริ่มได้วันนี้ แค่คลิก

เลือกดูสินค้าและบริการสุขภาพดีๆที่เราคัดมาให้ที่ Health Shop

Nurse in the hospital picture id681654226

ความชุกของโรคพิษสุราเรื้อรังในโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง

มีการคาบเกี่ยวที่สัมพันธ์ระหว่างโรคที่ผู้ป่วยใช้สารเสพติดให้โทษ และโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง หนึ่งในการศึกษาล่าสุดพบว่าประมาณ 78% ของผู้ใหญ่ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง จะมีการเกิดความผิดปกติของการใช้สารเสพติดในช่วงชีวิตหนึ่งของพวกเขา ซึ่งหมายความว่าอาการและช่วงเวลาการเกิดโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง และความผิดปกติของการใช้สารเสพติดจะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน

ความผิดปกติของการใช้สารเสพติดที่พบได้โดยส่วนใหญ่ในกลุ่มคนที่เป็นโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง คือโรคพิษสุราเรื้อรัง โคเคน และฝิ่น อีกหนึ่งการศึกษาได้แสดงให้เห็นว่าประมาณ 63% ของบุคคลที่เป็นโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง (people with BPD) เข้าร่วมการศึกษาครั้งนี้และมีความผิดปกติของพฤติกรรมการดื่ม ในทางกลับกัน การศึกษาได้แสดงให้เห็นว่าบุคคลที่มีความผิดปกติของพฤติกรรมการดื่มมีโอกาสมากกว่า 3.35 ครั้งที่จะถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง เป็นเรื่องที่ชัดเจนว่าสองโรคนี้มักจะมาด้วยกัน

ผลกระทบของการเกิดโรคพิษสุราเรื้อรังพร้อม ๆ กับโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง

เป็นที่น่าเสียดายว่ายังคงมีหลักฐานว่า บุคคลที่เป็นทั้งโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่งและโรคพิษสุราเรื้อรังมีความยากลำบากในชีวิต และไม่ค่อยตอบสนองต่อการรักษามากกว่าบุคคลที่มีเพียงโรคเดียวจากสองโรคดังกล่าว ยกตัวอย่าง บุคคลที่เป็นทั้งโรคพิษสุราเรื้อรังและโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง มีส่วนน้อยที่เข้าร่วมการรักษาการเสพสารเสพติด มีความกังวลใจเพิ่มขึ้น และความคิดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย (Suicidal thoughts) และมักจะเข้าถึงพฤติกรรมที่เสพติด เช่น รับประทานไม่หยุด (binge eating) หรือติดพนัน มากกว่ากลุ่มคนที่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังที่ไม่ได้เป็นโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง อย่างไรก็ตาม การรักษาอาจจะมีประสิทธิภาพสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่น

ทำไมโรคพิษสุราเรื้อรังและโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่งถึงเกิดขึ้นพร้อมกันบ่อย ๆ

มีความเป็นไปได้สูงว่ามีหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นพร้อมกันของโรคพิษสุราเรื้อรังและโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง ประการแรก โรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่งและโรคพิษสุราเรื้อรัง อาจแบ่งปันปัจจัยที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมร่วมกัน โดยโรคสองโรคนี้มียีนที่มีกลไกทำให้เกิดโรคร่วมกัน

ประการที่สอง อาจจะมีสาเหตุทางสภาพแวดล้อมร่วมกันระหว่างโรคพิษสุราเรื้อรังในโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง ยกตัวอย่างเช่น ประสบการณ์ของการถูกทารุณในวัยเยาว์ เช่น การทารุณกรรมทางร่างกาย หรือการล่วงละเมิดทางเพศ การทำร้ายจิตใจ หรือการถูกทอดทิ้ง ถูกเชื่อมโยงเข้ากับทั้งโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่งและโรคพิษสุราเรื้อรัง

อีกหนึ่งเหตุผลที่เป็นไปได้สำหรับความเชื่อมโยงระหว่างโรคพิษสุราเรื้อรังและโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง คือเพราะบุคคลที่เป็นโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่งอาจจะบริโภคแอลกอฮอล์เพื่อลดประสบการณ์ทางจิตใจที่รุนแรง (Emotional experiences) ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง เพราะบุคคลที่มีความรู้สึกที่รุนแรงมากจะใช้แอลกอฮอล์เพื่อบำบัดตนอยู่บ่อย ๆ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการใช้ในทางที่ผิดหรือติดแอลกอฮอล์ในที่สุด

โฆษณาจาก HonestDocs
อย่ารอสุขภาพดี! คุณเริ่มได้วันนี้ แค่คลิก

เลือกดูสินค้าและบริการสุขภาพดีๆที่เราคัดมาให้ที่ Health Shop

Nurse in the hospital picture id681654226

การศึกษาชิ้นที่สองอันล่าสุดนั้น ได้อ้างอิงถึงสิ่งที่กล่าวไปด้านบนเกี่ยวกับคำอธิบายที่อาจเป็นไปได้สำหรับการเกิดขึ้นพร้อม ๆ กันของโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่งและโรคพิษสุราเรื้อรัง รวมถึงการใช้ฝิ่นและโคเคนในทางที่ผิด ทั้งสามอย่างเกือบใกล้เคียงที่จะเชื่อมโยงเข้ากับโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง แอลกอฮอล์ ฝิ่น และโคเคนกระตุ้นระบบการหลั่งสารภายในร่างกายที่ทำหน้าที่เหมือนยากลุ่มฝิ่น (EOS) อย่างเห็นได้ชัด ระบบนี้มีหน้าที่ระงับอาการปวดและมีฤทธิ์เลียนแบบ กลุ่มประเภทยาฝิ่นที่ร่างกายสังเคราะห์ขึ้นมาเอง

อาการของโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่งมีความเชื่อมโยงกับระบบการหลั่งสารภายในร่างกาย ที่ทำหน้าที่เหมือนยากลุ่มออพิออยด์ หรือยากลุ่มฝิ่นที่ทำงานไม่ปกติ ดังนั้น การเชื่อมโยงอาจเป็นได้ว่าบุคคลที่เป็นโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่งอาจมีความเป็นไปได้ที่จะใช้สารสามตัวนี้ในทางที่ผิด เพราะพวกเข้ามีระบบที่สารที่หลั่ง

การขอความช่วยเหลือสำหรับโรคพิษสุราเรื้อรังและโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง

ถ้าคุณหรือคนที่คุณรักกำลังต่อสู้กับโรคพิษสุราเรื้อรังและโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง คุณจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือ ทั้งสองอาการนี้ไม่ง่ายที่จะจัดการให้หายเองคนเดียว นัดพบกับแพทย์ของคุณหรือนักบำบัด

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

บทความก่อนหน้า
อาการพึงพอใจในตนเองต่ำ
อาการพึงพอใจในตนเองต่ำ
บทความต่อไป
โรคบุคลิกภาพชนิดหลีกเลี่ยงที่มักมาด้วยกัน
โรคบุคลิกภาพชนิดหลีกเลี่ยงที่มักมาด้วยกัน

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่