โภชนาการ

ความหมาย ประเภทและประโยชน์ของฉลากโภชนาการ

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
Istock 93025168 %281%29

ความหมายของฉลากโภชนาการ

ฉลากโภชนาการ  หมายถึง  ฉลากอาหารที่มีการแสดงข้อมูลโภชนาการของอาหารนั้นอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม  หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า  “nutrition information” ที่ระบุรายละเอียดของชนิดและปริมาณสารอาหารที่มีในอาหารนั้นไว้  (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2552)

ฉลากโภชนาการเป็นประโยชนต่อผู้ใส่ใจสุขภาพ  หรือผู้สูงวัยที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง  เช่น  โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจและหลอดเลือด  เป็นต้น  เพราะช่วยให้ทราบถึงชนิด  และปริมาณสารอาหรที่จะได้รับจากการบริโภคอาหารนั้น ๆ  ทำให้เลือกบริโภคอาหารได้ตรงตามภาวะโภชนาการของแต่ละบุคคล  และสามารถนำไปเปรียบเทียบ  เพื่อเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารยี่ห้อที่ให้ประโยชน์มากที่สุดได้อีกทางหนึ่งด้วย  นอกจากนี้ยังช่วยให้ผุ้บริโภคหลีกเลี่ยงสารอาหารที่ไม่ต้องการได้  เช่น  ผู้ป่วยโรคไตต้องควบคุมปริมาณโซเดียม  หรือผู้ที่มีไขมันในเลือดสูงต้องควบคุมคอเลสเตอรอล  เป็นต้น

ประเภทของอาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ

ประเภทของอาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ  คือ  อาหารที่มีการกล่างอ้างหรือใช้คุณค่าทางโภชนาการเพื่อส่งเสริมการขาย  ดังต่อไปนี้

  1. อาหารที่มีการแสดงข้อมูลชนิดสารอาหาร  ปริมาณสารอาหาร  หน้าที่ของสารอาหาร  เช่น  มีไขมัน  0%  มีแคลเซียมสูง  เป็นต้น
  2. อาหารที่มีการใช้คุณค่าทางอาหารหรือทางโภชนาการในการส่งเสริมการขาย  เช่น  เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อบำรุงสุขภาพ  สดใด  แข็งแรง  แต่ห้ามแสดงสรรพคุณในลักษณะป้องกันหรือรักษาโรค  เช่น  ลดความอ้วน  ป้องกันมะเร็ง  เป็นต้น
  3. อาหารที่มุ่งใช้ในกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะ  เพื่อการส่งเสริมการขาย  เช่น  กลุ่มวัยเรียน  กลุ่มผู้บริหาร  กลุ่มผู้สูงอายุ  เป็นต้น
  4. อาหารที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ประกาศและกำหนดให้ต้องแสดงฉลากโภชนาการ  เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าเป็นอาหารทีก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในด้านคุณค่าคุณประโยชน์ทางโภชนาการอย่างแพร่หลาย

ดังนั้นอาหารในท้องตลาดที่ไม่มีการกล่างอ้างหรือส่งเสริมการขายในลักษณะดังกล่าวไม่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ

ประโยชน์ของฉลากโภชนาการ

  1. ช่วยในการเลือกซื้ออาหารและเลือกบริโภคได้เหมาะสมกับความต้องการ  หรือภาวะทางโภชนาการของตนได้  เช่น  ผู้ที่มีคอเลสเตอรอลสูง  ก็เลือกอาหารที่ระบุว่ามีคอเลสเตอรอลต่ำหรือผู้ที่เป็นโรคไตก็เลือกบริโภคอาหารที่มีโซเดียมต่ำ  เป็นต้น
  2. ช่วยในการเปรียบเทียบซื้อผลิตภัณฑ์อาหารชนิดเดียวกัน  โดยเลือกที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีกว่าได้
  3. ในอนาคต  เมื่อผู้บริโภคสนใจข้อมูลโภชนาการของอาหาร  ผู้ผลิตก็จะแข่งขันกันผลิตอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่า  แทนการแข่งขันกันในเรื่องหีบห่อ  สี  หรือสิ่งจูงใจภายนอกอื่น ๆ

ดังนั้นฉลากโภชนาการ  จึงเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชนทำให้สามารถเลือกบริโภคอาหารสำเร็จรูปและอาหารกึ่งสำเร็จรูป  ที่มีปริมาณคุณค่าสารอาหารตรงตามความต้องการของร่างกายได้อย่างเหมาะสม

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จากหนังสือ "พื้นฐานโภชนบำบัด" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา ดลวิทยาคุณ จากสำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามฟรี ได้คำตอบภายใน 24 ชม.

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตอบโดยแพทย์ภายใน 24 ชั่วโมง (คุณจะได้รับอีเมลเมื่อแพทย์ตอบคำถามของคุณ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

การันตีคำตอบจากคุณหมอภายใน 60 นาที หรือรับค่าดำเนินการคำถามด่วน 200 บาทคืนไปเลย

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน เพื่อที่คุณจะสามารถรับความคิดเห็นจากคุณหมอหลายๆท่านในคำถามของคุณ

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่