โภชนาการ

ความหมาย ประเภทและประโยชน์ของฉลากโภชนาการ

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
ความหมาย  ประเภทและประโยชน์ของฉลากโภชนาการ

ความหมายของฉลากโภชนาการ

ฉลากโภชนาการ  หมายถึง  ฉลากอาหารที่มีการแสดงข้อมูลโภชนาการของอาหารนั้นอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม  หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า  “nutrition information” ที่ระบุรายละเอียดของชนิดและปริมาณสารอาหารที่มีในอาหารนั้นไว้  (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2552)

ฉลากโภชนาการเป็นประโยชนต่อผู้ใส่ใจสุขภาพ  หรือผู้สูงวัยที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง  เช่น  โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจและหลอดเลือด  เป็นต้น  เพราะช่วยให้ทราบถึงชนิด  และปริมาณสารอาหรที่จะได้รับจากการบริโภคอาหารนั้น ๆ  ทำให้เลือกบริโภคอาหารได้ตรงตามภาวะโภชนาการของแต่ละบุคคล  และสามารถนำไปเปรียบเทียบ  เพื่อเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารยี่ห้อที่ให้ประโยชน์มากที่สุดได้อีกทางหนึ่งด้วย  นอกจากนี้ยังช่วยให้ผุ้บริโภคหลีกเลี่ยงสารอาหารที่ไม่ต้องการได้  เช่น  ผู้ป่วยโรคไตต้องควบคุมปริมาณโซเดียม  หรือผู้ที่มีไขมันในเลือดสูงต้องควบคุมคอเลสเตอรอล  เป็นต้น

ประเภทของอาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ

ประเภทของอาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ  คือ  อาหารที่มีการกล่างอ้างหรือใช้คุณค่าทางโภชนาการเพื่อส่งเสริมการขาย  ดังต่อไปนี้

  1. อาหารที่มีการแสดงข้อมูลชนิดสารอาหาร  ปริมาณสารอาหาร  หน้าที่ของสารอาหาร  เช่น  มีไขมัน  0%  มีแคลเซียมสูง  เป็นต้น
  2. อาหารที่มีการใช้คุณค่าทางอาหารหรือทางโภชนาการในการส่งเสริมการขาย  เช่น  เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อบำรุงสุขภาพ  สดใด  แข็งแรง  แต่ห้ามแสดงสรรพคุณในลักษณะป้องกันหรือรักษาโรค  เช่น  ลดความอ้วน  ป้องกันมะเร็ง  เป็นต้น
  3. อาหารที่มุ่งใช้ในกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะ  เพื่อการส่งเสริมการขาย  เช่น  กลุ่มวัยเรียน  กลุ่มผู้บริหาร  กลุ่มผู้สูงอายุ  เป็นต้น
  4. อาหารที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ประกาศและกำหนดให้ต้องแสดงฉลากโภชนาการ  เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าเป็นอาหารทีก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในด้านคุณค่าคุณประโยชน์ทางโภชนาการอย่างแพร่หลาย

ดังนั้นอาหารในท้องตลาดที่ไม่มีการกล่างอ้างหรือส่งเสริมการขายในลักษณะดังกล่าวไม่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ

ประโยชน์ของฉลากโภชนาการ

  1. ช่วยในการเลือกซื้ออาหารและเลือกบริโภคได้เหมาะสมกับความต้องการ  หรือภาวะทางโภชนาการของตนได้  เช่น  ผู้ที่มีคอเลสเตอรอลสูง  ก็เลือกอาหารที่ระบุว่ามีคอเลสเตอรอลต่ำหรือผู้ที่เป็นโรคไตก็เลือกบริโภคอาหารที่มีโซเดียมต่ำ  เป็นต้น
  2. ช่วยในการเปรียบเทียบซื้อผลิตภัณฑ์อาหารชนิดเดียวกัน  โดยเลือกที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีกว่าได้
  3. ในอนาคต  เมื่อผู้บริโภคสนใจข้อมูลโภชนาการของอาหาร  ผู้ผลิตก็จะแข่งขันกันผลิตอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่า  แทนการแข่งขันกันในเรื่องหีบห่อ  สี  หรือสิ่งจูงใจภายนอกอื่น ๆ

ดังนั้นฉลากโภชนาการ  จึงเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชนทำให้สามารถเลือกบริโภคอาหารสำเร็จรูปและอาหารกึ่งสำเร็จรูป  ที่มีปริมาณคุณค่าสารอาหารตรงตามความต้องการของร่างกายได้อย่างเหมาะสม

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จากหนังสือ "พื้นฐานโภชนบำบัด" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา ดลวิทยาคุณ จากสำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่