ความรู้สุขภาพ

สร้างเสน่ห์ให้กับตัวเอง

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
สร้างเสน่ห์ให้กับตัวเอง

สร้างเสน่ห์ให้กับตัวเอง

“เสน่ห์”

คือศิลปะในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นเป็นเรื่องที่สามารถพัฒนาปรับปรุงได้โดยการสำรวจตัวเองแล้วปรับเปลี่ยนแก้ไขจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของตัวเอง โดยไม่ต้องลำบากหรือยุ่งยากกับการจัดการเปลี่ยนแปลงชีวิตของบุคคลอื่นเลยเพียงแต่เปิดใจยอมรับและพร้อมเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้น เพียงเท่านี้เราก็สามารถสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเองได้ หลักในการสร้างเสน่ห์อย่างง่าย คือ “ละในสิ่งที่ไม่ควรและทำในสิ่งที่ควร”

สิ่งที่คนมีเสน่ห์ไม่ควรกระทำ

  1. หลีกเลี่ยงที่จะพูดหรือทำกิริยาใดๆ ที่ทำให้บุคคลอื่นรู้สึกต่ำต้อยด้อยคุณค่าไม่มีใครอยากถูกมองเป็นคนไร้ค่า ไร้ประโยชน์ เมื่อใดที่เราทำให้บุคคลอื่นรู้สึกถูกกดขี่ข่มเหงดูถูกดูแคลน เมื่อนั้นจะทำให้อีกฝ่ายเกิดปฏิกิริยาตอบสนองในทางลบแบบอัตโนมัติอย่างทันที เช่น ปฏิกิริยาโกรธ เกลียด ต่อต้าน ฯลฯ
  2. หลีกเลี่ยงที่จะก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของบุคคลอื่นคนรอบข้างเราทุกคน รวมทั้งตัวเราเองมีสิทธิส่วนบุคคลเท่าเทียมกัน แต่ละคนมีโลกส่วนตัวของตัวเอง ทุกคนมีเรื่องราวบางซอกบางมุมในชีวิตที่รู้สึกอยากสงวนรักษาหรือรับรู้แต่เพียงผู้เดียว คนมีเสน่ห์จะไม่จุ้นจ้านซอกแซก ซักไซ้ไต่ถาม อยากรู้อยากเห็นเรื่องส่วนตัวของบุคคลอื่น
  3. หลีกเลี่ยงที่จะคุยโวโอ้อวดตัวเองหรือยกตนข่มท่านการอวดอ้างตัวเองมักไม่เป็นที่ยอมรับนับถือจากคนรอบข้างอย่างแท้จริง นอกจากคนอื่นจะรับรู้และชื่นชมด้วยตัวของเขาเอง
  4. หลีกเลี่ยงที่จะอบรมสั่งสอนคนอื่นโดยที่เขาไม่ร้องขอเพราะแต่ละคนมีสิทธิ์ที่จะคิด หรือ ทำตามความรู้ความสามารถของตัวเองอย่าเผลอไปสอนโดยที่เขาไม่ได้เป็นฝ่ายเข้ามาปรึกษาหรือขอคำแนะนำ หรือขอความคิดเห็นมิเช่นนั้นเราจะเป็นผู้ก้าวก่ายเรื่องของบุคคลอื่นโดยไม่รู้ตัว

สิ่งที่คนมีเสน่ห์ควรกระทำ

  1. ทำให้คนอยู่ใกล้รู้สึกสะดวกสบาย เป็นตัวของเขาเองไม่อึดอัด ไม่เกร็ง ทำได้ง่ายๆโดยการถามตัวเองว่าเราชอบที่จะอยู่ใกล้คนแบบไหนและอยากให้เขาวางตัวกับเราอย่างไร จากนั้นเราก็ปฏิบัติเช่นเดียวกับคนที่เราต้องการจะอยู่ใกล้นั่นเอง
  2. แสดงความชื่นชมในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ต่อบุคคลอื่นบ้าง ฝึกชมคนอื่นให้เป็นนิสัย และต้องชื่นชมอย่างจริงใจ ไม่เสแสร้ง บางครั้งการชื่นชมอาจไม่แสดงออกด้วยคำพูดเสมอไป แต่อาจแสดงออกด้วยภาษากาย เช่น การสบตา การยิ้ม การโอบไหล่ การจับมือ การยกหัวแม่โป้ง ฯลฯ
  3. ทำให้คนที่อยู่ด้วยรู้สึกว่าเขามีความสำคัญ เพราะทุกคนต้องการการยอมรับ ต้องการนับถือ ต้องการการให้เกียรติตามควรแก่ระดับฐานะของตน
  4. สุภาพ ไม่หยาบคายเสมอต้นเสมอปลายกับคนทุกระดับคำพูด กิริยา ท่าทางที่แสดงออกต่อบุคคลอื่นในครั้งแรกนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญ สามารถเป็นสื่อสร้างความประทับใจให้กับคนรอบข้างได้และพึงตระหนักถึงความเท่าเทียมกันของการเป็นมนุษย์เสมอ
  5. เคารพในสิทธิส่วนบุคคลและที่มาของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเรื่องการนับถือศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ ลัทธิความเชื่อต่างๆ หรือประวัติความเป็นมาของชีวิตที่แตกต่างกัน
  6. ไม่ผูกขาดการพูดหรือการกระทำไว้ที่ตัวเองเพียงฝ่ายเดียว คนมีเสน่ห์มักจะให้โอกาสบุคคลอื่นได้ร่วมสนทนาร่วมแสดงความคิดเห็นและยินดีรับฟังบุคคลอื่นรอบข้างอย่างไม่มีอคติ

ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ดำเนินชีวิตอยู่ในส่วนไหนของสังคมหากเพียงแต่คุณได้สำนึกถึงความรู้สึก ความต้องการและรู้สำนึกถึงเกียรติศักดิ์ศรีในความเป็นเพื่อนมนุษย์ของคนอื่น เชื่อได้ว่าคุณมีเสน่ห์มากพอที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลรอบข้างได้อย่างมีความสุข.

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่