ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปหรือวีดีโอของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
April 05, 2019 15:58
รู้สึกแคมใหญ่ช่วงล่างบวม ปวดเวลาเดินหรือนั่ง ถ้าแตะหรือกดจะเจ็บ แล้วรู้สึกเลือดออกทางช่องคลอดนิดหน่อย หนูเป็นอะไรหรอคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
สวัสดีครับ เนื่องจ่กไม่เห็นรอยโรค แต่จากคำบรรยาย นึกถึง โรคของต่อม ต่อมบาโธลิน มากที่สุดครับ ต่อมบาโธลิน เป็นต่อมที่ผลิตเมือกของอวัยวะเพศครับ ซึ่งจะอยู่บริเวณแคมของผู้หญ...... (แสดงทั้งหมด)
0 ท่านเห็นด้วยว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
คำถามด่วน
April 07, 2019 15:32
สวัสดีครับ เนื่องจากไม่เห็นรอยโรค แต่จากคำบรรยาย นึกถึง โรคของต่อม ต่อมบาโธลิน มากที่สุดครับ **แนะนำว่า เรื่องค่ารักษา ควรต้องมาประเมินก่อนครับ ว่าเป็นโรคอะไร จึงจะประเมินกา...... (แสดงทั้งหมด)
0 ท่านเห็นด้วยว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
April 08, 2019 09:28
เป็นตุ่มที่อวัยวะเพศจับดูแล้วแข็งๆที่แคมเล็กด้านขวาเป็นข้างเดียว มีอาการนูนบวม เวลาจับเจ็บเป็นมาได้2-3วันแล้วค่ะ อาการแบบนี้รักษาได้อย่างไรคะ
ตอบโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา คุณควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจหากมีอาการน่ากังวล)
สวัวดีครับ คนไข้ เป็นตุ่ม หรือก้อนเดียว หรืแว่าเป็นหลายก้อนครับ เนื่องจากหากมีก้อนเดียม ทำให้นึกถึงโรคของต่อมบาโธลิน หรือ ฝีต่างๆ มากกว่า แต่ถ้าทีหลายตุ่มจะมีอีกหลายๆ โรคครับ ...... (แสดงทั้งหมด)
0 ท่านเห็นด้วยว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
May 08, 2019 10:33
Gabapentin กับPregabatin เหมือนกันไหมครับ
คำถามนี้สำหรับโรงพยาบาล โรงพยาบาลพญาไท 2 และได้รับการตอบโดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ
สวัสดีค่ะ คำถามของคุณอาจกว้างเกินไป ทำให้คุณหมอไม่สามารถให้ความเห็นได้ กรุณาอธิบายอาการอย่างละเอียดว่าเป็นอย่างไร บริเวณไหน เป็นมานานและถี่แค่ไหน รวมไปถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ เช่...... (แสดงทั้งหมด)
0 ท่านเห็นด้วยว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
May 08, 2019 10:33
Gabapentin กับPregabatin เหมือนกันไหมครับ
คำถามนี้สำหรับโรงพยาบาล โรงพยาบาลพญาไท 2 และได้รับการตอบโดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ
สวัสดีค่ะ คำถามของคุณอาจกว้างเกินไป ทำให้คุณหมอไม่สามารถให้ความเห็นได้ กรุณาอธิบายอาการอย่างละเอียดว่าเป็นอย่างไร บริเวณไหน เป็นมานานและถี่แค่ไหน รวมไปถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ เช่...... (แสดงทั้งหมด)
0 ท่านเห็นด้วยว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
April 08, 2019 09:28
เป็นตุ่มที่อวัยวะเพศจับดูแล้วแข็งๆที่แคมเล็กด้านขวาเป็นข้างเดียว มีอาการนูนบวม เวลาจับเจ็บเป็นมาได้2-3วันแล้วค่ะ อาการแบบนี้รักษาได้อย่างไรคะ
ตอบโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา คุณควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจหากมีอาการน่ากังวล)
สวัวดีครับ คนไข้ เป็นตุ่ม หรือก้อนเดียว หรืแว่าเป็นหลายก้อนครับ เนื่องจากหากมีก้อนเดียม ทำให้นึกถึงโรคของต่อมบาโธลิน หรือ ฝีต่างๆ มากกว่า แต่ถ้าทีหลายตุ่มจะมีอีกหลายๆ โรคครับ ...... (แสดงทั้งหมด)
0 ท่านเห็นด้วยว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
คำถามด่วน
April 07, 2019 15:32
สวัสดีครับ เนื่องจากไม่เห็นรอยโรค แต่จากคำบรรยาย นึกถึง โรคของต่อม ต่อมบาโธลิน มากที่สุดครับ **แนะนำว่า เรื่องค่ารักษา ควรต้องมาประเมินก่อนครับ ว่าเป็นโรคอะไร จึงจะประเมินกา...... (แสดงทั้งหมด)
0 ท่านเห็นด้วยว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
April 05, 2019 15:58
รู้สึกแคมใหญ่ช่วงล่างบวม ปวดเวลาเดินหรือนั่ง ถ้าแตะหรือกดจะเจ็บ แล้วรู้สึกเลือดออกทางช่องคลอดนิดหน่อย หนูเป็นอะไรหรอคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
สวัสดีครับ เนื่องจ่กไม่เห็นรอยโรค แต่จากคำบรรยาย นึกถึง โรคของต่อม ต่อมบาโธลิน มากที่สุดครับ ต่อมบาโธลิน เป็นต่อมที่ผลิตเมือกของอวัยวะเพศครับ ซึ่งจะอยู่บริเวณแคมของผู้หญ...... (แสดงทั้งหมด)
0 ท่านเห็นด้วยว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
ดูในแอป