ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปหรือวีดีโอของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งคำถาม
May 15, 2017 16:37
อยากสอบถามว่าตรวจสุขภาพ ได้ทุกวัยหรือเปล่า
คำถามนี้สำหรับโรงพยาบาล โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 และได้รับการตอบโดยแพทย์เรียบร้อยแล้ว
การตรวจสุขภาพจะสามารถตรวจได้ทุกวัยค่ะ ได้แก่ -วัยเด็ก (0-12 ปี) เด็กแรกคลอดจะได้รับการตรวจสุขภาพจากกุมารแพทย์อยู่แล้วว่ามีส่วนใดของร่างกายที่ผิดปกติ มีการตรวจสอบพัฒนาการตามวั...... (แสดงทั้งหมด)
1 ท่านเห็นด้วยว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
March 27, 2017 20:16
ตั้งครรภ์ 14 สัปดาห์ แล้วตรวจพบเชื้อหัดเยอรมัน กลัวมีผลกับทารก ???
คำถามนี้สำหรับโรงพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และได้รับการตอบโดยแพทย์เรียบร้อยแล้ว
ในมารดาจะไม่มีอันตรายจากหัดเยอรมัน แต่ทารกในครรภ์ที่มารดาติดเชื้อหัดเยอรมันระหว่างตั้งครรภ์ อาจจะเกิดความผิดปกติ ซึ่งขึ้นอยู่กับอายุครรภ์เมื่อติดเชื้อ ถ้าอยู่ในระยะ 3 เดือนแรกขอ...... (แสดงทั้งหมด)
1 ท่านเห็นด้วยว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
January 23, 2017 12:13
การตรวจสุขมีความจำเป็นมากแค่ไหน
คำถามนี้สำหรับโรงพยาบาล โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล และได้รับการตอบโดยแพทย์เรียบร้อยแล้ว
การตรวจสุขภาพมีประโยชน์อย่างไร? ในการป้องกันโรค แพทย์หวังประโยชน์ 3 ระดับ คือ ระดับปฐมภูมิ (Primary prevention) ระดับทุติยภูมิ (Secondary prevention) และระดับตติยภู...... (แสดงทั้งหมด)
1 ท่านเห็นด้วยว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
April 12, 2017 12:57
คางทูมลงอัณฑะจะทำให้เป็นหวันถาวรจริงหรือไม่ครับ รักษาได้หรือไม่ครับ
คำถามนี้สำหรับโรงพยาบาล โรงพยาบาลสุขุมวิท และได้รับการตอบโดยแพทย์เรียบร้อยแล้ว
เป็นก้อนบวมแข็งตรงกรามค่ะ... (แสดงทั้งหมด)
2 ท่านเห็นด้วยว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
June 21, 2018 11:29
แม่ฉีดวัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม สามารถให้นมลูกน้อยได้มั้ยค่ะ
คำถามนี้สำหรับโรงพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี และได้รับการตอบโดยแพทย์เรียบร้อยแล้ว
สามารถฉีดได้ค่ะ... (แสดงทั้งหมด)
1 ท่านเห็นด้วยว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
August 07, 2017 23:56 ผื่นคันส่วนมากเกิดจากการแพ้จากการสัมผัสสารแปลกปลอมที่ทำให้ร่างกายเกิดการสร้างภูมิคุ้มกันมาต่อต้านสิ่งแปลกปลอมนั้น อาจเกิดจากการแพ้ครีมที่ทา แพ้แมลง แพ้อากาศ แพ้อาหารหรือยาที่กิน...... (แสดงทั้งหมด)
2 ท่านเห็นด้วยว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
October 11, 2018 11:08 สวัสดีค่ะ อาการที่กล่าวมาอาจเป็นกลุ่มโรคได้ดังนี้ค่ะ 1.โรคมือ เท้า ปาก มักเป็นในเด็ก พบได้บ้างในผู้ใหญ่ค่ะ ผู้ป่วยจะมีไข้ มีแผลร้อนใน(ulcer) บริเวณเพดานปาก ร่วมกับมีตุ่มบริเ...... (แสดงทั้งหมด)
0 ท่านเห็นด้วยว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
November 04, 2018 15:31 ขออนุญาตแนะนำเพิ่มเติมนะคะ ยาคุมฉุกเฉิน หรือยาคุมกำเนิดอื่น ๆ ไม่ได้ลดประสิทธิภาพของวัคซีนหัดเยอรมันค่ะ จึงไม่ได้เป็นข้อห้ามในการใช้ร่วมกัน อย่างไรก็ตาม โดยปกติเมื่อฉีดวัคซีน...... (แสดงทั้งหมด)
1 ท่านเห็นด้วยว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
December 05, 2018 06:44 1. หากกังวลว่าจะมีการตั้งครรภ์ แนะนำให้ตรวจสอบการตั้งครรภ์นะคะ เพื่อจะได้ทราบคำตอบที่ชัดเจน โดยตรวจด้วยชุดทดสอบทางปัสสาวะ ในตอนเช้าหลังตื่นนอน (ใช้ปัสสาวะแรกของวัน) และตรวจห่างจ...... (แสดงทั้งหมด)
1 ท่านเห็นด้วยว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
คำถามด่วน
March 11, 2019 13:08
สวัสดีครับ การติดเชื้อหัดเยอรมันที่จะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของเด็กในครรภ์นั้นมักจะเกิดขึ้นเมื่อเป็นการติดเชื้อในช่วงครึ่งแรกของการตั้งครรภ์ครับ ส่วนการติดเชื้อในช่วงใกล้ถึ...... (แสดงทั้งหมด)
0 ท่านเห็นด้วยว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
อ่านเพิ่ม
May 16, 2019 13:24 อนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (ACIP-Advisory Committee on Immunization Practice) ภายใต้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ศูนย์ควบคุมโรค ประเทศสหรัฐอเมริกา แนะนำว่า วัคซีนโรคหัด คางท...... (แสดงทั้งหมด)
0 ท่านเห็นด้วยว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
May 08, 2019 15:40 สวัสดีค่ะ สำหรับราคาวัคซีน รพ ของรัฐบาลนั้น ในส่วนของไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ อยู่ที่ประมาณ 400-600 บาทแล้วแต่ รพ ค่ะ สำหรับวัคซีน MMR (โรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม) นั้น รวมกันใน 1...... (แสดงทั้งหมด)
0 ท่านเห็นด้วยว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
June 21, 2018 11:29
แม่ฉีดวัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม สามารถให้นมลูกน้อยได้มั้ยค่ะ
คำถามนี้สำหรับโรงพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี และได้รับการตอบโดยแพทย์เรียบร้อยแล้ว
สามารถฉีดได้ค่ะ... (แสดงทั้งหมด)
1 ท่านเห็นด้วยว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
คำถามด่วน
March 11, 2019 13:08
สวัสดีครับ การติดเชื้อหัดเยอรมันที่จะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของเด็กในครรภ์นั้นมักจะเกิดขึ้นเมื่อเป็นการติดเชื้อในช่วงครึ่งแรกของการตั้งครรภ์ครับ ส่วนการติดเชื้อในช่วงใกล้ถึ...... (แสดงทั้งหมด)
0 ท่านเห็นด้วยว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
January 28, 2019 11:59 โดยทั่วไป เช่น โรคภูมิแพ้ สามารถใช้ได้ค่ะ แต่ขนาดยาที่ใช้จะแตกต่างกันตามน้ำหนักตัวนะคะ แนะนำให้คนไข้ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาค่ะ... (แสดงทั้งหมด)
1 ท่านเห็นด้วยว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
January 23, 2017 22:54
วัคซีนทางเลือกจำเป็นสำหรับเด็กทุกึนหรือเปล่า
คำถามนี้สำหรับโรงพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และได้รับการตอบโดยแพทย์เรียบร้อยแล้ว
ตามนัดตลอด... (แสดงทั้งหมด)
5 ท่านเห็นด้วยว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
December 05, 2018 06:44 1. หากกังวลว่าจะมีการตั้งครรภ์ แนะนำให้ตรวจสอบการตั้งครรภ์นะคะ เพื่อจะได้ทราบคำตอบที่ชัดเจน โดยตรวจด้วยชุดทดสอบทางปัสสาวะ ในตอนเช้าหลังตื่นนอน (ใช้ปัสสาวะแรกของวัน) และตรวจห่างจ...... (แสดงทั้งหมด)
1 ท่านเห็นด้วยว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
November 09, 2018 11:42 ในปัจจุบัน จะแนะนำให้คุมกำเนิดต่ออีก 28 วันหลังฉีดวัคซีนหัดเยอรมันค่ะ ไม่จำเป็นจะต้องคุมนาน 3 เดือนเหมือนที่เคยแนะนำกันในอดีตแล้ว อย่างไรก็ตาม หากเกิดการตั้งครรภ์ ก็ไม่ได้เป็...... (แสดงทั้งหมด)
1 ท่านเห็นด้วยว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
อ่านเพิ่ม