ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปหรือวีดีโอของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งคำถาม
คำถามด่วน
June 26, 2019 06:22
ไม่มีนะคะ กลไกการขับสารเสพติดออกจากร่างกายได้ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับ ระบบร่างกายของแต่ละคน ปริมาณ/ชนิดของสารเสพติดที่ใช้ รวมทั้งอาหารบางอย่างที่ส่งผลให้ปัสสาวะมีความเป็นกรดสูง ซ...... (แสดงทั้งหมด)
0 ท่านเห็นด้วยว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
June 25, 2019 13:04 ไม่กล้าบอกแม่แม่ไม่เข้าใจหนูหรอกค่ะ หนูไม่กล้าไปหาหมอหนูไม่กล้าบอกใคร หนูเคยบอกแฟนแล้วเค้าบอกว่าอย่าเอาชีวิตคนอื่นมาคิดว่าเป็นชีวิตของตัวเอง หนูบอกใครไปก็ไม่มีใครให้กำลังใจหนูเล...... (แสดงทั้งหมด)
0 ท่านเห็นด้วยว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
June 25, 2019 19:56 สวัสดีครับ อาการที่เล่ามานี้อาจมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าได้ครับ อาการของโรคซึมเศร้านั้นจะประกอบด้วยการมีอารมณ์เศร้าหดหู่หรือเบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไรต่อเนื่องกันอย่างน...... (แสดงทั้งหมด)
0 ท่านเห็นด้วยว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
June 03, 2019 00:24 กรณีที่สิทธิ์อยู่ต่างจังหวัด พี่แนะนำให้หนูติดต่อ รพ.ใกล้บ้านแจ้งขอย้ายสิทธิ์การรักษาพยาบาลปลายทาง โดยนำสำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบันไปด้วย หรือให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้รับรองก็ได...... (แสดงทั้งหมด)
0 ท่านเห็นด้วยว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
June 25, 2019 00:00 การทำการุณยฆาตในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับนะคะ แต่ในบ้านเราจะมี พรบ.สุขภาพ 2550 มาตรา 12 คุ้มครองสิทธิผู้ป่วย โดยผู้ป่วยสามารถทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุข...... (แสดงทั้งหมด)
0 ท่านเห็นด้วยว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
June 22, 2019 23:17 สวัสดีครับ การที่มีความเครียดความกดดันจากที่บ้านนั้นย่อมเป็นเรื่องปกติที่จะทำให้เกิดความทุกข์และอารมณ์เศร้าตามมาครับ แต่สิ่งที่ทำให้หมอเป็นห่วงว่าอาการเหล่านี้จะเกิดจากโรคซึมเศ...... (แสดงทั้งหมด)
0 ท่านเห็นด้วยว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
June 22, 2019 14:30 สวัสดีครับ อาการตามที่เล่ามานั้นถือว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้ครับ อาการของโรคซึมเศร้านั้นจะประกอบด้วยการมีอารมณ์เศร้าหดหู่หรือเบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไรต่อเนื่องกัน...... (แสดงทั้งหมด)
0 ท่านเห็นด้วยว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
June 22, 2019 06:24 แอมเฟตามีนจะถูกกำจัดออกนอกร่างกาย 70 % ภายใน 24 ชั่วโมงค่ะ ส่วนที่เหลือจะถูกกำจัดออกภายใน 1-3 วัน หลังเสพค่ะ สารเสพติดทุกชนิดมีโทษต่อสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิต อีกทั้งนำมาซึ่...... (แสดงทั้งหมด)
0 ท่านเห็นด้วยว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
June 19, 2019 15:59 สวัสดีค่ะ หากอาการที่เป็นรู้สึกรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน แนะนำให้ปรึกษาจิตแพทย์ค่ะ เพราะจากที่เล่ามาคือคุณมีภาวะการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ซึ่งอาจมีสาเหตุจากปัญหาทางร่างกาย หรือปัญหา...... (แสดงทั้งหมด)
0 ท่านเห็นด้วยว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
June 22, 2019 00:39 ถ้าสงสัยว่ามีภาวะซึมเศร้า ควรหาเวลาปรึกษาจิตเเพทย์ครับ หรือ สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ครับ หรือทำแบบประเมินโรคซึมเศ้รา http://www.prdmh.com/แบบประเมินโรคซึมเศร้า-9-คำถาม-9q.html...... (แสดงทั้งหมด)
0 ท่านเห็นด้วยว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
อ่านเพิ่ม
คำถามด่วน
June 26, 2019 06:22
ไม่มีนะคะ กลไกการขับสารเสพติดออกจากร่างกายได้ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับ ระบบร่างกายของแต่ละคน ปริมาณ/ชนิดของสารเสพติดที่ใช้ รวมทั้งอาหารบางอย่างที่ส่งผลให้ปัสสาวะมีความเป็นกรดสูง ซ...... (แสดงทั้งหมด)
0 ท่านเห็นด้วยว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
June 25, 2019 13:04 ไม่กล้าบอกแม่แม่ไม่เข้าใจหนูหรอกค่ะ หนูไม่กล้าไปหาหมอหนูไม่กล้าบอกใคร หนูเคยบอกแฟนแล้วเค้าบอกว่าอย่าเอาชีวิตคนอื่นมาคิดว่าเป็นชีวิตของตัวเอง หนูบอกใครไปก็ไม่มีใครให้กำลังใจหนูเล...... (แสดงทั้งหมด)
0 ท่านเห็นด้วยว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
June 25, 2019 19:56 สวัสดีครับ อาการที่เล่ามานี้อาจมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าได้ครับ อาการของโรคซึมเศร้านั้นจะประกอบด้วยการมีอารมณ์เศร้าหดหู่หรือเบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไรต่อเนื่องกันอย่างน...... (แสดงทั้งหมด)
0 ท่านเห็นด้วยว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
June 22, 2019 23:17 สวัสดีครับ การที่มีความเครียดความกดดันจากที่บ้านนั้นย่อมเป็นเรื่องปกติที่จะทำให้เกิดความทุกข์และอารมณ์เศร้าตามมาครับ แต่สิ่งที่ทำให้หมอเป็นห่วงว่าอาการเหล่านี้จะเกิดจากโรคซึมเศ...... (แสดงทั้งหมด)
0 ท่านเห็นด้วยว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
June 03, 2019 00:24 กรณีที่สิทธิ์อยู่ต่างจังหวัด พี่แนะนำให้หนูติดต่อ รพ.ใกล้บ้านแจ้งขอย้ายสิทธิ์การรักษาพยาบาลปลายทาง โดยนำสำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบันไปด้วย หรือให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้รับรองก็ได...... (แสดงทั้งหมด)
0 ท่านเห็นด้วยว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
June 25, 2019 00:00 การทำการุณยฆาตในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับนะคะ แต่ในบ้านเราจะมี พรบ.สุขภาพ 2550 มาตรา 12 คุ้มครองสิทธิผู้ป่วย โดยผู้ป่วยสามารถทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุข...... (แสดงทั้งหมด)
0 ท่านเห็นด้วยว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
June 22, 2019 14:30 สวัสดีครับ อาการตามที่เล่ามานั้นถือว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้ครับ อาการของโรคซึมเศร้านั้นจะประกอบด้วยการมีอารมณ์เศร้าหดหู่หรือเบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไรต่อเนื่องกัน...... (แสดงทั้งหมด)
0 ท่านเห็นด้วยว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
January 26, 2017 09:28
หากมีอาการปวดจี๊ดที่ศรีษะเป็นพัก ๆ จะมีอันตรายเกี่ยวกับสมองหรือไม่
คำถามนี้สำหรับโรงพยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพ และได้รับการตอบโดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ
ปวดหัวจี๊ดๆ เหมือนโดนเข็มจิ้ม 3-4จี๊ดติดกัน ตามจังหวะหัวใจ เป็นๆหายๆ ปวดนิดหน่อย... (แสดงทั้งหมด)
2 ท่านเห็นด้วยว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
June 19, 2019 15:59 สวัสดีค่ะ หากอาการที่เป็นรู้สึกรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน แนะนำให้ปรึกษาจิตแพทย์ค่ะ เพราะจากที่เล่ามาคือคุณมีภาวะการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ซึ่งอาจมีสาเหตุจากปัญหาทางร่างกาย หรือปัญหา...... (แสดงทั้งหมด)
0 ท่านเห็นด้วยว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
June 22, 2019 00:39 ถ้าสงสัยว่ามีภาวะซึมเศร้า ควรหาเวลาปรึกษาจิตเเพทย์ครับ หรือ สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ครับ หรือทำแบบประเมินโรคซึมเศ้รา http://www.prdmh.com/แบบประเมินโรคซึมเศร้า-9-คำถาม-9q.html...... (แสดงทั้งหมด)
0 ท่านเห็นด้วยว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
อ่านเพิ่ม
May 16, 2018 07:08
Pantip Logo ปวดหัวบ่อยมากค่ะทำไงดี สุขภาพกาย โรงพยาบาล สุขภาพจิต ่เราอายุ16ปีค่ะ มีปัญหาเกี่ยวกับการปวดหัวบ่อยมากค่ะ ปวดมาเป็นปีแล้วแต่ก็ไม่เคยไปหาหมอเพราะทุกครั้งจะปวดไม่มาก ได้แต่ปล่อยให้มันหายปวดไปเอง แต่เมื่อวานประมาณ10โมงกว่าๆ ขณะที่เราเรียนอยู่ก็รู้สึกปวดหัวแต่ก็ไม่มากปวดแบบเดิมนั่นแหละ แต่ครั้งนี้ปวดนานหลายชั่วโมงมาก เดี๋ยวมันก็หายปวดเดี๋ยวมันก็ปวดขึ้นมา เมื่อตอนบ่ายสามอยู่ดีๆก็ปวดหนักมากไม่เหมือนเมื่อก่อน ปวดอยู่ประมาณ10กว่านาทีแต่ก็คิดว่าเหมือนเดิมก็เลยปล่อยไป แล้วมันก็หายเองอีกเช่นเดิมจะเป็นๆหายๆไม่ปวดมาก แต่ก็มาปวดบริเวณล่างขวาของศรีษะแทนค่ะ ณ ตอนนี้หายปวดเป็นเรียบร้อยแล้วค่ะ
คำถามนี้สำหรับโรงพยาบาลสถาบันประสาทวิทยา
1 ท่านเห็นด้วยว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่