ถามหมอ เกี่ยวกับ 'วัคซีนบีซีจี'

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปหรือวีดีโอของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
October 12, 2017 08:51 สวัสดีครับ ควรพามาตรวจครับ เนื่องจากในเด็กหากป่วยเป็นวัณโรคจะมีความรุนแรงของโรคที่มากกว่าผู้ใหญ่ครับ เพราะมีโอกาสที่จะเปนวัณโรคที่เยื่อหุมสมองไดสูงและอาจจะเปนวัณโรคชนิดแพรก...... (แสดงทั้งหมด)
2 ท่านเห็นด้วยว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
October 27, 2017 14:46 ควรพาเด็กในบ้านไปตรวจด้วยครับ เพราะถ้าเด็กเปนวัณโรคจะมีความรุนแรงสูงมากกวาในผูใหญ เพราะมีโอกาสที่จะเปนวัณโรคที่เยื่อหุมสมองไดสูงและอาจจะเปนวัณโรคชนิดแพรกระจาย ทําใหเด็...... (แสดงทั้งหมด)
0 ท่านเห็นด้วยว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
October 27, 2017 14:46 ควรพาเด็กในบ้านไปตรวจด้วยครับ เพราะถ้าเด็กเปนวัณโรคจะมีความรุนแรงสูงมากกวาในผูใหญ เพราะมีโอกาสที่จะเปนวัณโรคที่เยื่อหุมสมองไดสูงและอาจจะเปนวัณโรคชนิดแพรกระจาย ทําใหเด็...... (แสดงทั้งหมด)
0 ท่านเห็นด้วยว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
October 12, 2017 08:51 สวัสดีครับ ควรพามาตรวจครับ เนื่องจากในเด็กหากป่วยเป็นวัณโรคจะมีความรุนแรงของโรคที่มากกว่าผู้ใหญ่ครับ เพราะมีโอกาสที่จะเปนวัณโรคที่เยื่อหุมสมองไดสูงและอาจจะเปนวัณโรคชนิดแพรก...... (แสดงทั้งหมด)
2 ท่านเห็นด้วยว่าคำถามนี้มีประโยชน์ คุณเห็นว่าคำถามนี้มีประโยชน์หรือไม่
ดูในแอป