June 17, 2018 17:34

อายุ ไม่เกิน 20 ปี ฝังยาคุมกำเนิดฟรีหรือเปล่าคะ แล้วต้องจองคิว หรือมีการนัดล่วงหน้าหรือเปล่า เพราะตอนนี้ใกล้จะ 20 ปีบริบูรณ์แล้วค่ะ >
คำถามนี้สำหรับโรงพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร และได้รับการตอบโดยแพทย์เรียบร้อยแล้ว

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปหรือวีดีโอของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งคำถาม