August 21, 2019 22:13

ตรวจ​ความสมบูรณ์​ของเลือด Hemoglobin = 13 Hematocrit = 38 WBC = 6,190 Neutrophil(N)​ = 57 Lymphocyte(L) = 40 Monocyte(M)​ = 1 Eosinophil(Eo) = 2 Platelet Smear = 325,000 Rbc​Morphology​ = เล็กกว่า1+ สรุป​ผล​การ​ตรวจ​ความ​สมบูรณ์​ของ​เม็ด​เลือด​ คือ​ ผิดปกติ​ เม็ด​เลือด​แดง​มี​ขนาด​เล็ก​กว่า​ปกติ​ อยากสอบถาม​ว่าทำไมถึงผิดปกติค่ะ​ และต้องตรวจ​ซ้ำอีกไหมค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปหรือวีดีโอของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป