August 13, 2017 20:09
ผมทำอะไรสักอย่างนะเวลานันๆ แร้วเพ้อคิดอะไรสักอยาง แร้วผมจะลืมเรีองที่ทำยุทันที คิดอะไรไม่คอยออก พอคิดออกก้อช้ามาก.ผมจะเปนอะไรไหมคับหมอ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ