อยากทรายวิธีการเตรียมตัวเข้ารับการรักษาริดสีดวงทวารหนักระยะที่ 4 ว่าควรเตรียมตัวอย่างไร และหลังการพักฟื้นต้องทำอย่างไร ลางานกี่วัน เพื่อวางแผนในการติดต่อเข้ารับการรักษาค่ะ เนื่องจากอยากรักษาในช่วงหยุดยาว จะได้ไม่กระทบกับงานมากนัก ขอบคุณค่ะ
คำถามนี้สำหรับโรงพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปหรือวีดีโอของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งคำถาม
ดูในแอป