July 17, 2019 19:15

เวลานั่งนานๆ แล้วเวลาลุกขึ้นยืนเดิน มีอาการเหมือนเส้นตึง(ขาซ้าย ตรงบริเวณร้อยหวาย)ค่ะ คือเดินขาตรงไม่ได้ปกติ ต้องนวดๆแปปนึงก่อน ถึงจะสามารถเดินได้ปกติค่ะ เกิดจากอะไรคะ (เป็นมาเดือนกว่าแล้ว) ***อาการนี้จะเป็นเฉพาะเวลานั่งนานๆค่ะ

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปหรือวีดีโอของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งคำถาม