January 13, 2018 23:40

ระยะปลอดภัย
แฟนผมมีปจด21-25ธ.ค60ได้มีอะไรกันวันที7ม.ค61ผมปล่อยในเทอ ปจดเทอบางทีก็28บางที26 ผมทราบว่าเทออยู่ในระยะปลอดภัยไหม และมีสิทธิ์ท้องกี่เปอร์เซ็นครับ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปหรือวีดีโอของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งคำถาม