February 13, 2018 17:35

ใช้สิทธิรักษาบัตรทอง 30 บาท ถ้าเราคลอดเองจะเสียค่าใช้จ่ายไหมค่ะ แล้วถ้าต้องการห้องพิเศษคิดราคาเท่าไหร่บ้าง
คำถามนี้สำหรับโรงพยาบาล โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท และได้รับการตอบโดยแพทย์เรียบร้อยแล้ว

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปหรือวีดีโอของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งคำถาม