July 25, 2018 00:46

ได้ใบส่งตัวโรงพยาบาลกลางให้ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลรามาแต่สิทธิ์ิ์ิ์อยู่ร้อยเอ็ดต้องไปย้ายสิทธิ์ก่อนไหมค่ะรักษาที่โรงพยาบาลกลางใช้สิทธิ์ฉุกเฉินค่ะ

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปหรือวีดีโอของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งคำถาม